Opřete váš volební program o dotační příležitosti

5 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Opřete váš volební program o dotační příležitosti

OP TAK

Komunální volby se blíží a vy jistě víte, co chcete vašim voličům po dobu následujících let v zastupitelství nabídnout. Byla by však škoda ve vašem volebním programu opomenout aktuální dotační příležitosti, díky kterým budete mít jako zastupitel možnost efektivně zpříjemnit život spoluobčanům, a přitom nezruinovat rozpočet vašeho města, či obce.

Připravili jsme pro vás seznam aktuálních dotačních příležitostí, které podpoří váš volební program.


Nabídněte řešení energetické krize

Fotovoltaické systémy jsou čím dál tím populárnější jak mezi podnikateli, tak i mezi městy a obcemi, a to především v době energetické krize. Zvyšující se ceny za energie postupně nutí města a obce k vyhledávání praktičtějších řešení tak, aby dosáhly energetické soběstačnosti. Instalace fotovoltaických systémů tuto možnost nabízí.

Pojďte se dozvědět více v následujících odkazech. Jedná se o dotační program Komunální FVE, který je rozdělen na malé a větší obce.

Dotace na obnovitelné energetické zdroje mohou využít i žadatelé na rodinné a bytové domy, a to v rámci Nová zelená úsporám.

Příjem žádostí těchto dvou jednokolových výzev probíhá od 17. 8. 2022. Nepropásněte tak jedinečnou příležitost zavést fotovoltaiku v místě, kde žijete.

Další důležitá výzva z Modernizačního fondu je bezpochyby Modernizace tepláren (HEAT), která zajišťuje podporu rychlého přechodu tepláren na čisté zdroje energie.

Dotace se dělí na prioritní a neprioritní objekty. Prioritní objekty mohou vaši obec obohatit obnovitelnými zdroji energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla či energií odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Neprioritní objekty s sebou nesou energii odpadního tepla či průmyslová tepelná čerpadla. Více informací naleznete v našich dotacích.

Příjem žádostí probíhá od 25. 7. 2022 a bude trvat do 30. 6. 2023. Celková alokace této jednokolové dotace je 15 mld. Kč.

Školy a školky

Dostupnost, ale i kvalita, předškolního a školního vzdělávání je velmi aktuální a silné téma v jakoukoliv dobu. Proto byste ve svém volebním programu neměli toto téma opomenout. Opřete se o plánovaný Integrovaný regionální operační program (IROP 2021-2027) podporující navyšování kapacit mateřských škol, modernizaci a budování odborných učeben základních škol a modernizaci a budování odborných učeben středních škol.

Předpokládaná výše této dotace je 85 % a celková částka na projekty by měla v současné době být 14,1 mld. Kč. Předpokládaný datum vyhlášení této dotažní příležitosti je během letošního podzimu.

Bezpečnost dopravy

Dosavadní počet zesnulých na silnicích je nejvyšší od roku 2015. Modernizací silnicí tvoříme silniční dopravu bezpečnější, ale i výrazně příjemnější. Proto i téma stavu silnic je mezi spoluobčany stále velmi aktuální.

Součástí IROPu je dotační výzva s názvem Silnice II. třídy, která má za cíl zlepšit silniční napojení regionů na nadřazenou transevropskou dopravní síť, odstranit regionální rozdíly v přístupnosti, zlepšit dostupnost center, a tím pádem zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky, snížit energetickou náročnost dopravy a emise skleníkových plynů i dalších znečišťujících látek.

Celková částka na projekty je prozatím 10,2 mld. Kč. Aktuální termín výzvy k podávání žádostí ještě není vypsaný, ale předpokládá se, že dorazí během podzimu.

Zdroje: www.mdcr.cz, www.irop.mmr.cz, www.sfzp.cz

Proč spolupracovat s GRANTEXem?

Rádi s vámi celý projekt nejen připravíme a podáme, ale zajistíme i veškerou další komunikaci s poskytovatelem. Dále také dohlédneme na realizaci projektu, podpoříme vás v přípravě výběrového řízení a zůstaneme s vámi v kontaktu i po tom, co obdržíte dotaci na účet a postaráme se o to, aby vám zůstala.

Nabídka dotací

Komunální FVE

Komunální FVE

Až 75% dotace na sdružené projekty výstavby FVE s více než jedním předávacím místem do DS/PS, systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, systémy výroby vodíku elektrolýzou vody a zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a dalších prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

HEAT – Modernizace tepláren

HEAT – Modernizace tepláren

Až 80% dotace na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie.

Silnice II. a III. třídy

Silnice II. a III. třídy

Až 90% dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Mohlo by vás také zajímat

Fotovoltaika a její rostoucí role v dnešním světě energie

Fotovoltaika a její rostoucí role v dnešním světě energie

Hledáte řešení energeticky úsporných opatření? Přečtěte si náš článek, kde se dozvíte o fotovoltaice, která nabízí odpovědi k této problematice.

Staronové digitální kompetence a nový školní vzdělávací program (ŠVP)

Staronové digitální kompetence a nový školní vzdělávací program (ŠVP)

Jak souvisí dotace s novým školním vzdělávacím programem a digitální kompetencí? Přečtěte si náš článek a zjistěte více o nejnovějších programech, které školy zahrnou, a jaké výhody z toho můžete vytěžit.

Modernizační fond vyhlásil 5 nových výzev!

Modernizační fond vyhlásil 5 nových výzev!

Dne 30. 6. 2022 vyhlásil Modernizační fond 5 nových výzev najednou. Zajímá vás o jaké výzvy se jedná a jaké jsou termíny žádostí o podporu? Chcete vědět, jak vysokou podporu můžete díky výzvám získat? Pak pokračujte ve čtení dále.

Chcete mít jistotu, že podáte úspěšný projekt?
Ozvěte se nám, rádi vám se získáním dotace pomůžeme.

MŮŽEME VÁM POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí