Současná situace na trhu práce pro ukrajinské občany

5 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace > O dotacích > Současná situace na trhu práce pro ukrajinské občany

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině došlo k Rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, které stanovilo, že nastal případ  hromadného přílivu vysídlených osob ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES a zavádí se jejich dočasná ochrana (na celoevropské úrovni).

Vzhledem k této situaci bylo nejen potřeba vyřešit podmínky pobytu a zaměstnávání ukrajinských státních příslušníků, kteří přišli na území České republiky, ale i těch, kteří na území ČR již pobývali. Každopádně, jejichž krátkodobá (tzv. schengenská) víza byla neprodloužitelná z důvodu výše uvedeného rozhodnutí EU. Česká vnitrostátní právní úprava se ukázala jako nepružná a nevhodná pro vzniklou situaci a ČR tedy ve zrychleném procesu přijala několik nových právních předpisů k řešení tohoto problému.

Lex Ukrajina se skládá ze tří norem na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Zákona upravujícího přidělování dočasné ochrany, právní status uprchlíků a přístup ke zdravotní péči, zákona o zaměstnávání, sociální zabezpečení, dětské skupiny, a zákona o přístupu ke vzdělávání.

Dne 21. března 2022 byl vyhlášen i zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruských vojsk, upravující opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení, která se vztahují na cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

Více než 160 000 držitelů speciálních víz za účelem strpění pobytu na území ČR díky uvedenému zákonu automaticky přešlo do kategorie občanů s dočasnou ochranou. Ti, kteří do 21. března 2022 získali zvláštní vízum za účelem strpění pobytu na území ČR, nemusejí žádat o nový vízový štítek.

Zákon Lex Ukrajina přiznal ukrajinským občanům právní status občanů třetích zemí s povoleným trvalým pobytem na území ČR. Všichni držitelé dočasné ochrany tak získali volný přístup na trh práce a tím pádem nemusejí žádat o povolení k zaměstnání, modrou kartu ani zaměstnaneckou kartu. Držitelé dočasné ochrany se mohou registrovat na Úřadu práce ČR jako zájemci či uchazeči o zaměstnání, mohou požádat o rekvalifikaci či využívat další nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s platnými předpisy.
Zaměstnavatel je povinen informovat Úřad práce ČR o nástupu zmíněných cizinců do zaměstnání a vést jejich evidenci v souladu se zákonem o zaměstnanosti.

V případě, že zaměstnanec, občan Ukrajiny, obdrží povolávací rozkaz, je dle doporučení MPSV potřeba postupovat dle § 199 zákoníku práce (jiná důležitá překážka na straně zaměstnance). Zaměstnanec má povinnosti zaměstnavateli překážku prokázat předložením povolávacího rozkazu. Po dobu, kdy je cizinec v zahraničí, pak nemusí hradit odvody na veřejné zdravotní pojištění, obdobná je situace i u sociálního zabezpečení. V případě, že cizinec neobdrží povolávací rozkaz, ale sám se rozhodne odejít bojovat, může tak učinit po dohodě se zaměstnavatelem a čerpat neplacené volno nebo musí ukončit pracovní poměr.

Autor: Mgr. Petra Pavlištová, senior advokát


Chcete mít jistotu, že podáte úspěšný projekt?
Ozvěte se vám, rádi vám se získáním dotace pomůžeme.

ZAUJALO VÁS TOTO TÉMA?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí