Paušální daň pro OSVČ

4 minuty čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > Paušální daň pro OSVČ

Jednou ze změn, která byla v letošním roce schválena, je paušální daň pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“). Institut paušální daně v novém pojetí bude platný od 1. ledna 2021. V případě, že by OSVČ chtěla odvádět daně a pojistné v tzv. paušálním režimu již za rok 2021, musí se do uvedeného režimu přihlásit, a to nejpozději do 11. ledna 2021.

K čemu paušální daň?

Cílem úpravy je výrazné snížení administrativní náročnosti pro poplatníky související s daní z příjmů a pojistným na sociální a zdravotní pojištění. Paušalizace daně představuje jednu platbu místo současných třech plateb na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (sociální pojištění), pojistné na veřejné zdravotní pojištění a platbu samotné daně z příjmů. Záloha poplatníka v paušálním režimu v zálohovém období bude činit 5 469 Kč (z toho 2 976 Kč na důchodové pojištění, 2 393 Kč na zdravotní pojištění a 100 Kč na daň z příjmů).

Kdo může paušální daň využít?

Poplatníkem v paušálním režimu může být osoba, která splňuje všechny níže uvedené podmínky současně:

 • Je OSVČ,
 • není plátcem DPH,
 • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
 • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
 • ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému období neměl příjmy ze samostatné výdělečné činnosti vyšší než 1 000 000 Kč,
 • nemá příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně (např. dohoda o provedení práce), a
 • nemá v průběhu roku příjmy z kapitálového majetku, příjmy z nájmu ani ostatní příjmy přesahující 15 000 Kč.

Přihlášení do paušálního režimu

Jak je uvedeno výše, v případě zájmu o využití paušálního režimu je poplatník povinen podat tzv. oznámení o vstupu do paušálního režimu,. Lhůta pro podání oznámení je do 11. ledna 2021.

Oznámení je nutné podat na tiskopisu vydané Ministerstvem financí ČR, případně skrze webovou aplikaci (odkaz zde). 

Výhody vs. nevýhody paušálního režimu

Výhody:

 • Jedna platba místo třech;
 • větší příspěvek na důchodové pojištění;
 • absence nutnosti podávat přiznání k dani z příjmů a přehledy OSVČ.

Nevýhody:

 • Není možnost uplatnit jakékoliv slevy na manželku, daňové zvýhodnění na děti;
 • není možné uplatnit odčitatelné položky od základu daně (např. zaplacené úroky z hypotéky);
 • snížení administrativní náročnosti je pouze relativní, jelikož v případě kontroly ze strany správce daně musí být poplatník schopen prokázat splnění všech podmínek pro účast v paušálním režimu.

Autor:
Ing. Lucie Kořínková
Daňový poradce

Potřebujete pomoci s daněmi? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. 

Mohlo by vás zajímat...

Připravované změny v oblasti podnikání na digitálních platformách

Připravované změny v oblasti podnikání na digitálních platformách

Digitalizace ekonomiky v posledních letech rychle roste a orgány daňové správy států EU nemají dostatečné informace k tomu, aby mohly správně vyměřit daň v souvislosti s příjmy dosaženými z obchodních činností prováděných prostřednictvím digitálních platforem. K tomu slouží novela zákona DAC 7.

Novela zákona o dani silniční s účinností od 1. ledna 2022

Novela zákona o dani silniční s účinností od 1. ledna 2022

Zákonem č. 142/2022 Sb. byly provedeny změny ve zdaňování vozidel, a to se zpětnou účinností již od počátku roku 2022. Přečtěte si v článku detailní informace o novele zákona o dani silniční s účinností od 1. ledna 2022.

Zdanění transakcí s kryptoměnami

Zdanění transakcí s kryptoměnami

Chcete se dozvědět více o způsobu zdanění transakcí s kryptoměnami? V našem článku pro vás shrnujeme závěry plynoucí z nové informace vydané Generálním finančním ředitelstvím.

Potřebujete poradit s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky