Určení velikosti podniku, jak při něm neudělat chybu

5 minut čtení
O GRANTEXU > Články a informace > O dotacích > Určení velikosti podniku, jak při něm neudělat chybu 
Při uvažování o dotacích či přímo u žádosti o dotaci jste se určitě setkali s pojmem „velikost podniku“, většina dotací je totiž odstupňována právě podle tohoto kritéria. V poslední době se stává strašákem kontrola či správné určení velikosti podniku, pokud totiž tento údaj neudáte správně, hrozí vám nesplnění podmínek žádosti o dotaci.

Ale není se čeho bát, při dodržení základních kritérií pro posouzení velikosti podniku, kterými jsou počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv) je následně potřeba pouze věnovat větší pozornost přípravě podkladů.

3 kroky ke správnému určení velikosti podniku

1. Rozkrytí vlastní majetkové struktury podniku

Nezapomínejte, že se do vlastnické struktury se započítávají majetkové vazby od podílu 25 % výše. Pokud je podíl vazby 25–50 % (včetně), jedná se o partnerský podnik. Údaje za tento podnik se přičtou příslušným procentem k údajům žadatele.

Partneři a spojenci, ať už přímí či nepřímí, se do struktury zahrnují také. Pokud je vazba nad 50 %, tak se jedná o propojený podnik a údaje za tento podnik se přičítají v plné výši k údajům žadatele. Do majetkové struktury musíte započítat také vazby přes rodinné příslušníky a společně jednající osoby.

Platí, že do struktury započítáváme vazby, které existují v aktuálním čase, resp. v době vyplnění Prohlášení k ŽoP/RoPD. Abyste mohli snadněji vazby vyhledat, doporučujeme údaje, které naleznete zde (volba Veřejný rejstřík podle FO/PO v angažmá).

2. Zajištění rozvahy, výkazu zisku a ztráty

Tyto dokumenty musíte doložit včetně příloh, získáme informace o výši aktiv, obratu a počtu zaměstnanců společnosti, které se připočítají k údajům žadatele dle klíče v bodu 1. Případně také DP od všech subjektů spadajících do struktury pro určení velikosti podniku za poslední dvě schválená a uzavřená účetní období. 

  • U akciových společností a družstev musíte také přiložit seznam akcionářů/ družstevníků, v případě, že tento seznam není dostupný na OR.

Pamatujte, že je důležité zajistit si podklady v dostatečném předstihu, příp. zajistit jejich zveřejnění ve Sbírce listin. Nedoložení dokumentace potřebné k ověření velikosti podniku může být důvodem pro zamítnutí projektu před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

3. Vyplnění Prohlášení k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, příp. aktualizování Prohlášení k Žádosti o podporu včetně/bez de minimis

V tomto dokumentu vyplníte údaje za žadatele a podniky patřící do majetkové struktury žadatele dle procent uvedených v bodu 1. Prohlášení vyplňujete za poslední dvě uzavřená účetní období (mohou se lišit u partnerů nebo spojenců v závislosti na používaném účetním období), tedy N, N-1. Počet zaměstnanců se rovná počtu ročních pracovních jednotek, tudíž musíte přepočítat zkrácené úvazky, smlouvy na DPP a DPČ na fond pracovní doby daného účetního období.

Připomínáme, že vlastnická struktura je ve většině případů kontrolována až k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (v rámci Prohlášení k ROPD), ale i tak je důležité věnovat zvýšenou pozornost správnému stanovení velikosti podniku již v době podání žádosti o podporu s ohledem na důvod stanovení výše odpovídající míry podpory.

Doufáme, že vám článek alespoň pomohl při správném určení velikosti vašeho podniku. Pokud stále tápete a nechcete udělat zbytečnou chybu při tomto zásadním kroku, neváhejte se na nás obrátit.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky