Modernizační fond pro veřejný sektor

15 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Modernizační fond pro veřejný sektor

předchozím článku  jsme si přiblížili obecný rámec Modernizačního fondu a konkrétní oblasti podpory pro sektor soukromý, tentokrát přiblížíme možnost podpory pro sektor veřejný.

Celkem je tato podpora rozdělena do devíti programů, přičemž prvních pět slouží pro firmy a následující čtyři jsou orientovány na veřejnou sféru, která nesmí být z procesu přechodu na klimaticky neutrální společenství vynechána.

1. TRANSGov: Modernizace veřejné dopravy

 • Počítá se s podporou čisté mobility za pomocí výstavby infrastruktury, čímž se rozumí výstavba dobíjecích stanic pro elektrobusy a bateriové trolejbusy veřejné dopravy, výstavba čerpacích/plnicích stanic pro vozidla veřejné dopravy s alternativním pohonem (vodík, bioCNG/LNG).

 • Dále se tento program zaměří na podporu čisté mobility pořizováním silničních vozidel veřejné dopravy s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG), nákupem parciálních trolejbusů veřejné dopravy, ale také osobních a užitkových vozidel s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG), dále pořízením drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z bezemisních zdrojů) pro osobní dopravu.

Kdo může o podporu žádat?

Cíloví příjemci jsou v tomto případě veřejné subjekty, příspěvkové organizace a podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů a veřejné nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.

předchozím článku  jsme si přiblížili obecný rámec Modernizačního fondu a konkrétní oblasti podpory pro sektor soukromý, tentokrát přiblížíme možnost podpory pro sektor veřejný.

Celkem je tato podpora rozdělena do devíti programů, přičemž prvních pět slouží pro firmy a následující čtyři jsou orientovány na veřejnou sféru, která nesmí být z procesu přechodu na klimaticky neutrální společenství vynechána.

1. TRANSGov: Modernizace veřejné dopravy

 • Počítá se s podporou čisté mobility za pomocí výstavby infrastruktury, čímž se rozumí výstavba dobíjecích stanic pro elektrobusy a bateriové trolejbusy veřejné dopravy, výstavba čerpacích/plnicích stanic pro vozidla veřejné dopravy s alternativním pohonem (vodík, bioCNG/LNG).

 • Dále se tento program zaměří na podporu čisté mobility pořizováním silničních vozidel veřejné dopravy s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG), nákupem parciálních trolejbusů veřejné dopravy, ale také osobních a užitkových vozidel s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG), dále pořízením drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z bezemisních zdrojů) pro osobní dopravu.

Kdo může o podporu žádat?

Cíloví příjemci jsou v tomto případě veřejné subjekty, příspěvkové organizace a podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů a veřejné nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.

2. ENERGov: Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře

Druhý program pro veřejný sektor bude cílit na podporu komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

 • Prostředky, kterými chce dosáhnout snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury či snížení energetické náročnosti systémů technolo­gické spotřeby energie, jsou především výstavba nových veřejných budov, které budou spl­ňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy, dále výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy, počítá se i s výstavbou a modernizací obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru. Doprovodná opatření budou v podobě zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy a zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.

Kdo může o podporu žádat?

Počítá se s těmito cílovými příjemci: veřejné a státní subjekty a jejich organizace, jako jsou školy, kulturní a sportovní zařízení, dále pak vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné 100% veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, spolky, církve, fundace, ústavy apod., zejména na území hl. města Prahy.

2. ENERGov: Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře

Druhý program pro veřejný sektor bude cílit na podporu komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

 • Prostředky, kterými chce dosáhnout snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury či snížení energetické náročnosti systémů technolo­gické spotřeby energie, jsou především výstavba nových veřejných budov, které budou spl­ňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy, dále výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy, počítá se i s výstavbou a modernizací obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru. Doprovodná opatření budou v podobě zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy a zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.

Kdo může o podporu žádat?

Počítá se s těmito cílovými příjemci: veřejné a státní subjekty a jejich organizace, jako jsou školy, kulturní a sportovní zařízení, dále pak vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné 100% veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, spolky, církve, fundace, ústavy apod., zejména na území hl. města Prahy.

3. KOMUENERG – Komunitní energetika

Orientace třetího programu směřuje na podporu otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb, kdy ovšem hlavním účelem není tvorba zisku.

 • Oblasti podpory budou zejména vznik komunitních energetických společenství, optimalizace konečné spotřeby energie, výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE, s vlastní či pronajatou distribuční sítí vč. možnosti akumulace energie, inteligentních síťových a měřicích prvků, a optimalizace spotřeby energie, dále výstavba komunitních výtopen a tepláren (možná též kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využívajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZT, a optimalizace spotřeby energie.
 • Žádoucí je také výstavba komunitních bioplynových stanic zpracovávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci.
 • Preferovány budou systémy využívající skládkové plyny a systémy akumulace elektrické a tepelné energie či zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZT nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů.

Podpora se zaměří také na instalaci systému aktivního hospodaření s energií (např. měření a regulace) a na výstavbu komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společen­ství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů.

Kdo může o podporu žádat?

V tomto případě budou příjemci energetická společenství (např. družstva, zapsané spolky apod.), která jsou definována dle čl. 2 bodu 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

3. KOMUENERG – Komunitní energetika

Orientace třetího programu směřuje na podporu otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb, kdy ovšem hlavním účelem není tvorba zisku.

 • Oblasti podpory budou zejména vznik komunitních energetických společenství, optimalizace konečné spotřeby energie, výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE, s vlastní či pronajatou distribuční sítí vč. možnosti akumulace energie, inteligentních síťových a měřicích prvků, a optimalizace spotřeby energie, dále výstavba komunitních výtopen a tepláren (možná též kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využívajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZT, a optimalizace spotřeby energie.
 • Žádoucí je také výstavba komunitních bioplynových stanic zpracovávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci.
 • Preferovány budou systémy využívající skládkové plyny a systémy akumulace elektrické a tepelné energie či zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZT nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů.

Podpora se zaměří také na instalaci systému aktivního hospodaření s energií (např. měření a regulace) a na výstavbu komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společen­ství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů.

Kdo může o podporu žádat?

V tomto případě budou příjemci energetická společenství (např. družstva, zapsané spolky apod.), která jsou definována dle čl. 2 bodu 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

4. LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení

Poslední program má za cíl podpořit zejména rekonstrukci a modernizaci soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.

 • Počítá se s podporou rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení, s modernizací světelných zdrojů, svítidel a optimál­ního prostorového uspořádání a využití světelných míst, dále také s regulací světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů v jednotlivých fázích provozu soustavy veřejného osvětlení a v neposlední řadě s automatizací, optimalizací řízení a monitorováním provozu soustav veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie.
 • Je vhodné, aby opatření tato související opatření umožnila budoucí zapojení soustav veřejného osvětlení do širší městské infrastruktury instalací inovativních technologických prvků, které mají pozitivní vliv na rozvoj, např.: alternativních pohonů v dopravě nebo na instalaci prvků inteligentních dopravních systémů a optimalizaci dopravy,

Kdo může o podporu žádat?

Příjemci tohoto programu budou obce a městské části, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části, které vlastní nebo provozují soustavu veřejného osvětlení.

Zajímá vás, kdy budou výzvy vypsané? 
Přihlaste se k odběru novinek. 

Rádi byste také čerpali prostředky právě z tohoto fondu? Neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme vám od projektu až po samotnou žádost.

4. LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení

Poslední program má za cíl podpořit zejména rekonstrukci a modernizaci soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.

 • Počítá se s podporou rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení, s modernizací světelných zdrojů, svítidel a optimál­ního prostorového uspořádání a využití světelných míst, dále také s regulací světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů v jednotlivých fázích provozu soustavy veřejného osvětlení a v neposlední řadě s automatizací, optimalizací řízení a monitorováním provozu soustav veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie.
 • Je vhodné, aby opatření tato související opatření umožnila budoucí zapojení soustav veřejného osvětlení do širší městské infrastruktury instalací inovativních technologických prvků, které mají pozitivní vliv na rozvoj, např.: alternativních pohonů v dopravě nebo na instalaci prvků inteligentních dopravních systémů a optimalizaci dopravy,

Kdo může o podporu žádat?

Příjemci tohoto programu budou obce a městské části, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části, které vlastní nebo provozují soustavu veřejného osvětlení.

Zajímá vás, kdy budou výzvy vypsané? 
Přihlaste se k odběru novinek. 

Rádi byste také čerpali prostředky právě z tohoto fondu? Neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme vám od projektu až po samotnou žádost.

Mohlo by vás zajímat...

Dotace pro zemědělce - PRV startuje již 5. 10.

Dotace pro zemědělce - PRV startuje již 5. 10.

Ministerstvo zemědělství vypsalo další kolo příjmu žádostí v oblíbeném Programu rozvoje venkova (PRV), příjem žádostí bude spuštěn 5. října a bude ukončen 26. října 2021. Podívejte se, na co je možné získat finanční podporu. A neváhejte se na nás obrátit, pokud potřebujete s žádostí o dotaci pomoct.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Obec Postřekov vybudovala 3 byty pro osoby v bytové nouzi

TISKOVÁ ZPRÁVA: Obec Postřekov vybudovala 3 byty pro osoby v bytové nouzi

Obec Postřekov připravila v roce 2018 projekt přestavby původní prodejny průmyslového zboží a textilu na tři sociální bytové jednotky určené pro osoby v bytové nouzi. Tento projekt byl k 31. 8. 2021 dokončen. Pro financování záměru získala obec podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 3,9 milionu Kč.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Obec Věcov vybudovala s dotační podporou v místní části Jimramovské Pavlovice sociální bydlení

TISKOVÁ ZPRÁVA: Obec Věcov vybudovala s dotační podporou v místní části Jimramovské Pavlovice sociální bydlení

Obec Věcov má za sebou úspěšný projekt zaměřený na sociálního bydlení. Díky tomu v obci mohly vzniknout dva byty 2+kk a tři byty 1+kk určené pro osoby v bytové nouzi, které se nachází v podkrovní části věcovské budovy občanské vybavenosti.

Zlepšete kvalitu prostředí v sídlech s 60% dotací

Zlepšete kvalitu prostředí v sídlech s 60% dotací

Až 60% podporu můžete využít na budování nových či obnovu stávajících funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně. Příjem žádostí končí 30. 11. 2021. Více podrobností v článku.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky