Novinky z daňového světa platné od roku 2021

7 minut čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > Novinky z daňového světa platné od roku 2021

Rok 2020 je rokem, který se určitě zapíše do našich pamětí. Rok neočekávaných událostí, rok těžkých rozhodnutí. Každý dokáže tento rok určitě nazvat podle svého. Pro odborníky z řad účetních a daňových poradců to byl určitě rok významných změn. Jak v jeho průběhu, tak i na jeho konci byla přijata celá řada dočasných i trvalých opatření, která mají daňovým poplatníkům pomoci překlenout nouzový stav spojený s pandemií koronaviru a jejími následky. V následujícím článku jsme pro vás připravili shrnutí změn, které jsou platné od začátku roku 2021, a zároveň připomínáme daňové povinnosti spojené s počátkem roku.

Daňový balíček 2021

Do poslední chvíle se vedly diskuze, zda prezident ČR daňový balíček vetuje a vrátí ho zpět k projednání do Poslanecké sněmovny či nikoliv. Prezident sice daňový balíček nakonec nevetoval, ale ani nepodepsal. Daňový balíček byl tedy k 31. prosinci 2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů a doplnil tak další změny účinné od roku 2021. O změnách, které přináší daňový balíček, jsme vás informovali v našem dřívějším článku: Změny daňového balíčku po projednání v Senátu (grantex.cz).
 

Paušální daň

Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) mohou nově od 1. ledna 2021 využívat nový institut paušální daně. V případě, že by OSVČ chtěla již za rok 2021 odvádět daně a pojistné v tzv. paušálním režimu, musí se do uvedeného režimu přihlásit, a to nejpozději do 11. ledna 2021. Více o tom, co představuje paušální daň a kdo může tzv. paušálního režimu využít, naleznete v našem článku: Paušální daň pro OSVČ (grantex.cz)
 

DPH u nájemného nemovitostí určených pro bydlení

Do 31. prosince 2020 se mohl plátce daně rozhodnout, že u nájmu nemovité věci jinému plátci pro uskutečňování jeho ekonomické činnosti uplatní daň na výstupu, a to bez jakýchkoliv dalších omezení. Toto platí i nadále, nicméně novelizovaný § 56 zákona o DPH přináší určitá omezení pro nemovitosti určené primárně pro bydlení. Jaké? O tom jsme vás též informovali v našem předchozím článku: DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. ledna 2021 (grantex.cz).

Elektronické podání DPH reportů u identifikovaných osob

S účinností od 1. ledna 2021 vzniká tzv. identifikovaným osobám povinnost podávat elektronicky daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání, souhrnná hlášení nebo jiná hlášení, s výjimkou hlášení o pořízení nového dopravního prostředku. Přihláška k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů musí být podáno také elektronicky.

Nové zálohy pro OSVČ

Minimální měsíční záloha na pojistné na zdravotní pojištění pro rok 2021 činí 2 393 Kč. Tuto zálohu je OSVČ povinna uhradit již za měsíc leden 2021.

Naopak OSVČ, která v roce 2020 vykonávala samostatnou činnost a tuto činnost vykonává nadále, platí zálohy na pojistné na sociální pojištění v roce 2021 do měsíce, ve kterém bude nebo by měl být podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 ve stejné výši jako v roce 2020.

Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění je od ledna 2021 stanovena na 147 Kč. Platba nemocenského pojištění je dobrovolná, nicméně v případě placení pojistného v nižší částce, než je nově stanovené minimum, by znamenalo zánik účasti na nemocenském pojištění.

BREXIT

Generální finanční ředitelství v návaznosti na vystoupení Spojeného království z EU vydala Informaci k dopadům této skutečnosti na oblast DPH (Informace k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti DPH (BREXIT) od 1. 1. 2021 | Informace, stanoviska a sdělení | Daň z přidané hodnoty | Finanční správa (financnisprava.cz)) a daně z příjmů (Informace k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti daní z příjmů (BREXIT) od 1. 1. 2021 - Brexit | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)). Z pohledu aplikace DPH se Spojené království považuje od 1. ledna 2021 za třetí zemi.
 

Daň z nemovitých věcí

Poslední den pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí připadá na pondělí 1. února 2021. Přiznání by neměli zapomenout podat poplatníci, kteří během roku 2020 nabyli do svého vlastnictví zdanitelnou stavbu, bytovou či nebytovou jednotku nebo pozemek.

Současně by neměli zapomenout podat oznámení o zániku daňové povinnosti ti poplatníci, kteří během roku 2020 některou nemovitost pozbyli (např. prodali či darovali).

Ministerstvo financí zároveň přistoupilo v minulém týdnu k prominutí sankcí v případě, že bude přiznání k dani z nemovitých věcí podáno opožděně, a to až do 1. dubna 2021.
 

Daň silniční

Do stejného termínu, tedy do 1. února 2021, platí rovněž povinnost podat přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020 a zároveň zaplatit daň či doplatek daně.

Přiznání by neměli zapomenout podat poplatníci, jejichž silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla podléhají dani silniční (tj. motorová vozidla, která jsou registrovaná v ČR, jsou provozována v ČR a jsou používána poplatníkem daně z příjmů FO a PO k podnikání). Nákladní automobily a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v ČR podléhají silniční dani vždy.

Stejně jako u daně z nemovitých věcí i u daně silniční dojde k prominutí veškerého příslušenství daně v případě, že bude přiznání k dani silniční podáno nejpozději do 1. dubna 2021.

Autor:
Ing. Lucie Kořínková
Daňový poradce

Potřebujete pomoci s daněmi? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. 

Mohlo by vás zajímat...

Živelné pohromy a daňové úlevy

Živelné pohromy a daňové úlevy

V návaznosti na události posledních týdnů, kdy živelné pohromy zasáhly velkou část Evropy, jsme si dovolili shrnout daňové aspekty poskytnutých darů a úlev, více v našem článku.

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – II. díl

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – II. díl

V minulém díle jsme vás informovali o dlouho očekávaných změnách v uplatňování pravidel DPH u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Zabývali jsme se definicí pojmů domnělý dodavatel a částečně jsme probrali zvláštní režimy, kterými budeme v tomto článku pokračovat.

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – I. díl

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – I. díl

Seznamte se s dlouho očekávanými změnami, ke kterým došlo v rámci uplatňování pravidel DPH u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Nová pravidla pro přeshraniční operace budou účinná na úrovni celé Evropské unie a nabydou účinnosti 1. července 2021.

Potřebujete poradit s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky