TISKOVÁ ZPRÁVA: Obec Hlohovice připravila obecní bydlení pro osoby v bytové nouzi

5 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace > O dotacích > TISKOVÁ ZPRÁVA: Obec Hlohovice připravila obecní bydlení pro osoby v bytové nouzi

Obec Hlohovice připravila v roce 2018 projekt na přestavbu části objektu bývalé základní školy. Díky němu v obci vznikl nový prostor k bydlení pro osoby v bytové nouzi, přičemž bytovou nouzí je zde myšlena událost, ve které člověk nemá možnost užívat žádné obydlí, užívá nevhodné obydlí nebo je ohrožen jeho ztrátou. Díky rekonstrukci objektu vzniklo pět nových sociálních bytů umístěných přímo na návsi obce. Na tento záměr získala obec podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Hlohovice se nacházejí v okrese Rokycany, Plzeňském kraji a sestávají ze čtyř menších vesnic: vedle vlastních Hlohovic jsou jimi Hlohovičky, položené v údolí Vejvanovského potoka asi 2,25 km východně, Mostiště, nacházející se nad Chomelským potokem zhruba 1,75 km jihozápadně, a Svinná, vzdálená také asi 1,75 km. Žije zde 322 obyvatel.

Obec dlouhodobě usiluje o využití nepoužívaných objektů v obci k cenově dostupnému bydlení. S rozvíjením svého bytového fondu začala v roce 2008, když přestavěla budovu bývalé mateřské školy na pět bytů. I v těchto bytech určených pro sociálně slabší obyvatele a mladé rodiny je regulované nájemné. Záměr přestavby části bývalé budovy základní školy na byty byl zahrnut již do Strategického plánu rozvoje obce v roce 2012, obec bytovou situaci řeší dlouhodobě.

Předmětem projektu Sociální bydlení v obci Hlohovice byla rekonstrukce dvoupodlažní budovy bývalé školy. V přízemí budovy jsou umístěny prostory pošty, obchodu, restaurace a jednací místnosti obce. Rekonstrukcí vzniklo ve druhém patře budovy pět různě velkých bytů (1+1, 1+kk, 2+kk, 3+kk a 1+kk), k nimž bylo zřízeno i parkovací stání.

Cílem zastupitelstva obce je, aby byla zachována kontinuita obyvatel v Hlohovicích, rozšiřování počtu obyvatel je zde proto jenom žádoucí. Naše obec se dlouhodobě snaží pomáhat a investovat finanční prostředky do života svých občanů. Díky projektu se nám podařilo využít část objektu bývalé základní školy, která by jinak zůstala bez užitku.

Sociální bydlení v Hlohovicích nejvíce poptávají senioři, osoby přechodně žijící u příbuzných nebo přátel, osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu, či osoby, které obývají nemovitost bez právního podkladu. Jedná se zejména o nízkopříjmové skupiny obyvatel. Právě pro tyto osoby je často nepředstavitelné měsíčně platit tržní nájemné tak, aby jim zbyl dostatečný finanční obnos na zajištění základních životních potřeb.

„Cílem sociálního bydlení je předcházet sociálnímu vyloučení a řešit finanční problémy spojené s nedostatkem bytového fondu obcí a problémy s předražením na realitním trhu. V současné době je možné obdobné projekty financovat z tzv. Státního fondu podpory investic, v dalších letech bude sociální bydlení opět tématem Integrovaného regionálního operačního programu 2021+,“ dodává Lucie Dušková, která připravila úspěšnou žádost o dotaci a projekt v době jeho realizace administrovala.

Doplňující informace k projektu:

  • Příjemce dotace: Obec Hlohovice
  • Projekt Sociální bydlení v obci Hlohovice je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu.

POTŘEBUJETE POMOCI?

Napište nám, rádi s vámi projdeme vaše možnosti.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí