Nízkouhlíkové technologie

3 minuty čtení

Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie

 • Zavádění moderních nízkouhlíkových technologií
 • Zavádění inovativních technologií pro získání druhotných surovin k dalšímu využití
 • Výše dotace se pohybuje od 50 tis. Kč až do maximální výše podle pravidel veřejné podpory de minimis.
 • Malé podniky dotace až 80 %
 • Střední podniky dotace až 70 %
 • Velké podniky dotace až 60 %

Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny

 • Získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě ku příkladu z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
 • Efektivní získávání cenné druhotné suroviny z použitých výrobků
 • Výroba inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné
 • Dotace od 1 mil. Kč do 100 mil. Kč
 • Malé podniky dotace až 45 %
 • Střední podniky dotace až 35 %
 • Velké podniky dotace až 25 %

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita

 • Pořízení elektromobilů
 • Pořízení (rychlo)nabíjecích neveřejných stanic pro areál podniku (pro vlastní spotřebu) + možnost pořízení baterií pro elektromobily
 • Dotace od 50 tis. Kč do 10 mil. Kč
 • Malé podniky dotaci až 75 %
 • Střední podniky dotaci až 65 %
 • Velké podniky dotaci až 55 %

Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě

Cílem programu je zavádění technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtlačení do distribuční sítě a plnění v rámci místní infrastruktury jako je například plnění láhví, CNG vozidel atd.

 • Dotace od 0,5 mil. Kč do 30 mil. Kč
 • Maximální absolutní výše dotace na Podnikatelský záměr činí 30 tis. Kč
 • Výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Od způsobilých nákladů se odečte provozní zisk, a to buď ex ante nebo uplatněním mechanismu zpětného vymáhání podpory

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky