Startuje podpora ochrany přírody a krajiny

3 minuty čtení
O GRANTEXU > Články a informace > O dotacích > Startuje podpora ochrany přírody a krajiny

Operační program životního prostředí spouští dvě výzvy na podporu ochrany přírody a krajiny, ve kterých je možné podávat žádosti na vytváření a obnovu malých vodních nádrží a projekty týkající se zlepšení kvality prostředí v sídlech. V tomto článku se budeme věnovat té první, příště se můžete těšit na představení druhé Zlepšení kvality prostředí v sídlech.

V rámci Operačního programu Životní prostředí můžete žádat na opatření související s ochranou a péčí o přírodu a krajinu. Alokace činí 40 mil. Kč. Cílem výzvy je vytváření a obnova malých vodních nádrží, nevyplývajících z plánů dílčích povodí a ležících většinovou plochou mimo ZCHÚ, území Natura 2000 nebo biocentrum ÚSES.

Kdo může podporu získat?

  • Veřejný sektor: kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce.
  • Soukromý sektor: obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající, fyzické osoby - nepodnikající.
  • Další instituce: vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Podporované aktivity:

  • Budování a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, nesloužících k chovu ryb nebo sloužících jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží) včetně nepravidelně zaplavovaných území (např. lužních lesů).

Výše podpory:

Maximální procentuální výše podpory dosáhne 60 % uznatelných nákladů.


Co jste možná nevěděli?

Jedná se o průběžnou výzvu, tzn. že o výsledku vaší žádosti o dotaci jako jedno z hlavních kritérií rozhodne rychlost, s jakou žádost předložíte od okamžiku, kdy je spuštěn příjem žádostí. 

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

Dotační výzvy na podporu ochrany přírody a krajiny:

Posílit přirozené funkce krajiny

Posílit přirozené funkce krajiny

Až 100% dotace na terénní úpravy koryta (dna) a břehů, na výsadbu stromořadí a alejí. Dotace na tůně a mokřady, lužní lesy a mnoho dalšího. Podpory můžou využít kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, podnikatelské subjekty a další.

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Dotace na zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, doplnění stávající výsadby, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže apod.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky