Podpora na transformaci teplárenství – žádat můžete od května

4 minuty čtení
O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Podpora na transformaci teplárenství – žádat je možné od května

Dotační výzvy HEAT mají zajistit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie. Jsou určené teplárnám, tedy vlastníkům soustav pro zásobování tepelnou energií. Tato transformace pomůže v ČR zajistit cenově dostupnější teplo, a navíc přinese i čistší vzduch. Na modernizaci teplárenství putuje 6, 4 miliardy Kč.

Výzvy přišly vhod především menším výrobcům tepla do 200 MW. Těm vyprší přechodné období pro emisní limity koncem roku 2022 a do té doby musí mít nové technologie, které nahradí dnešní uhelné kotle. Na zajištění tohoto přechodu mohou získat až 80 % ze způsobilých výdajů. 

Česko je jednou z mála evropských zemí, která má silně vyvinutou síť dálkového zásobování teplem, které pochází převážně právě z uhelných elektráren.
Ministr životního prostředí

V přechodu na čisté zdroje podporuje teplárny Ministerstvo životního prostředí i Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). MPO zároveň bude podporovat projekty na modernizaci nebo výstavbu rozvodů tepla prostřednictvím tzv. Fondu obnovy.

Na co je možné získat dotaci

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie na:

  • obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
  • energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
  • elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie (např. elektrokotel),
  • energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

Uhlí mohou výrobci tepla nahradit za obnovitelné zdroje energie, zemní plyn ale například i za odpadní teplo. Podpořena bude rekonstrukce, i výměna starého za nový. Platí, že v obou případech musí dojít ke změně paliva ze špinavého na čisté.

  • Výše dotace se pohybuje od 45–80 % dle velikosti podniku. Zvýhodněny budou podniky v uhelných regionech.
  • Příjem žádostí probíhá od 24. května 2021 do 14. ledna 2022.

Do těchto výzev se nyní mohou přihlásit jen ti, kteří se zúčastnili také předregistrační fáze, na ně navážou výzvy zaměřené na obnovitelné zdroje v energetice a snižování skleníkových plynů v průmyslu

Pokud jste se nestihli přihlásit do předregistračních výzev, nezoufejte, další vyhlášení nás čeká v roce 2022. Z Modernizačního fondu bude možné čerpat podporu na širokou škálu projektů, od modernizace veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů, energetických úspor v budovách i průmyslu až po výstavbu fotovoltaických či větrných elektráren a další.

Připravujete projekt a nevíte si rady? S přípravou žádosti vám umíme pomoci. Vyhodnotíme realizovatelnost vašich záměrů a nastavíme technické parametry tak, abyste podporu získali. Kontaktujte nás.

Dotační výzvy modernizačního fondu:

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Dotace na modernizace rozvodů tepelné energie nebo výměnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.

Podpora obnovitelných zdrojů energie RES + 

Podpora obnovitelných zdrojů energie RES + 

Dotace na fotovoltaické panely, geotermální zdroje energie větrné a vodní elektrárny.

Podpora zlepšení energetické účinnosti a snížení objemu skleníkových plynů ENERG ETS

Podpora zlepšení energetické účinnosti a snížení objemu skleníkových plynů ENERG ETS

Dotace na podporu zlepšení energetické účinnosti a snížení objemu skleníkových plynů.

Modernizace veřejné dopravy TRANSGov

Modernizace veřejné dopravy TRANSGov

Podpora pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky