Přeměňte odpady na zdroje - dotační příležitost pro podniky

3 minuty čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Přeměňte odpady na zdroje - dotační příležitost pro podniky

Jak jsme psali v minulém článku Voda v oběhovém hospodářství - dotační příležitosti pro podniky, v rámci Národního plánu obnovy (NPO) je možné získat podporu na realizaci projektů snižování spotřeby a znečišťování vody a opětovnému využívání. V dnešním článku si dozvíte, na co je možné získat finance v rámci zpracování a využívání druhotných surovin. Výzva je zajímavá pro podniky všech velikostí a na celém území České republiky, celkově bude rozdělena 1 mld. Kč.

Druhotné suroviny šetří zdroje primárních surovin zejména rudy, kamene, písků, dřevní hmoty, ropy apod., které rovnocenně nahrazují, a zároveň usnadňují technologické procesy, např. šrot ve vsázce nebo skleněné střepy ve sklářském kmeni usnadňují tavicí procesy. Významným přínosem druhotných surovin je snížení energetické a materiálové náročnosti ve všech výrobních odvětvích.(Zdroj: Politika druhotných surovin České republiky, MPO

Začněte s využíváním druhotných surovin v podniku

 • Pořiďte inovativní technologie na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností; dále technologie na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin.
 • Inovujte technologie určené k získávání a zpracování druhotných surovin (např. vedlejší produkty, neodpady, neshodné výrobky a další).
 • Využijte řešení umožňující nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů.
 • Snižte materiálovou náročnost výroby a náhraďte primární vstupní suroviny druhotnými pomocí technologií.
 • Optimalizujte materiálový ekodesign výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití.
 • Zavádějte materiálový ekodesign výrobků - remanufacturing.
 • Realizujte projekty průmyslové symbiózy.
 • Zlepšete materiálovou recyklace odpadů a jejich opětovné použití.
 • Důraz je kladen na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace.

Předpokládané termíny vyhlášení výzev jsou 4. čtvrtletí 2021. Neváhejte proto s přípravou.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí