Nové podmínky kompenzačního bonusu

5 minut čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > Nové podmínky kompenzačního bonusu

Rozšíření okruhu osob, které mohou o bonus žádat. Zvýšení částky kompenzačního bonusu. Shrnujeme pro vás nová pravidla.  

Změna podmínek čerpání kompenzačního bonusu nově rozšiřuje žadatele, kteří mohou o tuto formu podpory žádat. Návrh zákona nyní čeká na podpis prezidenta republiky. Již dříve bylo schváleno, že o kompenzační bonus mohou žádat i lidé, kteří jsou například v úpadku, dobrovolníci v pečovatelských službách a pěstouni pracující na dohodu o provedení práce. V našem článku pro vás přinášíme shrnutí nových podmínek pro čerpání kompenzačního bonusu.

Pro koho je kompenzační bonus určen?

O kompenzační bonus mohou žádat všichni podnikatelé, kteří byli poškozeni nejen vládními opatřeními, ale i v důsledku pandemie jako takové. Znamená to, že nově by nemělo být rozhodující, zda činnost jako taková byla omezena vládními nařízeními. Nově by tak měli na bonus dosáhnou i ti živnostníci, kteří evidují pokles poptávky po svém zboží či službách. O kompenzační bonus mohli doposud žádat při splnění podmínek osoby samostatně výdělečně činné, společníci společností, ale také osoby pracující na dohodu o provedení práce, provozovatelé taxislužby, či osoby v úpadku.
 

Jak prokážu omezení poptávky?

Žadatel by měl být schopen prokázat propad tržeb vyšší než 50 %. Propad bude posuzován za kalendářní měsíc přecházející danému bonusovému období, a to oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie.
 

Jak dlouhé je bonusové období?

Bonusové období by nově nemělo být vázáno na trvání nouzového stavu. Vláda novým zákonem získává mandát zavést další bonusová období odpovídající vždy jednomu dalšímu kalendářnímu měsíci, a to nejdéle do konce roku 2021. Nový kompenzační bonus bude platný od 1. února 2021,  a to prozatím do konce března 2021.
 

Kolik peněz dostanu?

Nově také dochází k navýšení kompenzačního bonusu z dosavadních 500 Kč až na 1 000 Kč denně. Bonus by však měl být individuálně zastropován pro subjekty s typicky nižšími příjmy (jedná se například o studenty a důchodce). V případě osob pracujících na dohodu o provedení práce zůstává denní limit stanoven na 500 Kč. Další novinkou je možnost nároku na kompenzační bonus v případě, kdy měl žadatel nařízenou karanténu nebo izolaci, a to 500 Kč na den. Tím by mělo dojít k narovnání situace mezi živnostníky a zaměstnanci.
 

Jak budu prokazovat splnění podmínek?

Splnění podmínek pro získání bonusu bude OSVČ prokazovat čestným prohlášením. Nicméně žadatel by měl být schopen v případě potenciální daňové kontroly prokázat snížení příjmů o více než 50 %.
 

Jak mohu o kompenzační bonus požádat?

Formulář pro podání žádosti je zveřejněn na webových stránkách Finanční správy. Žádost je možné vyplnit ve webové aplikaci EPO nebo pomocí interaktivního PDF formuláře. Podat ji lze vlastní datovou schránkou, v listinné podobě, emailem nebo datovou schránkou jiného subjektu. V případě, že je žádost odeslána z datové schránky jiného subjektu, je zapotřebí PDF soubor vytisknout, vlastnoručně podepsat a kopii odeslat.

Autor:
Ing. Lucie Kořínková
Daňový poradce

Potřebujete pomoci s daněmi? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. 

Mohlo by vás zajímat...

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

Téměř každá obchodní společnost disponuje určitým majetkem, který využívá v rámci své ekonomické činnosti. Majetek většinou nespotřebováváme ihned, ale dochází k jeho postupnému opotřebení, které je vyjádřeno formou odpisů. V následujícím článku vás seznámíme s rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy.

Živelní pohromy a daňové úlevy

Živelní pohromy a daňové úlevy

V návaznosti na události posledních týdnů, kdy živelní pohromy zasáhly velkou část Evropy, jsme si dovolili shrnout daňové aspekty poskytnutých darů a úlev, více v našem článku.

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – II. díl

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – II. díl

V minulém díle jsme vás informovali o dlouho očekávaných změnách v uplatňování pravidel DPH u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Zabývali jsme se definicí pojmů domnělý dodavatel a částečně jsme probrali zvláštní režimy, kterými budeme v tomto článku pokračovat.

Potřebujete poradit s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky