Našli jsme příležitost k daňovým úsporám

5 minut čtení

Jednomu z našich významných klientů, tuzemské výrobní skupině působící zejména v oblasti automobilového průmyslu, jsme před počátkem naší trvalé spolupráce nabídli možnost bezplatného zhodnocení daňových rizik a příležitostí k úsporám.

Z poskytnutých podkladů vyplynulo, že společnost neměla optimálně nastavené vnitroskupinové financování formou úvěrů a půjček. Zatímco pro věřitelský subjekt ze skupiny byl úrokový výnos vždy zdanitelný, pro dlužnický subjekt se naopak v řadě případů o daňově uznatelný náklad nejednalo, a to zejména z důvodu tzv. nízké kapitalizace. Skupině jsme proto pomohli přenastavit vnitroskupinové úvěrové financování a výše vlastního kapitálu relevantních společností ze skupiny, čímž se dosáhlo významných daňových úspor. Zároveň jsme skupině pomohli správně nastavit úrokové sazby včetně patřičného zdokumentování, čímž bylo účinně minimalizováno riziko z pohledu převodních cen.

Z diskuze se zástupci jedné společnosti ze skupiny dále vyplynulo, že společnost čerpá dotace na vybrané tituly, mezi nimi i na výzkumně-vývojové aktivity, kterým se mimo jiné věnuje. Některé hodnotově nezanedbatelné projekty výzkumu a vývoje však v případě této společnosti nebyly formou dotace podpořeny. Společnosti jsme proto navrhli uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj, který společnost do té doby neuplatňovala. Tím jsme dosáhli dalších daňových úspor, a to plně v mezích daných daňovou legislativou a ustálenou praxí podpořenou příslušnou judikaturou a oficiálními výklady daňové správy. Tedy v zásadě bezrizikovou cestou.

Klient z uplynulé spolupráce poznal, že i přes vlastní účetní oddělení, které svou práci jinak odvádělo perfektně, má interakce se specialisty z oboru významnou přidanou hodnotu. S klientem jsme se proto dále domluvili na trvalé spolupráci v podobě každoroční přípravy daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob všech společností ze skupiny a jejich podání z naší strany na základě udělené plné moci, a dále na kontinuálním daňovém poradenství v operativní podobě formou tzv. „hotline“ včetně pravidelných čtvrtletních setkáních, na kterých jsou diskutována nashromážděné dotazy, aktuální témata a plány. Díky tomu se daňová agenda celé skupiny dostala pod plnou kontrolu, a to nejen retrospektivně, ale i prospektivně.

Z následných diskuzí dále vyplynulo například to, že zákonné možnosti, jak daňově optimálně odměňovat členy vedení i jednotlivé zaměstnance jsou využívány pouze částečně. Ve spolupráci s naším právním oddělením jsme proto navrhli a pomohli implementovat přepracovaný systém odměňování, který zaměstnancům dodal významně větší variabilitu a flexibilitu ve způsobu odměňování, zaměstnavateli naopak větší kontrolu nad rozpočtem na osobní náklady. Oběma nový systém zároveň přinesl další významné daňové úspory.

Naše spolupráce s tímto klientem nadále trvá, přičemž se zpětné vazby od klienta vyplývá, že je klient stabilně velmi spokojen s naší spolupráce a spolupráci s námi jednoznačně doporučuje i dále. Koneckonců, není jediný, kdo si uvědomuje přínosy spolupráce s kvalitním daňovým poradcem. Dle nedávného oficiálního výzkumu Komory daňových poradců ČR obdobně jako on vnímá spolupráci s daňovými poradci i většina společností na trhu, které mají relevantní zkušenost. A jak vám můžeme pomoci snížit finanční náklady?

Další příběhy našich klientů

Příběh úspěšného žadatele – dotace Potenciál

Příběh úspěšného žadatele – dotace Potenciál

Chcete vyvíjet, ale nemáte na čem? Jste malý nebo střední podnik? S Potenciálem postavíte a vybavíte výzkumné středisko, anebo prototypovou dílnu. Umíte si představit projekty, které by mohly být podpořené z dotačního programu Potenciál? Zde je jeden z nich.

Rekonstrukce průmyslové haly v rámci programu Úspory energie

Rekonstrukce průmyslové haly v rámci programu Úspory energie

Jak využít co nejlépe starý sklad? Podívejte se na opatření, která proběhla v podniku našeho klienta v rámci dotačního programu Úspory energie a vedla tak k nárůstu obratu o více jak 40 %.

Jak si udržet zákazníka, který je jednou nohou pryč?

Jak si udržet zákazníka, který je jednou nohou pryč?

Stále je co zlepšovat a primárním důvodem pro změnu je váš klient. Podívejte se na jednu z možností, jak udržet zákazníka, který je již jednou nohou pryč.

Digitalizací firmy k věrnému zákazníkovi

Digitalizací firmy k věrnému zákazníkovi

O digitalizaci se hovoří ve všech sférách našeho života, ovšem pro malé a střední podniky to bude doslova jedna z klíčových taktik, jak přežít na trhu a prosadit se i vedle velkých, nadnárodních firem, které právě do digitalizace již teď investují značné prostředky.

Jak na úspory energie v podniku

Jak na úspory energie v podniku

O tom, jak se podařilo uspořit náklady na energii malému průmyslovému pivovaru, se dočtete v naší případové studii. Kolik ročně ušetří? Jaké jsou další přínosy?

Digitalizace a automatizace není jen pro velké výrobní závody

Digitalizace a automatizace není jen pro velké výrobní závody

Myslíte si, že pod pojmem digitalizace se ukrývají složité, roboty řízené procesy, které se hodí jen do velkých firem? Nechte se vyvést z omylu. I malá firma může využít digitalizace ve svůj prospěch. Přečtěte si jak.

Máme přesah
v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.
 

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky