Nové dotace na digitální transformaci podniku

7 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Nové dotace na digitální transformaci podniku

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes po několika odkladech vyhlásilo očekávanou podporu pro podnikatele na nákup ICT technologií. Jelikož na tuto podporu řada podniků čekala řadu měsíců, během nichž se oficiálně i neoficiálně prezentované podmínky postupně měnily, přinášíme shrnutí finální podoby zásadních podmínek.

2 výzvy a jak se v tom vyznat?

Trochu matoucí je, že souběžně byly vyhlášeny 2 (na první pohled velmi podobné) výzvy: Digitální podnik a Virtuální podnik. Toto rozdělení bylo ze strany MPO dlouhodobě avizováno, takže nejde o velké překvapení. Zásadní rozdíly jsou následující:

  • Virtuální podnik poskytuje podporu v režimu de minimis - max. 200 tis. EUR
  • Podmínkou Digitálního podniku je tzv. počáteční investice (více o tomto pojmu níže)
  • Digitálním podniku mohou velké podniky (nad 250 zaměstnanců) žádat pouze pokud realizují projekt v následujících regionech: Severozápad, Severovýchod, Moravskoslezsko a Střední Morava
  • Projekty s realizací na území Prahy mohou využít pouze Virtuální podnik
De minimis je režim podpory, který umožňuje jednomu subjektu (nebo skupině propojených subjektů) čerpat v období 3 po sobě jdoucích let dotaci (z různých zdrojů) maximálně do výše 200 000 EUR. Praktický důsledek tedy je, že podnik, který dosud žádnou podporu v tomto režimu nečerpal, může žádat ve Virtuálním podniku maximálně o dotaci 200 tis. EUR (přibližný ekvivalent 5 mil. Kč).

Podmínka počáteční investice znamená, že realizací projektu musí dojít k zásadní změně procesů žadatele, k založení nové provozovny, rozšíření kapacity či sortimentu. Dobrým příkladem počáteční investice je digitalizace a automatizace skladů (např. pořízení WMS = warehouse management system a robotické ruky či zakladače). Naopak např. upgrade na novější verzi informačního systému tuto podmínku nenaplní. Pokud tedy váš projekt definici počáteční investice nesplňuje, musíte využít program Virtuální podnik, kde je max. výše dotace 200 tis. EUR.

Základní parametry

Celková alokace obou výzev je 2,1 mld. Kč – 1,5 mld. Kč pro Digitální podnik, 0,6 mld. Kč pro Virtuální podnik. Z toho jsou 2/3 určeny pro malé a střední podniky. Žádosti budou přijímány od 16. 6. do 16. 9. 2022. Nejzazší datum ukončení projektu je 31. 8. 2024.

Kdo může být žadatelem?

V obou programech mohou žádat všechny podniky bez ohledu na velikost. V digitálním podniku platí regionální omezení, jak bylo popsáno výše. Klíčové je přitom místo realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele. Pokud bude projekt realizován ve více provozovnách současně, místo realizace se určí jako region s nejnižší mírou podpory.

Jaká je výše dotace?

V obou programech je dotace vyplácena v režimu ex-post – to znamená, že je nutné projekt nejprve financovat z vlastních zdrojů a teprve následně lze žádat o proplacení dotace. V programu Virtuální podnik je míra podpory pro všechny regiony stejná: 40 % pro malé podniky, 30 % pro střední a 20 % pro velké.

V Digitálním podniku je pak závislá na místě realizace:

Způsob hodnocení

Podstatnou změnou oproti předpokladům (a dřívějším informacím od MPO) je z průběžného modelu hodnocení na kolové. Zjednodušeně řečeno, dotaci získají nejlépe hodnocené žádosti nikoliv ty, které byly podány jako první. To klade zásadní důraz na přípravu – stejně důležité je projekt na začátku správně nastavit, jako brilantně popsat všechny jeho aspekty, které ovlivňují hodnocení.

Věcný model hodnocení je v obou výzvách totožný – body jsou získávány za komplexnost řešení (např. pořízení nového ERP/MIS, digitalizace logistiky, či nových prvků kybernetické bezpečnosti) a technologickou vyspělost řešení projektu (big data či zapojení umělé inteligence). „Bonusové“ body lze získat za pozitivní vliv na životní prostředí či v případě „prvožadatelů“ (dosud nezískal dotaci na ICT).

Autor: Ing. Aleš Darebný, senior obchodní manažer 


Pojďte do toho s námi!

Digitální transformace firem je jednou z klíčových oblastí, které se v Grantexu věnujeme. Připravujeme projekty, které nejenže pravidelně získávají vysoký počet bodů v technickém hodnocení, ale reálně pomáhají firmám zefektivnit jejich podnikání. Díky naším dlouholetým zkušenostem si za svými projekty stojíme a klienti nám tak platí za naši službu pouze v případě, že jim dotaci získáme.

Pokud potřebujete pomoci s přípravou žádosti, nebo technickým nastavením projektu, neváhejte se na nás obrátit.

Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. Mimo toho poskytujeme i férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme. Nejsme však pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky na digitální transformaci, díky tomu vám umíme pomoci s technickým návrhem projektu tak, aby skutečně efektivně řešil digitalizaci vašeho podniku.


Chcete mít jistotu, že podáte úspěšný projekt?
Ozvěte se nám, rádi vám se získáním dotace pomůžeme.

DOTAČNÍ PROGRAMY

Digitální podnik

Digitální podnik

Až 60% podpora zvyšování digitální úrovně podniků prostřednictvím nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií určených k automatizaci, digitalizaci dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Virtuální podnik

Virtuální podnik

Až 40% podpora zvyšování digitální úrovně podniků prostřednictvím nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií určených k automatizaci, digitalizaci dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

MŮŽEME VÁM POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky