Podzimní dotace na výzkum a vývoj

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Podzimní dotace na výzkum a vývoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes spustilo příjem žádostí do programu podpory Aplikace. Vzhledem k tomu, že v poslední době proběhly v harmonogramu OP PIK změny týkající se vyhlášení a příjmů žádostí, připravili jsme krátké shrnutí toho, k čemu jsou výzvy na výzkum a vývoj určeny a jaká je míra podpory. Zároveň jsme v minulém článku psali, jaký je mezi těmito výzvami rozdíl - ZDE

Výzva VIII - Aplikace je určena podnikům všech velikostí, tedy žádat mohou malé, střední i velké podniky. Alokace byla stanovena na 3, 7 mld. Kč, 800 mil. Kč pak bude primárně bude podporovat projekty úzce související s leteckým a kosmickým průmyslem. Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s důrazem právě na sektor civilního dopravního letectví.

 • výše podpory až 70 % dle velikosti podniku, maximálně 100 mil. Kč na jeden projekt v rámci tzv. účinné spolupráce, 50 mil. Kč realizované bez účinné spolupráce

K čemu je dotace určena:

 • Mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a podpůrného technického personálu
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů
 • Náklady na smluvní výzkum a poradenské služby výzkumu a vývoje

Zároveň od 4. 9. je možné žádat ve Výzvě VII v programu podpory Potenciál, který je určen pro malé a střední podniky. Velké podniky můžou žádat v případně splnění podmínky, že realizují projekt v jednom z následujícíh kódu intervence:

 • Kód intervence 065, tzn. s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu;
 • Kód intervence 063, jsou takové projekty, jejichž hlavním účelem v programu Potenciál je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje. V tomto případě je nutné, aby společně podaný projekt obsahoval specifikaci projektu společného výzkumu a vývoje a smluvní závazek žadatele velkého podniku, spolupracovat s MSP na realizaci tohoto projektu.

Alokace této výzvy je 1, 1 mld. Kč a cílem této výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Dále si pak výzva, potažmo celý program klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.

 • Výše podpory je 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace, minimálně však 2 mil. Kč a maximálně 50 mil. Kč na jeden projekt

K čemu je dotace určena:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Náklady na investice do budov
 • Dlouhodobý nehmotný majetek za předpokladu, že tento majetek splňuje podmínky dané výzvou

Ještě nás čeká jedna výzva na výzkum a vývoj, a tou je Výzva VIII – Inovace (Inovační projekt), příjem žádostí začne 15. 10. 2020 a skončí 29. 1. 2021. Zde je alokováno 1, 5 mld. Kč a je určena také pro podniky všech velikostí. Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace a zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací. 

 • Výše podpory je až 45 % ze způsobilých výdajů (dle velikosti podniku), minimálně však 1 mil. Kč a maximálně 75 mil. Kč

K čemu je dotace určena:

 • Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • Stavby
 • Technologie, software a data
 • Práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů a marketingová inovace
Přihlašte se na náš webinář či s námi zkonzultujte váš investiční záměr. Naši specialisté mají za sebou řadu těchto projektů na výzkum a vývoj, znají tak kompletní postup a úskalí žádostí o dotaci. 
WEBINÁŘ: Posledních 12 miliard pro podnikatele. Máte šanci uspět? III.

WEBINÁŘ: Posledních 12 miliard pro podnikatele. Máte šanci uspět? III.

Během webináře zazní informace o aktuálních dotačních výzvách. Seznámíte se se zaměřením a podmínkami získání dotace. Dozvíte se také několik praktických tipů, na co je třeba v průběhu realizace a po ní myslet. To vše bezplatně a z pohodlí vašeho domova či kanceláře.

Neváhejte se na nás obrátit v případě pomoci s žádostí o dotaci, jsme tu pro vás.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky