Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 1. díl

7 minut čtení
O GRANTEXU > Články a informace > O dotacíchNa co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 1. díl

Veřejný sektor stále ještě může požádat o dotaci např. na novou cyklostezku, zateplení budovy a s tím související solární panely, opravu či vybudování chodníku nebo na čističku odpadních vod (ČOV) a další. Toto programové období však pomalu dobíhá do konce a čeká nás nové. I přes náročnost posledních horkých letních dnů je třeba se na budoucí programové období připravit a začít se jím zabývat dříve než ostatní. Jak se říká, štěstí přeje připraveným.

Připravili jsme proto pro vás seriál článků na pokračování, ve kterých vám nové programové období budeme postupně přestavovat. Dozvíte se, jaké projekty budou v dalších 7 letech podporovány, za jakých podmínek a co bude vhodné mít dopředu připraveno. V dnešním první díle se začneme věnovat Integrovanému regionálnímu operačnímu programu, který bude pokračovat i v programovém období 2021-2027. IROP má za cíl zvyšovat regionální konkurenceschopnost. Využívá k tomu stimulaci jejích klíčových faktorů, kterými jsou infrastruktura, lidé a instituce. Postupně se budeme věnovat každé prioritní ose zvlášť.

Čeho se jednotlivé prioritní osy týkají?

 • PO 1 „Zlepšení výkonu veřejné správy“
 • PO 2 „Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí, ochrana obyvatelstva“
 • PO 3 „Rozvoj dopravní infrastruktury“
 • PO 4 „Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a vzdělávací infrastruktury“ 
 • PO 5 „Komunitně vedený místní rozvoj a rozvoj kulturního dědictví“
 • PO 6 „Technická pomoc“

Navrhovaná celková alokace pro Českou republiku dosahuje výše necelé 3 mld. EUR.
 

Nezůstávejte pozadu

Je jasné, že každý region v České republice je na jiné úrovni a roste odlišným způsobem. Dle reportu Evropské komise (Country report EK) různé tempo i kvalita rozvoje regionů vyvolávají další jevy, které vytváří podmínky pro budoucí prohlubování regionálních nerovností.

Příklad

V Moravskoslezském kraji počet obyvatel dlouhodobě klesá, ale demografický vývoj v Praze a Středočeském kraji je opačný a vykazuje konstantní růst. Pohyb obyvatelstva do vyspělých regionů, zesílený tzv. suburbanizací (rozrůstáním předměstí), vytváří předpoklady pro pokračování jejich růstu. Zároveň je však příčinou enormního tlaku na infrastrukturu, bytový fond či občanskou vybavenost a veřejné služby. Naopak odliv obyvatelstva z migračně deficitních regionů má negativní vliv na jejich dlouhodobý růst. Zhoršuje vyhlídky na vyrovnávání konkurenceschopnosti či zvýšení kvality života v nich.

PO 1 ZLEPŠENÍ VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY

První prioritní osa má směřovat ke správě věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů kybernetické bezpečnosti. Rozvoj těchto oblastí je klíčovým prvkem pro zvýšení a sjednocení kvality, efektivity, dostupnosti a transparentnosti.

Jaká výše podpory čeká jednotlivé regiony?

 • 70 % pro méně rozvinuté regiony – Severozápad, Moravskoslezsko, Severovýchod, Střední Morava;
 • 55 % pro přechodové regiony – Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod;
 • 40 % pro vyspělejší regiony – Praha.

Základ pro výpočet výše podpory se vyčíslí z celkových způsobilých výdajů. Podpora je určena pro celé území ČR, vč. hlavního města Prahy.

Kdo bude moci žádat?

 • Obce;
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi;
 • kraje;
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji;
 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu;
 • státní organizace;
 • státní podniky.

Na co bude možné žádat?

 • Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (eEducation; eCulture; eHealth;eInclusion; eJustice; eProcurement; elektronizace agend stavebního práva, aj.);
 • rozšíření propojeného datového fondu;
 • integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 • opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace;
 • publikace dat veřejné správy jako OpenData;
 • vytvoření eGovernment cloud;
 • kybernetická bezpečnost;
 • automatizace zpracování digitálních dat (robotizace).

Jak být na dotaci lépe připraveni?

V novém programovém období se uvažuje o zpřísnění pravidel pro čerpání alokovaných finančních prostředků a zavedení pravidla N+2 namísto stávajícího N+3. Jednoduše řešeno, prostředky alokované např. pro rok 2022 budou muset být využity do konce roku 2024 namísto 2025, jak by platilo dle pravidel v aktuálním programovém období. V praxi to tedy znamená, že budou mít příjemci dotace o rok méně času, aby projekty stihli realizovat. Kvalitní připravenost projektů už nebude pouze doporučením, ale téměř nezbytnou podmínkou pro úspěšné čerpání.

V případě prioritní osy 1 bude významnou roli hrát především kvalitní návrh architektury vybraných systémů, které bude chtít žadatel zavádět, což doloží souhlasným stanoviskem hlavního architekta eGovernmentu. Další podmínky pro podání a hodnocení projektu bude specifikovat ŘO IROP, který vybere kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity vždy v dané výzvě.

Se zpracováním žádostí o dotaci do IROP máme bohaté zkušenosti. Obraťte se na nás, pokud chcete udržet krok s dobou. Rádi vám pomůžeme.

Mohlo by vás také zajímat...

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 2. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 2. díl

Jaké dotace nás čekají v roce 2021-2027? Kdo bude oprávněným žadatelem a na co bude moci žádat?

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 3. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 3. díl

Přinášíme 3. díl představení nového programového období Integrovaného regionálního operačního programu. Zjistěte veškeré důležité informace v našem článku.

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 4. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 4. díl

I operační program životního prostředí pro roky 2021-2027 chystá další dotační programy. Podívejte se, na co se budou specifické cíle zaměřovat a kdo bude způsobilým žadatelem.

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 5. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 5. díl

Podívejte se, na co se budou specifické cíle zaměřovat a kdo bude způsobilým žadatelem v 5. díle naše pravidelného seriálu o Operačním programu Životního prostředí pro roky 2021-2027.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

ZAJÍMÁ VÁS NĚKTERÁ Z DOTACÍ?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.