Protikrizový balíček schválen

5 minut čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > Protikrizový balíček schválen

S účinností od 1. července 2020 nabývá účinnosti novela, kterou se mění některé daňové zákony. Stejně jako předchozí přijatá opatření by i tato měla pomoci daňovým poplatníkům překlenout nepříznivé ekonomické dopady, které byly způsobeny pandemií koronaviru. V následujícím článku vám představíme ty nejvýznamnější.

Zákon o daních z příjmů

Novela přináší očekávánou změnu v podobě možnosti uplatnění daňové ztráty nejen v následujících obdobích, jako tomu bylo doposud, ale nově i zpětně za období předcházející. Rozšiřuje se tak možnost uplatnění daňové ztráty na 2 zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, ve kterém daňová ztráta vznikla.

Dále je nově možné uplatnit „očekávanou“ daňovou ztrátu za první zdaňovací období, které skončilo ode dne 30. června 2020 (tedy například u poplatníka se zdaňovacím obdobím odpovídajícím kalendářnímu roku je to rok 2020), jako položky odčitatelné od základu daně za bezprostředně předcházející období (v popsaném případě by to byl rok 2019). Pokud nebude očekávaná ztráta následně pravomocně stanovena alespoň v očekávané výši, vznikne poplatníkovi povinnost podat dodatečné daňové přiznání za ono předcházející období, ve kterém očekávanou ztrátu uplatnil jako položku snižující základ daně.

Výše zpětně uplatněné ztráty je úhrnně omezena částkou 30 000 000 Kč. Možnost uplatnění daňové ztráty za předcházející období platí i v případě poplatníka využívajícího slevu na dani z titulu investiční pobídky, v případě tzv. podstatné změny (resp. zachování stejné činnosti poplatníka) a při přeměnách. Podrobnější informace naleznete v informaci, která byla zveřejněna na stránkách finanční správy v souvislosti s přijatými změnami.

Zákon o dani z přidané hodnoty

Jak jsme vás již informovali, od 1. července 2020 došlo ke změnám sazeb daně. Nově jsou do druhé snížené sazby daně ve výši 10 % zahrnuty např. ubytovací služby, vstupné na představení do divadel, zábavních parků, koncertů či do zoologických zahrad. Dále služby tureckých lázní, saun, solních jeskyních nebo vstupů na sportovní události. Přesné informace ke změnám sazeb DPH naleznete na webových stránkách finanční správy.

Zákon o dani silniční

Dochází ke snížení sazeb daně vymezených v § 6 odst. 2 zákona o dani silniční o 25 % (tj. sazby daně u dle počtu náprav a hmotnosti). Snížené sazby se použijí po celé zdaňovací období roku 2020 a i pro následující období. Snížené sazby daně se tedy uplatní u všech vozidel kromě osobních automobilů.

Zákon o dani z nemovitých věcí

Novela přináší obcím možnost osvobodit nemovité věci z důvodu mimořádné události jako jsou například povodně, vichřice, či pandemie, a opatření vyvolaných krizovými opatřeními dle krizového zákona, a to nejdéle na dobu 5 let. Osvobození od daně z nemovitých věcí může obec stanovit za již uplynulé zdaňovací období a musí být vymezeno v závazné vyhlášce, která musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31. března následujícího roku po zdaňovacím období, ve kterém k mimořádné události došlo.

Potřebujete-li poradit s daněmi, neváhejte se na nás obrátit pomocí formuláře níže či nám zavolejte na naši bezplatnou infonlinku. Rádi vám pomůžeme.

Potřebujete poradit s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí