Přehled dotací – listopad 2021

1 minuta čtení

Které dotace by neměly uniknout vaší pozornosti?

Ty nejzajímavější jsme pro vás sestavili do našeho pravidelného přehledu dotací. 

Cirkulární ekonomika – úspora vody

Cirkulární ekonomika – úspora vody

Podpora přechodu na oběhové hospodářství prostřednictvím vybudování recyklační infrastruktury, využívání druhotných surovin a optimalizací spotřeby vody a další.

Fotovoltaiky pro podnikatele

Fotovoltaiky pro podnikatele

Transformace průmyslu a přechod na čistší zdroje energie pomocí podpory na fotovoltaiky na střechu do 1 MWp včetně akumulace.

Virtuální podnik

Virtuální podnik

Podpora zvyšování digitální úrovně podniků prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím například podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

The Country for the Future – zavádění inovací do praxe

The Country for the Future – zavádění inovací do praxe

Až 50% dotace na zavádění inovací v podnicích včetně pořízení know-how, potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby nebo poskytováním služby. Program podporuje inovace produktu i postupů.

Úspory energie

Úspory energie

Až 45% dotace na snížení energetické náročnosti podnikatelských objektů prostřednictvím zateplení plášťů budov, výměny oken a dveří, zateplení střešních konstrukcí, pořízení technologií využívajících odpadní teplo a další.

TREND

TREND

Až 70% dotace na aplikačně orientovaný výzkum za využití progresivních technologií jako jsou např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

Inovační vouchery

Inovační vouchery

Až 85% dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací. Podpora je určena malým a středním podnikům.

Poradenství

Poradenství

Až 50% dotace na poradenské služby pro začínající a rozvojové malé a střední podniky.

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Až 80% dotace na rekonstrukci nebo výměnu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

ZAUJALA VÁS NĚKTERÁ Z DOTACÍ?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.