Regenerace sídlišť z kapsy státu

5 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace > O právu > Regenerace sídlišť z kapsy státu

Možná vás ve vaší obci či městě trápí neuspokojivý stav veřejného prostranství na sídlišti s bytovými domy a přemýšlíte, jak plochu zvelebit, aby se zvýšil komfort bydlení pro místní obyvatele. Spoustu problémů s veřejným prostranstvím sídlišť nyní pomůže řešit aktuální dotační program Regenerace sídlišť, který vypisuje a realizuje Státní fond podpory investic.

Dotace z tohoto programu jsou určené k financování regenerace sídlištních veřejných prostranství na celém území ČR a vyhlášení výzvy je plánováno na říjen 2021. V článku najdete bližší informace.

Kdo může dotaci získat?

Zažádat o prostředky z programu Regenerace sídlišť může obec, která je vlastníkem pozemku, kde se regenerace plánuje a zároveň to musí být území zastavěné bytovými domy s celkovou kapacitou minimálně 100 bytů. U měst, která jsou rozčleněna na městské části, můžete podat jednu žádost na jeden obvod či část.

Při žádosti o dotaci musíte předložit platný územní plán, pravomocné povolení pro stavbu, a projekt, který byl schválen zastupitelstvem obce včetně všech případných změn.

Vaše obec zároveň nesmí být ke dni podání žádosti dlužníkem ve vztahu ke státním fondům či státnímu rozpočtu a na regeneraci, která chcete z programu financovat, nesmí již být použita jiná podpora (například z evropských strukturálních a investičních fondů ani ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu jiných státních fondů).

Na co je možné získat dotaci? 

 • Výstavba či rekonstrukce místních komunikací, chodníků a cyklistických stezek,
 • výstavba protihlukových stěn,
 • výstavba a rekonstrukce odstavných či parkovacích státní,
 • zachování nebo zvýšení podílu nezpevněných ploch (tak aby se zvýšila ochrana mikroklimatu a zpomalil se odtok přívalových vod),
 • odstranění nadzemního vedení vysokého napětí a jeho nahrazení podzemním vedením,
 • oprava či doplnění veřejného osvětlení,
 • realizace místních protipovodňových opatření,
 • realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti sídliště,
 • úprava veřejných prostranství – zaměřená zejména na opravu stávajících a zřizování nových dětských hřišť nebo odpočinkových ploch,
 • výstavba veřejných rekreačních nebo sportovních ploch s příslušným městským mobiliářem, a doprovodných ploch veřejné zeleně spojené s výsadbou stromů a zatravněním.

Kolik můžete získat?

 • Počítá se s podporou až do výše 50 % uznatelných nákladů a nejvýše může dotace činit 6 mil. Kč.
 • Regeneraci sídlištní plochy můžete dále financovat i úvěrem, který nabízí také Státní fond podpory investic a můžete ho čerpat pouze v kombinaci s dotací, přičemž celková výše podpory při součtu dotace a úvěru činí až 90 % uznatelných nákladů.
 • Dotaci i úvěr můžete využít také na již zahájenou regeneraci.
 • Splatnost tohoto úvěru je 15 let od uzavření smlouvy a je možné ho splatit i předčasně.

Na co si dát pozor:

Dotace je vázaná pouze na financování konkrétního projektu a jeho udržitelnost musí být 5 let od dokončení stavby, dále nesmí být na regenerovaných prostorách provozována ekonomická činnost a stavební práce je nutno zahájit nejpozději do 6 měsíců od schválení smlouvy o poskytnutí dotace

Neváhejte, zda se do regenerace veřejné plochy sídliště pustit.
Obraťte se na nás a my vám rádi pomůžeme. 

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí