Miliardové dotace pro firmy na fotovoltaiky. Jak se v nich vyznat?

6 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Miliardové dotace pro firmy na fotovoltaiky. Jak se v nich vyznat?

České firmy si v následujících letech rozdělí desítky miliard Kč, které míří na podporu výroby zelené energie. Tyto prostředky budou rozdělovány prostřednictvím několika různých dotačních programů – jako je Modernizační fond, OP TAK, Národní plán obnovy. Jak se v těchto programech vyznat a vybrat ten správný pro svůj projekt? Poradíme vám.


DOTAČNÍ ROZCESTÍK

Pro správný výběr dotačního programu si musím odpovědět na následující otázky:

1. Plánuji FVE umístit na zem nebo na střechu?

Projekty pozemních FVE je možné podpořit pouze v rámci výzev Modernizačního fondu. Dle plánovaného instalovaného výkonu tedy zvolím jednu z výzev.

V případě střešních FVE je rozhodující:

  • Samostatné projekty FVE umístěné na budovách podnikatelského subjektu s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy – Národní plán obnovy
  • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE – Modernizační fond
     

2. Jak velký výkon plánuji instalovat?

3. Mám podanou předregistrační žádost v Modernizačním fondu?

Aktuálně vyhlášené dotační výzvy spadající pod modernizační fond RES+ č. 1/2021 - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp a RES+ č. 2/2021 - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp jsou určené pouze pro firmy, které si nejdéle do konce února 2021 podali tzv. předregistrační žádost.

Pokud tuto žádost podanou nemáte, musíte své projekty směřovat do výzvy spadající pod Národní plán obnovy, případně počkat na první čtvrtletí roku 2022, kdy mají vypsané nové výzvy v Modernizačním fondu. Zde již nebude třeba předregistrační žádosti podávat.

Jak vysokou dotaci mohu získat?

Oproti předchozím dotačním výzvám v rámci OP PIK na podporu projektů FVE je výše podpory určována tzv. jednotkovou výší dotace, nikoli procentuálně. Maximální výše dotace však nesmí přesáhnout 50 %.

V případě projektů do 1 MWp instalovaného výkonu to znamená, že na jeden instalovaný kWp máte stanovenou maximální možnou výši podpory. Ve výzvě RES+ č. 1/2021 - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp tak například na elektrárnu o výkonu 500 kWp bez akumulace energie umístěnou na zemi dostanete maximální možnou dotaci 3 562 704 Kč. To znamená, že výše podpory na 1 instalovaný kWp je 7 125 Kč. V obecné rovině se dá říct, že tržně se 1 instalovaný kWp pohybuje mezi 20 – 25 tis. Kč.

Obdobným způsobem bude nastaven výpočet dotace i v rámci výzvy v Národním plánu obnovy. U projektů střešních FVE se počítá s vyšší mírou jednotkové dotace, než-li u pozemních FVE.

V případě projektů s instalovaným výkonem vyšším než 1 MWp, bude výše dotace určována také jednotkově, nicméně firmy budou mezi sebou soutěžit v rámci nastavení nákladové efektivity projektu. Žadatel si v žádosti sám určí požadovanou výši podpory vztaženou k jednotce instalovaného výkonu. Při hodnocení projektu pak nákladová efektivita tvoří 60 % hodnocení projektu.

Co budu potřebovat k žádosti o dotaci?

V rámci výzev spadající pod Modernizační fond je k žádosti třeba doložit následující dokumenty:

Projektová studie FVE - popis technického řešení podmínek vyplývajících ze smlouvy o připojení, definice typů instalovaných fotovoltaických modulů, výkresová část a další.

Energetický posudek - zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Uzavřená platná smlouva o připojení, případně smlouva o budoucí smlouvě o připojení k přenosové nebo distribuční soustavě (je-li relevantní).

U výzev spadající pod Národní plán obnovy se počítá s menší administrativní náročností. K žádosti zde například nebude nutné dokládat energetický posudek.


Těmto společnostem jsme již pomohli získat dotaci na realizaci energeticko úsporných opatření:

Rádi pomůžeme i vám.

ZAUJALA VÁS DOTACE NA FOTOVOLTAIKY?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí