Našli jsme příležitost k daňovým úsporám

Jednomu z našich významných klientů, tuzemské výrobní skupině působící zejména v oblasti automobilového průmyslu, jsme před počátkem naší trvalé spolupráce nabídli možnost bezplatného zhodnocení daňových rizik a příležitostí k úsporám.

Z poskytnutých podkladů vyplynulo, že společnost neměla optimálně nastavené vnitroskupinové financování formou úvěrů a půjček. Zatímco pro věřitelský subjekt ze skupiny byl úrokový výnos vždy zdanitelný, pro dlužnický subjekt se naopak v řadě případů o daňově uznatelný náklad nejednalo, a to zejména z důvodu tzv. nízké kapitalizace. Skupině jsme proto pomohli přenastavit vnitroskupinové úvěrové financování a výše vlastního kapitálu relevantních společností ze skupiny, čímž se dosáhlo významných daňových úspor. Zároveň jsme skupině pomohli správně nastavit úrokové sazby včetně patřičného zdokumentování, čímž bylo účinně minimalizováno riziko z pohledu převodních cen.

Z diskuze se zástupci jedné společnosti ze skupiny dále vyplynulo, že společnost čerpá dotace na vybrané tituly, mezi nimi i na výzkumně-vývojové aktivity, kterým se mimo jiné věnuje. Některé hodnotově nezanedbatelné projekty výzkumu a vývoje však v případě této společnosti nebyly formou dotace podpořeny. Společnosti jsme proto navrhli uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj, který společnost do té doby neuplatňovala. Tím jsme dosáhli dalších daňových úspor, a to plně v mezích daných daňovou legislativou a ustálenou praxí podpořenou příslušnou judikaturou a oficiálními výklady daňové správy. Tedy v zásadě bezrizikovou cestou.

Klient z uplynulé spolupráce poznal, že i přes vlastní účetní oddělení, které svou práci jinak odvádělo perfektně, má interakce se specialisty z oboru významnou přidanou hodnotu. S klientem jsme se proto dále domluvili na trvalé spolupráci v podobě každoroční přípravy daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob všech společností ze skupiny a jejich podání z naší strany na základě udělené plné moci, a dále na kontinuálním daňovém poradenství v operativní podobě formou tzv. „hotline“ včetně pravidelných čtvrtletních setkáních, na kterých jsou diskutována nashromážděné dotazy, aktuální témata a plány. Díky tomu se daňová agenda celé skupiny dostala pod plnou kontrolu, a to nejen retrospektivně, ale i prospektivně.

Z následných diskuzí dále vyplynulo například to, že zákonné možnosti, jak daňově optimálně odměňovat členy vedení i jednotlivé zaměstnance jsou využívány pouze částečně. Ve spolupráci s naším právním oddělením jsme proto navrhli a pomohli implementovat přepracovaný systém odměňování, který zaměstnancům dodal významně větší variabilitu a flexibilitu ve způsobu odměňování, zaměstnavateli naopak větší kontrolu nad rozpočtem na osobní náklady. Oběma nový systém zároveň přinesl další významné daňové úspory.

Naše spolupráce s tímto klientem nadále trvá, přičemž se zpětné vazby od klienta vyplývá, že je klient stabilně velmi spokojen s naší spolupráce a spolupráci s námi jednoznačně doporučuje i dále. Koneckonců, není jediný, kdo si uvědomuje přínosy spolupráce s kvalitním daňovým poradcem. Dle nedávného oficiálního výzkumu Komory daňových poradců ČR obdobně jako on vnímá spolupráci s daňovými poradci i většina společností na trhu, které mají relevantní zkušenost. A jak vám můžeme pomoci snížit finanční náklady?

Další příběhy našich klientů

Jaké výhody přináší spolupráce s účetními specialisty?

Jaké výhody přináší spolupráce s účetními specialisty?

Nejdříve byl okolnostmi donucen změnit stávající účetní, ale nakonec uznal, že spolupráce s GRANTEX přináší značné výhody.

Našli jsme příležitost k daňovým úsporám

Našli jsme příležitost k daňovým úsporám

Pomohli jsme přenastavit vnitroskupinové úvěrové financování a výši vlastního kapitálu relevantních společností ze skupiny, čímž se dosáhlo významných daňových úspor.

Konsolidace pojištění a dosažení výrazných úspor

Konsolidace pojištění a dosažení výrazných úspor

Pomohli jsme podnikateli optimalizovat celý pojistný program a výrazně tak snížit jeho náklady.

Jak pomáhají naši dotační specialisté?

Jak pomáhají naši dotační specialisté?

V rámci naší dotační divize se nesoustředíme pouze na přípravu žádostí o dotace, snažíme se pro naše klienty identifikovat maximum dotačních příležitostí a následně hledat ta nejefektivnější řešení, jak dotaci správně uplatnit.

Jak pomáhají naši advokáti?

Jak pomáhají naši advokáti?

Naše advokátní kancelář pomáhá podnikatelům uskutečňovat jednotlivé kroky, které jsou nezbytné k úspěšnému podnikání v jejich oboru. Jak?

Máme přesah
v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.
 

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky