Stavební odpad představuje v cirkulární ekonomice cennou druhotnou surovinu

5 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Stavební odpad představuje v cirkulární ekonomice cennou druhotnou surovinu

Stavební suť tvoří přibližně 25 % objemu celkového odpadu. V obnovitelném hospodářství jej však lze znovu využít – od podkladních vrstev pod základové konstrukce až po kamenivo do nových betonových směsí. Cílem je, aby se ze suti vůbec nestal odpad, ale aby byla rovnou zpracována jako druhotná surovina. V nejbližších budou spuštěny dotační výzvy na zpracování odpadu ze stavebnictví.

Recyklace stavebních odpadů je krokem k ochraně životního prostředí a také ke značným finančním úsporám podniků. Zásadní roli v účinnosti procesu recyklace i kvalitě jejího výstupu hraje kvalita demoličních prací ve smyslu roztřídění materiálů v místě demolice. Je nutné oddělit kontaminované materiály od nekontaminovaných, rozdělit cizorodé materiály a ty, které jsou určeny k recyklaci (vhodné jsou též samostatné kontejnery například na kovy, dřevo a další organické materiály, dále na minerální látky a na nebezpečné látky), a roztřídit minerální sutě (cihelná, betonová a živičné sutě a další).

Základní mechanizace: „drtičky“ a „třídičky“

K recyklaci samotné suti lze využít stroje schopné zpracovávat kusy vstupních materiálů od velikosti cca 5 cm do 100 cm. Jedná se o drtící jednotky a drtiče drobné stavební suti. Dalšími stroji používanými při recyklaci stavebních odpadů jsou třídící jednotky, magnetické separátory a recyklační linky, jež obsahují výše zmíněné části či další prvky.

Recykláty mají širokou škálu využití, která s jejich zkvalitňováním díky modernizaci technologií roste. Například beton lze recyklovat do zásypových a násypových materiálů, jako podkladní vrstvy pod základové konstrukce či pod silnice nebo železnice, jako kamenivo do nových betonových směsí nebo živičných směsí i na terénní úpravy. Obdobně své využití naleznou také recyklované keramické prvky, sklo, dřevo či asfalty.

Dotační výzvy na druhotné materiály ze stavebnictví

 • Žádat mohou podniky všech velikostí.
 • Výše dotace bude stanovena dle regionální mapy:
  • Malý podnik od 40 do 60 %
  • Střední podnik od 30 do 50 %
  • Velký podnik od 15 do 40 %

Více jsme psali v článku Jak to bude nově s finanční podporou dle regionů

Na co dotaci získáte?

 • Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin.
 • Podpora inovativních technologií k získávání a zpracování druhotných surovin (např. vedlejší produkty, neodpady, neshodné výrobky a další); Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů.
 • Investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými.
 • Optimalizace materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití.
 • Projekty a realizace průmyslové symbiózy.
 • Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití; Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace.
 • Zavádění materiálového ekodesignu výrobků (podpora inovativních výrobních technologií uplatňujících remanufacturing.

Nevíte si s něčím rady?Jsme připraveni vám se zpracováním
projektové žádosti pomoci, ozvěte se nám.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí