REACT-EU – Sociální infrastruktura

2 minuty čtení
O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > REACT-EU – Sociální infrastruktura 

Řídicí orgán IROP otevírá výzvu „REACT-EU“ na oblast sociální infrastruktury – výzva č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností. Alokace výzvy činí více než 2 mld. Kč.

Na co lze dotaci získat:

 • Nákup budov,
 • Výstavba a stavební úpravy,
 • Nákup zařízení a vybavení.

Cílem je vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

Kdy je možné žádat o dotaci:

Příjem žádostí probíhá od 31. 5. do 3. 2. 2022. 

Kdo může dotaci získat:

 • Kraje,
 • organizace zřizované kraji či zakládané kraji,
 • obce, organizace zřizované obcemi či zakládané obcemi,
 • dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí či zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • městské části hlavního města Prahy, organizace zřizované městskými částmi hlavního města Prahy či zakládané městskými částmi hlavního města Prahy,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve a církevní organizace.

Neváhejte se na nás obrátit v případě pomoci s žádostí o dotaci, jsme tu pro vás.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky