Připravte se na ostré výzvy modernizačního fondu včas

4 minuty čtení
O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Připravte se na výzvy modernizačního fondu včas

Hospodaření s energií je v posledních letech stále diskutovanějším tématem a je i prioritou do let budoucích. Modernizační fond (MF) je nástroj, který umožní podpořit investice do modernizace energetických systémů a zlepšení jejich energetické účinnosti, jeho cílem je plynulý přechod České republiky na udržitelnější hospodářství. V minulém článku jsme vás informovali o tom, že Modernizační fond se těší nebývalému zájmu, v článku zde se můžete podívat i na základní podmínky jednotlivých výzev.

Státní fond životního prostředí zjišťoval zájem prostřednictvím tzv. předregistračních výzev. Konkrétně šlo o programy Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT), Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) a Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU (ENERG ETS). Jak velkému zájmu se tyto dotace těší, ukazuje i množství podaných žádostí, kterých bylo na 9 000. Převažují projekty zaměřené na výstavbu fotovoltaických elektráren, mezi další patří záměry na přechod tepláren nejčastěji na zemní plyn, modernizaci průmyslových zařízení spadajících pod EU ETS a solární panely na střechách včetně modernizace průmyslu. Důležitou zprávou je, že na předregistrační výzvy v dubnu naváže první ostrá výzva.

"Díky předregistračním výzvám máme přehled o tom, jak obrovský je aktuální zájem, jaké projekty se chystají, jakých technologií se týkají a v jaké fázi připravenosti jsou. To je výborný základ pro další nastavení MF a rozdělování dotací.“
Ministr životního prostředí

V dubnu se otevře „teplárenská“ výzva (HEAT) a další dva zmiňované programy (RES+ a ENERG ETS) budou vyhlášeny v květnu. Do nich se mohou přihlásit pouze ti, kteří poslali projekt do předregistračních výzev. Příjem žádostí začne od července.

Kdo a na co může žádat najdete pod jednotlivými výzvami:

Připravujete projekt a nevíte si rady? S přípravou žádosti vám umíme pomoci. Vyhodnotíme realizovatelnost vašich záměrů a nastavíme technické parametry tak, abyste podporu získali. Kontaktujte nás.

Dotační výzvy týkající se výzkumu a vývoje:

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp – Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp – Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Až 50% dotace na samostatné i sdružené projekty FVE s jedním či více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy, systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Až 80% dotace na rekonstrukci nebo výměnu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie.

Podpora zlepšení energetické účinnosti a snížení objemu skleníkových plynů ENERG ETS

Podpora zlepšení energetické účinnosti a snížení objemu skleníkových plynů ENERG ETS

Až 80% dotace na modernizace zařízení na výrobu a rozvod energie, realizace systémů využívajících odpadní teplo a vodíkových aplikací a další.

Modernizace veřejné dopravy TRANSGov

Modernizace veřejné dopravy TRANSGov

Dotace na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu a další.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí