Modernizační fond pro veřejný sektor

15 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Modernizační fond pro veřejný sektor

předchozím článku  jsme si přiblížili obecný rámec Modernizačního fondu a konkrétní oblasti podpory pro sektor soukromý, tentokrát přiblížíme možnost podpory pro sektor veřejný.

Celkem je tato podpora rozdělena do devíti programů, přičemž prvních pět slouží pro firmy a následující čtyři jsou orientovány na veřejnou sféru, která nesmí být z procesu přechodu na klimaticky neutrální společenství vynechána.

1. TRANSGov: Modernizace veřejné dopravy

 • Počítá se s podporou čisté mobility za pomocí výstavby infrastruktury, čímž se rozumí výstavba dobíjecích stanic pro elektrobusy a bateriové trolejbusy veřejné dopravy, výstavba čerpacích/plnicích stanic pro vozidla veřejné dopravy s alternativním pohonem (vodík, bioCNG/LNG).

 • Dále se tento program zaměří na podporu čisté mobility pořizováním silničních vozidel veřejné dopravy s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG), nákupem parciálních trolejbusů veřejné dopravy, ale také osobních a užitkových vozidel s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG), dále pořízením drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z bezemisních zdrojů) pro osobní dopravu.

Kdo může o podporu žádat?

Cíloví příjemci jsou v tomto případě veřejné subjekty, příspěvkové organizace a podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů a veřejné nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.

předchozím článku  jsme si přiblížili obecný rámec Modernizačního fondu a konkrétní oblasti podpory pro sektor soukromý, tentokrát přiblížíme možnost podpory pro sektor veřejný.

Celkem je tato podpora rozdělena do devíti programů, přičemž prvních pět slouží pro firmy a následující čtyři jsou orientovány na veřejnou sféru, která nesmí být z procesu přechodu na klimaticky neutrální společenství vynechána.

1. TRANSGov: Modernizace veřejné dopravy

 • Počítá se s podporou čisté mobility za pomocí výstavby infrastruktury, čímž se rozumí výstavba dobíjecích stanic pro elektrobusy a bateriové trolejbusy veřejné dopravy, výstavba čerpacích/plnicích stanic pro vozidla veřejné dopravy s alternativním pohonem (vodík, bioCNG/LNG).

 • Dále se tento program zaměří na podporu čisté mobility pořizováním silničních vozidel veřejné dopravy s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG), nákupem parciálních trolejbusů veřejné dopravy, ale také osobních a užitkových vozidel s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG), dále pořízením drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z bezemisních zdrojů) pro osobní dopravu.

Kdo může o podporu žádat?

Cíloví příjemci jsou v tomto případě veřejné subjekty, příspěvkové organizace a podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů a veřejné nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.

2. ENERGov: Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře

Druhý program pro veřejný sektor bude cílit na podporu komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

 • Prostředky, kterými chce dosáhnout snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury či snížení energetické náročnosti systémů technolo­gické spotřeby energie, jsou především výstavba nových veřejných budov, které budou spl­ňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy, dále výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy, počítá se i s výstavbou a modernizací obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru. Doprovodná opatření budou v podobě zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy a zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.

Kdo může o podporu žádat?

Počítá se s těmito cílovými příjemci: veřejné a státní subjekty a jejich organizace, jako jsou školy, kulturní a sportovní zařízení, dále pak vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné 100% veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, spolky, církve, fundace, ústavy apod., zejména na území hl. města Prahy.

2. ENERGov: Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře

Druhý program pro veřejný sektor bude cílit na podporu komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

 • Prostředky, kterými chce dosáhnout snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury či snížení energetické náročnosti systémů technolo­gické spotřeby energie, jsou především výstavba nových veřejných budov, které budou spl­ňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy, dále výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy, počítá se i s výstavbou a modernizací obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru. Doprovodná opatření budou v podobě zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy a zvýšení adaptability budov na změnu klimatu.

Kdo může o podporu žádat?

Počítá se s těmito cílovými příjemci: veřejné a státní subjekty a jejich organizace, jako jsou školy, kulturní a sportovní zařízení, dále pak vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné 100% veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, spolky, církve, fundace, ústavy apod., zejména na území hl. města Prahy.

3. KOMUENERG – Komunitní energetika

Orientace třetího programu směřuje na podporu otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb, kdy ovšem hlavním účelem není tvorba zisku.

 • Oblasti podpory budou zejména vznik komunitních energetických společenství, optimalizace konečné spotřeby energie, výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE, s vlastní či pronajatou distribuční sítí vč. možnosti akumulace energie, inteligentních síťových a měřicích prvků, a optimalizace spotřeby energie, dále výstavba komunitních výtopen a tepláren (možná též kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využívajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZT, a optimalizace spotřeby energie.
 • Žádoucí je také výstavba komunitních bioplynových stanic zpracovávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci.
 • Preferovány budou systémy využívající skládkové plyny a systémy akumulace elektrické a tepelné energie či zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZT nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů.

Podpora se zaměří také na instalaci systému aktivního hospodaření s energií (např. měření a regulace) a na výstavbu komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společen­ství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů.

Kdo může o podporu žádat?

V tomto případě budou příjemci energetická společenství (např. družstva, zapsané spolky apod.), která jsou definována dle čl. 2 bodu 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

3. KOMUENERG – Komunitní energetika

Orientace třetího programu směřuje na podporu otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb, kdy ovšem hlavním účelem není tvorba zisku.

 • Oblasti podpory budou zejména vznik komunitních energetických společenství, optimalizace konečné spotřeby energie, výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE, s vlastní či pronajatou distribuční sítí vč. možnosti akumulace energie, inteligentních síťových a měřicích prvků, a optimalizace spotřeby energie, dále výstavba komunitních výtopen a tepláren (možná též kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využívajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZT, a optimalizace spotřeby energie.
 • Žádoucí je také výstavba komunitních bioplynových stanic zpracovávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci.
 • Preferovány budou systémy využívající skládkové plyny a systémy akumulace elektrické a tepelné energie či zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZT nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů.

Podpora se zaměří také na instalaci systému aktivního hospodaření s energií (např. měření a regulace) a na výstavbu komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společen­ství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů.

Kdo může o podporu žádat?

V tomto případě budou příjemci energetická společenství (např. družstva, zapsané spolky apod.), která jsou definována dle čl. 2 bodu 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

4. LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení

Poslední program má za cíl podpořit zejména rekonstrukci a modernizaci soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.

 • Počítá se s podporou rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení, s modernizací světelných zdrojů, svítidel a optimál­ního prostorového uspořádání a využití světelných míst, dále také s regulací světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů v jednotlivých fázích provozu soustavy veřejného osvětlení a v neposlední řadě s automatizací, optimalizací řízení a monitorováním provozu soustav veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie.
 • Je vhodné, aby opatření tato související opatření umožnila budoucí zapojení soustav veřejného osvětlení do širší městské infrastruktury instalací inovativních technologických prvků, které mají pozitivní vliv na rozvoj, např.: alternativních pohonů v dopravě nebo na instalaci prvků inteligentních dopravních systémů a optimalizaci dopravy,

Kdo může o podporu žádat?

Příjemci tohoto programu budou obce a městské části, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části, které vlastní nebo provozují soustavu veřejného osvětlení.

Zajímá vás, kdy budou výzvy vypsané? 
Přihlaste se k odběru novinek. 

Rádi byste také čerpali prostředky právě z tohoto fondu? Neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme vám od projektu až po samotnou žádost.

4. LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení

Poslední program má za cíl podpořit zejména rekonstrukci a modernizaci soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.

 • Počítá se s podporou rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení, s modernizací světelných zdrojů, svítidel a optimál­ního prostorového uspořádání a využití světelných míst, dále také s regulací světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů v jednotlivých fázích provozu soustavy veřejného osvětlení a v neposlední řadě s automatizací, optimalizací řízení a monitorováním provozu soustav veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie.
 • Je vhodné, aby opatření tato související opatření umožnila budoucí zapojení soustav veřejného osvětlení do širší městské infrastruktury instalací inovativních technologických prvků, které mají pozitivní vliv na rozvoj, např.: alternativních pohonů v dopravě nebo na instalaci prvků inteligentních dopravních systémů a optimalizaci dopravy,

Kdo může o podporu žádat?

Příjemci tohoto programu budou obce a městské části, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části, které vlastní nebo provozují soustavu veřejného osvětlení.

Zajímá vás, kdy budou výzvy vypsané? 
Přihlaste se k odběru novinek. 

Rádi byste také čerpali prostředky právě z tohoto fondu? Neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme vám od projektu až po samotnou žádost.

Mohlo by vás zajímat...

Jak předejít vrácení nebo krácení dotace

Jak předejít vrácení nebo krácení dotace

Pokud jste se stali úspěšným žadatelem o dotaci, tak zřejmě slova jako krácení či vrácení dotace jsou pro vás noční můrou. Nicméně neděste se zbytečně dopředu, každý problém má řešení, zvláště když je rychlé a odborné.

Nový program přináší miliardu pro start-upy

Nový program přináší miliardu pro start-upy

Program Technologická inkubace má za cíl nechat vzniknout a dále rozvíjet zhruba 300 inovativních start-upů a tzv. spin-off firem převádějících výsledky výzkumu a vývoje na trh.

Zelené střechy: Velká dotační příležitost pro obce

Zelené střechy: Velká dotační příležitost pro obce

Podívejte se na hlavní důvody, proč říct zeleným střechám ano i ve vaší obci. A využijte možnosti dotační podpory.

42 miliard jen pro uhelné regiony

42 miliard jen pro uhelné regiony

Zcela nový Operační program Spravedlivá transformace (OPST) přináší unikátní možnost řešit zhruba 10 tematických oblastí najednou, v jednom programu.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky