Program Úspory energie pro firmy je konečně spuštěn!

6 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Program Úspory energie pro firmy je konečně spuštěn!

Dlouho očekávaná dotační výzva v programu Úspory energie byla konečně vyhlášena. 10 mld. Kč je nyní připraveno na podporu firem, které chtějí snížit svoji energetickou náročnost. Jak velkou dotaci mohou získat? Jak postupovat při přípravě dotačního projektu? To vše a nejen to, se dozvíte v článku níže.

Dotace nejen na zateplení

Smyslem výzvy je podpora investic do opatření, která mají potenciál reálně snížit energetickou náročnost podniku. Nemusí se tak nutně jednat o investici pouze do budovy (zateplení, výměna oken), ale například i do změny technologických (výrobních) procesů nebo obnovitelných zdrojů energie.

Úspory energie dotace

Dostatek času na vytvoření kvalitního projektu

Příjem žádostí bude probíhat až do 30. 11. 2023. Pokud tedy v tuto chvíli ještě nemáte zpracovaný koncept úspor energií, máte dostatek času se poradit s odborníky a nechat si ho vytvořit. Výzva je nicméně průběžná. Může se tedy stát, že při velkém zájmu dojdou peníze dříve.

Pokud naopak přesně víte, co chcete a rádi byste projekt realizovali ještě před topnou sezónou, tak i to je možné. Uznatelné náklady projektu vznikají dnem podání žádosti. Podejte tedy žádost mezi prvními a realizujte projekt ještě tento podzim.

Program Úspory energie výše podpory - mapa

Na jak velkou dotaci se můžete těšit?

Výši dotace jako u většiny programů ovlivní velikost vašeho podniku. Oproti poslední výzvě, která byla vyhlášena ještě v rámci OP PIK, budou ovšem výrazněji podpořeny některé regiony.

Úspory energie výše dotace - tabulka

Energetický posudek

Základním kamenem každé žádosti o dotaci je energetický posudek, který zpracovává autorizovaný energetický auditor. Výši obdržené dotace mimo jiné ovlivňuje i to, o kolik vaše firma realizací projektu sníží emise CO2 a celkově sníží odběr energií ze sítě. To vše se dokládá právě v energetickém posudku.

Alternativní investice

Další novinkou této výzvy je propočet tzv. alternativní investice. Zjednodušeně řečeno to znamená, že ve většině případů nedostanete dotaci na 100 % všech uznatelných nákladů. Ty se nově krátí právě o tzv. alternativní investici. Tu představují například náklady, které byste museli v čase vynaložit na udržení stávajícího stavu (údržba, reinvestice a další). Možností výpočtu je ale celá řada a je vždy na energetickém auditorovi, který postup zvolí. V ideálním případě by pak snížení uznatelných nákladů nemělo být nižší než 10 %. Vždy ovšem záleží na parametrech každého projektu a zvolené metodice energetického auditora.  U projektů s celkovou investicí do 12,5 mil. Kč je možné provést plošné 10% krácení bez nutnosti výpočtu.

Jak připravujeme projekty v GRANTEXU

Jak již bylo zmíněno, výše dotace je ovlivněna celkovou úsporou energie, na kterou dosáhnete. Jinak řečeno, poskytovatel vždy řeší, kolik celý projekt stojí a jaký má potenciál z hlediska uspořené energie a emisí CO2.

Často se setkáváme s tím, že některé investice do úspor energií jsou relativně levné, nicméně jejich potenciál z hlediska úspory energie je obrovský. Naproti tomu jsou investice, které to mají přesně opačně.

Než se tedy pustíme do samotné přípravy žádosti o dotaci a energetického posudku, tak zpracováváme tzv. Energetickou analýzu. V ní klientovi spočítáme energetický potenciál realizovaných opatření, případně mu naši energetičtí auditoři některá opatření doporučí. Náš klient má tak hned na začátku představu o tom, jak velkou dotaci může v rámci dotačního projektu obdržet.

Autor: Mgr. Jan Jirsák, obchodní ředitel

Program Úspor energie - spolupráce s GRANTEXEM

Proč spolupracovat na přípravě vašeho projektu s GRANTEXEM?

  • Komplexnost služeb – zpracujeme vám energetickou analýzu a energetický posudek a k tomu ještě zajistíme celou dotační agendu, včetně výběru dodavatele.
  • Succes fee – za přípravu žádosti o dotaci nám zaplatíte pouze v případě, že dotaci skutečně získáte
  • Zkušenosti – s projekty úspor energii jsme již pomohli desítkám firem, mezi nimiž jsou například společnosti Climax, 2 JCP, nebo AGC.

Chcete mít jistotu, že podáte úspěšný projekt?
Ozvěte se nám, rádi vám se získáním dotace pomůžeme.

MŮŽEME VÁM POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí