TISKOVÁ ZPRÁVA: Obec Starý Kolín opravuje rybníček Na Baštách díky národním dotacím

5 minut čtení

O GRANTEXU > Tiskové zprávy > TISKOVÁ ZPRÁVA: Obec Starý Kolín opravuje rybníček Na Baštách díky národním dotacím

Obec Starý Kolín plánuje realizaci rekonstrukce již nefunkčního rybníčku Na Baštách, na jehož opravu získala podporu ve výši téměř 1,7 mil. Kč. Na tento záměr bude obec čerpat podporu z národního dotačního programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Jako partnera pro úspěšné získání dotace obec zvolila poradenskou společnost GRANTEX ADVISORY GROUP a Projekční kancelář Ing. Václav Kurka.

Obec Starý Kolín leží ve Středočeském kraji nedaleko města Kolín, žije zde přibližně 1 600 obyvatel. Rybníček Na Baštách je nutné pro jeho nevyhovující stav opravit, aby mohl být opět plně využíván. Napouštění rybníčku je realizováno převodem vody z Černé struhy a odpouštění odpadním potrubím do odlehčovacího odtokového koryta. Vypustit celý objem vody z rybníčku není možné, odpustit lze pouze 0,3 m od normální hladiny vody, zbývající objem vody proto bude muset být odčerpáván. Rybníček je celoplošně zabahněný, čelní zeď značně porušena – břehy zpevněné částečně porušenou kamennou rovnaninou.

Obec na tento projekt rekonstrukce vodní nádrže obdržela finanční obnos ve výši 1 670 953 Kč z celkových 2,8 mil. Kč.

„Rekonstrukce již byla nutná, byla ohrožena bezpečnost vodního díla, a z toho důvodu i významně narušena jeho vodohospodářská a provozní funkce. Hlavní funkcí rybníku bude hlavně akumulace srážkových vod, ochrana před povodněmi i před suchem. Dalším účelem bude extenzivní chov ryb. Rybník bude využit i jako zásobárna užitkové vody pro případ hašení požáru. Díky zpevnění břehů a rekonstrukci čelní zdi dojde k vytvoření bezpečného vodohospodářského objektu pro akumulaci vody v krajině,“ komentuje projekt Luboš Železný, starosta obce Starý Kolín.

Bez dotační podpory by projekt vzhledem ke svému finančnímu objemu znamenal pro obec Starý Kolín extrémní finanční zátěž a výrazné omezení dalších investičních akcí hned na několik následujících let dopředu.

Díky rekonstrukci bude rybníček celoplošně odbahněn. U porušené čelní zdi je patrné, že při původní stavbě nebylo použito vodostavebního, trvanlivého, mrazuvzdorného beton. Porušená zeď tedy bude muset být odstraněna a nahrazena novou betonovou monolitickou opěrnou zdí s výztuží. V čelní zdi byl navržen osázený výpustný objekt, který ústí do odlehčovacího odtokového koryta v délce 672 m. Díky této úpravě se voda vrátí zpět do Černé struhy. Břehy budou upraveny do navrženého sklonu, osázeny převážně rozebraným a očištěným lomovým kamenem z původního materiálu a zpevněné kamennou rovnaninou na sucho. Dosypaný a upravený břeh nad kamennou rovnaninou bude následně zatravněn.

Starosta Luboš Železný dodává: „Provedená opatření budou mít pozitivní vliv na životní prostředí. Zlepší se vodohospodářské poměry a klima v okolí, zvětší se zásobní prostor rybníka a zajistí se bezpečnost vodního díla. Celkově dojde ke zvýšení biodiverzity v okolí nádrže, ekologické stability, estetické úrovně a retenční a akumulační schopnosti území a zvýšení zásob užitkové vody pro případ hašení požáru.“

Stav před rekontrukcí:

Doplňující informace k projektu:

  1. Realizátor projektu: Obec Starý Kolín
  2. Celkový rozpočet projektu: 2,8 mil. Kč s DPH
  3. Z toho dotace: 1,7 mil. Kč s DPH
  4. Projekt Rybníček Na Baštách je spolufinancován z národního dotačního programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích
Společnost GRANTEX dotace s.r.o., která žádost zpracovávala, je leader mezi českými poradenskými firmami zaměřenými na evropské a národní dotace i veřejnou podporu. Dotacemi se zabývá od roku 2012 a poskytuje komplexní servis od analýzy projektových záměrů přes přípravu žádostí, administraci projektů v době realizace až po jejich monitoring v době udržitelnosti.

Tisková zpráva ve formátu .docx ke stažení zde.

POTŘEBUJETE POMOCI?

Napište nám, rádi s vámi projdeme vaše možnosti.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky