PŘEHLEDNĚ: Aktuální stav daňových úlev z doby koronavirové

5 minut čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > PŘEHLEDNĚ: Aktuální stav daňových úlev z doby koronavirové

Je zřejmé, že od počátku roku prochází svět včetně Česka nelehnou situací. Ekonomiky zemí padají nejvíce za poslední léta, ruší se akce s několikaletou tradicí a cestování bez omezení jako by nebylo. Pandemie koronaviru přinesla do našich životů spoustu změn. My jsme pro vás v následujícím článku přehledně shrnuli aktuálně platné změny z daňové oblasti, které byly přijaty v průběhu pandemie.

Uplatňování daňových ztrát

Jak jsme vás již informovali, v průběhu června byl schválen tzv. protikrizový balíček, který mimo jiné přináší novelu zákona o daních z příjmů. Ta přináší možnost uplatnění daňové ztráty nejen v následujících obdobích, jako tomu bylo doposud, ale nově i zpětně za období předcházející. Dále je také možné uplatnit „očekávanou“ ztrátu za první zdaňovací období, které skončilo ode dne 30. června 2020. Podrobnější informace naleznete v oficiální informaci, která byla zveřejněna na webových stránkách finanční správy v souvislosti s přijatými změnami. (https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2020/Informace_k_protikrizovemu_balicku_MF-10779)

Zálohy na daň z příjmů 

Povinnost hradit zálohu na daň z příjmů k 15. červnu 2020 byla zrušena, a to automaticky bez žádosti. V případě zálohy splatné k 15. září 2020 je již případně nutné podat žádost o zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů. Spolu s žádostí je pak nutné doložit finanční výkazy, tj. rozvahu a výkaz zisků a ztrát, které potvrzují, že v roce 2020 dojde ke snížení daňové povinnosti.

Zálohy na pojistné na zdravotní a sociální pojištění OSVČ

Šestiměsíční prázdniny pro placení záloh na zdravotní a sociální pojištění OSVČ skončily v srpnu 2020 a od září 2020 je povinnost hradit zálohy znovu obnovena. Zálohy případně uhrazené v březnu 2020 se budou počítat jako zářijové.

Zálohy na silniční daň

Zálohy na daň silniční splatné v dubnu 2020 a v červenci 2020 je možné bez jakýchkoliv sankcí uhradit až do 15. října 2020. Tzv. protikrizovým balíčkem dále došlo ke snížení sazeb daně vymezených v § 6 odst. 2 zákona o dani silniční o 25 % (tj. sazby daně dle počtu náprav a hmotnosti). Snížené sazby se použijí po celé zdaňovací období roku 2020 a i pro následující období.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Aktuálně zůstává daň z nabytí nemovitých věcí v platnosti, nicméně tzv. liberační balíček promíjí sankce spojené s případným pozdním podáním a uhrazením této daně až do konce roku 2020. Do té doby by měl být legislativní proces spojený se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí již ukončen a návrh na zrušení daně finálně schválen.

Daň z nemovitých věcí

Novela zákona přinesla obcím možnost osvobodit nemovité věci z důvodu mimořádné události jako jsou například povodně či pandemie a opatření vyvolaná krizovými opatřeními dle krizového zákona, a to nejdéle na dobu 5 let. Osvobození od daně z nemovitých věcí může obec stanovit za již uplynulé zdaňovací období a musí být vymezeno v závazné vyhlášení, která musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31. března následující roku po zdaňovacím období, ve kterém k mimořádné události došlo.

Elektronická evidence tržeb

V souvislosti s EET byla schválena novela zákona, která jej pozastavuje až do konce roku 2020.

Nedoplatky na ostatních daních

I před počátkem koronavirové krize platilo a nadále platí, že daňový poplatník může za stanovených podmínek požádat o posečkání úhrady daně či rozložení daně do splátek. Poplatník má sice nadále daňový nedoplatek, ale je uchráněn před jeho vymáháním ze strany správce daně, a navíc je nedoplatek úročen v zásadě poloviční úrokovou sazbou oproti běžnému nedoplatku. Obdobně je tomu i v případě prominutí úroku z daňového nedoplatku. Žádost podaná finančnímu úřadu opět podléhá standardnímu čtyřsetkorunovému správnímu poplatku.

Autor:
Ing. Lucie Kořínková
Daňový poradce

Potřebujete poradit s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky