Rozhovor Josef Filip - projekční kancelář

4 minuty čtení
O GRANTEXU > Články a informace > O dotacích > Rozhovor Josef Filip - projekční kancelář

Ing. Josef Filip, Ph. D založil střední projekční firmu, která se 14 let zabývá projekcí dopravních staveb a infrastruktury. Úspěšně realizovali více než 100 projektů financovaných SFDI. Chodníky, cyklostezky, ale také úpravy veřejných prostranství patří ke krátkému výčtu jejich činnosti. Jak obce mohou předejít škodám způsobeným přívalovými dešti a lokálními povodněmi? A existuje vůbec účinná obrana?

1. Na některých místech České republiky obce řeší nadměrné srážky, nebo dokonce přívalové deště způsobující lokální povodně. Jaké škody na pozemních komunikacích mohou způsobit přívalové deště napáchat?

Přívalové deště jsou poslední dobou čím dál častějším jevem. Během krátké chvíle, spadne na malém území velké množství srážek. Škody, které tento živel (masa vody) působí na hmotných majetcích jsou vysoké. Jsou způsobovány především kinetickou energií vody a dále nečistotami, které sebou voda nese. Dochází k vymílání vozovek a krajnic, podemletí náspů či svahů. Dále pak vlivem těchto činností k propadům vozovek.

2. Lze se proti nim účinně bránit? Jak?

Stoprocentní obrana není. Účinným řešením se však jeví kvalitní péče o krajinu. Orba ne po spádnici, ale po vrstevnicích, vysazení remízků, tvorba rozlivových míst. Z pohledu komunikací jsou to dostatečné dimenze propustků a dostatečná a pravidelná údržba příkopů.

3. Sledují obce trendy ve stavebnictví a obracejí se na vás aktivně s žádostí o „vylepšení“ / úpravu povrchů, nebo řeší většinou úpravy řeší až v momentě, kdy škoda vznikne?

Úprava povrchu komunikace proti přívalovému dešti nepomůže. Nedovedu posoudit, jak obce přistupují k řešení tohoto problému. Ale určitě to není jen o komunikaci, ale především o krajino-tvorbě a zde jsou některá sídla už aktivní – vysazují aleje a starají se o krajinu a zadržení a zpomalení vody.

4. Kdybyste měl zhodnotit stav komunikací v obcích a městech, v jakém stavu podle vás jsou? Jsou obce, podle vás, připraveny změny počasí?

Změna počasí není závislá na stavu komunikace, ale především ani stav komunikace nezabrání klimatickým změnám. Je důležité se zaměřit na pojem veřejné prostranství. A to je to, co by obce měly řešit – dostatek zeleně, zmenšit rozměry zpevněných ploch.

5. Jaké projekty jste řešil v souvislosti s úpravou pozemní komunikace s ohledem na „zabránění“ škod způsobených nadměrnými srážkami?

Z pohledu města je nutné mít dostatečný prostor pro zbrzdění toku vody do kanalizace a umožnit její rozliv. Některé tyto projekty jsme již řešili – například 2 projekty v Roudnici nad Labem. V současné době se zabýváme komplexní revitalizací parku na Karlově náměstí v Praze – kde jsme v týmu s krajinnými architekty. A právě nakládaní s vodami je jedním ze stěžejních a sledovaných úkolů.

Ing. Josef Filip, Ph. D

Projektant

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí

ZAJÍMÁ VÁS NĚKTERÁ Z DOTACÍ?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.