Nová pravidla při rozdělování zisku obchodních společností

2 minuty čtení

Ve svém rozhodnutí soud stanovil, že s účinností od 1. 1. 2014 může řádná účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetní období sloužit jako podklad pro rozdělení zisku až do konce následujícího účetního období, tzn. nikoliv pouze prvních 6 měsíců po skončení předchozího účetního období, kdy by dle zákona měla být projednána valnou hromadou.

Zároveň Nejvyšší soud dovodil, že dle nové právní úpravy valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku i tak, že jeho část rozdělí v podobě tantiém mezi členy představenstva nebo jednatele nebo členy dozorčí rady (za předpokladu, že to připouští stanovy společnosti), aniž by došlo k rozdělení zisku mezi společníky. Důležité důvody, pro které představenstvo (popř. jiný svolavatel) navrhuje, aby zisk nebyl rozdělen mezi akcionáře, musí být však uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.

ČAS NA ZMĚNU?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí