Určení předmětu podnikání obchodní korporace a evidence skutečných majitelů

4 minuty čtení

O GRANTEXU > Články a informace > O právu > Určení předmětu podnikání obchodní korporace a evidence skutečných majitelů

Nejvyšší soud ČR nedávno zaujal převratné stanovisko ohledně určení předmětu podnikání obchodních korporací. Již nadále nabude možné, aby společenská smlouva uváděla jako předmět činnost „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to pro svou neurčitost. 

Nově zapisované korporace s tímto předmětem podnikání již nebudou moci být zapsány do obchodního rejstříku, a ty které již zapsány takto jsou, mají povinnost si takovýto předmět podnikání změnit. Soud může v případě zjištění popisovaného nezákonného stavu obchodní korporaci vyzvat k nápravě, a následně, pokud by požadavek soudu nebyl vyslyšen, může dojít k udělení pokuty až 100.000,- Kč, nebo až ke zrušení společnosti. Řídíme se však zásadou, že nadělil-li nám život citrony, nezhroutíme se z toho, ale připravíme si z nich limonádu. Považujeme tak toto přelomové rozhodnutí Nejvyššího soudu jako vynikající příležitost k celkové revizi společenských smluv. Pro naše bohaté zkušenosti jsme vám schopni pomoci i v této oblasti.
Od 1. června 2021 nabyl účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů. Nová úprava přináší mnohé změny, zejména citelné sankce, které mohou být pro kteroukoli společnost bez ohledu na její velikost velmi omezující. Nová definice za skutečného majitele označuje nejen osobu s koncovým rozhodujícím vlivem, ale také osobu, která je koncovým příjemcem majetkového prospěchu.

Sankce za nesplnění povinnosti označit skutečného majitele mohou být jednak následující: 

  • nevymahatelnost práv a povinností z právního jednání zastírajícího osobu skutečného majitele;
  • zamezení výplaty podílu na prospěchu (např. nemožnost výplaty zisku), pokud by statutární orgány i přesto s výplatou zisku souhlasily, založilo by takové jednání vyvratitelnou domněnku jednání v rozporu s péčí řádného hospodáře;
  • pozastavení výkonu hlasovacích práv skutečného majitele nezapsaného v evidenci skutečných majitelů;
  • relativní neplatnost rozhodnutí jediného společníka, který je v postavení skutečného majitele (pro prohlášení neplatnosti je nutné napadnout takové rozhodnutí u soudu);
  • uložení pokuty až do výše 500 000 Kč evidující osobě za nezajištění zápisu o skutečném majiteli do evidence a skutečnému majiteli za neposkytnutí součinnosti.

Dodáváme, že u společností, které provedly zápis skutečného majitele podle dosavadní úpravy, musí dojít k zapsání dle definic nové úpravy ve lhůtě 6 měsíců. U společnosti, které dosud své skutečné majitele zapsány k datu účinnosti nového zákona neměly, má k zápisu dojít bez zbytečného odkladu.  

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jako vždy a za všech okolností, GRANTEX  je zde pro vás.

Autor:
Mgr. Jan Jakl
Partner, advokát

Mohlo by vás zajímat...

Změna smluv po jejich uzavření z důvodu podstatné změny okolností

Změna smluv po jejich uzavření z důvodu podstatné změny okolností

Mnozí naši klienti se na nás obracejí s otázkou, zda jim dokážeme pomoci v situaci, kdy jsou smlouvou zavázáni k určitému plnění. V článku naleznete odpověď a podrobnější informace.

Určení předmětu podnikání obchodní korporace a evidence skutečných majitelů

Určení předmětu podnikání obchodní korporace a evidence skutečných majitelů

Nejvyšší soud ČR nedávno zaujal převratné stanovisko ohledně určení předmětu podnikání obchodních korporací. V našem článku se dozvíte, k jaké změně došlo.

Nová zásada pro zadávaní veřejných zakázek

Nová zásada pro zadávaní veřejných zakázek

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k rozšíření základních zásad zadávaní veřejných zakázek o novou zásadu sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Co to přesně znamená a jaké povinnosti z této zásady zadavatelům zakázek vyplývají se věnujeme v našem článku.

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky