„KPZetka“ pro příjemce dotací

6 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > „KPZetka“ pro příjemce dotací

Věděli jste, že s konceptem tzv. kápézetky přišel poprvé už v roce 1935 Jaroslav Foglar a  jako první se této myšlenky ujali čeští skauti? Ačkoli od té doby uplynulo již několik desítek let a dnes se můžeme setkat s „KPZtkami“ všeho druhu (pro vojáky, trampy, ale i např. maminky a nevěsty), dodnes platí, že právě správný skaut přesně ví, co má správná krabička poslední záchrany obsahovat, aby mu pomohla ve svízelné situaci.

Právě pro řešení svízelných situací je totiž KPZetka určena.

Možná se nyní ptáte, jak to ale souvisí s dotacemi a jejich příjemci? V rámci naší služby dotačního záchranáře se na nás bohužel stále častěji obrací příjemci dotací s tím, že po nich v různých fázích jejich projektu poskytovatel dotace požaduje částečné nebo úplné vrácení dotace, případně jim chce dotaci krátit před jejím proplacením. A to už je dle našeho názoru dostatečně svízelná situace, co myslíte?

Ve většině případů jsme schopni takovým klientům pomoci s účinnou obrannou, bohužel se však často stává, že z různých důvodů již všechny možnosti takové obrany klient promeškal nebo neefektivně vyplýtval. Proto jsme se pokusili dát dohromady právě KPZetku pro příjemce dotací, která obsahuje ty nejzákladnější doporučení, kterými by se měl každý příjemce dotací v podobně svízelné situaci řídit.   

1. 

rychlost

2.

věcnost

3.

úplnost

4. 

slušnost

Rychlost

Obecně lze říci, že v zásadě není žádného rozhodnutí poskytovatele dotace, proti kterému by neexistovala možnost účinné obrany. Je však zcela zásadní takovou možnost nepromeškat. Zpravidla je totiž součástí takového rozhodnutí poučení příjemce o možnosti podání námitek proti rozhodnutí, jehož součástí je časové omezení, do kdy tak může příjemce učinit. Takové lhůty se pohybují v rozsahu od 10 do 30 dnů (15 dnů), ovšem jedno mají společné. Jakmile je příjemce promešká a nevyužije své možnosti ve stanoveném termínu, automaticky o ni přichází.

Proto je hodně důležité stanovenou lhůtu dobře hlídat, a pokud není v poučení lhůta stanovena, určitě se o ní u poskytovatele dotace informovat. 

Věcnost

Základem účinné obrany jsou pro vás argumenty.

Často se bohužel setkáváme s pocitem některých žadatelů, že si na ně úředníci zasedli a dotaci jim chtějí sebrat schválně. Věřte ale, že cílem žádného poskytovatele dotace není a nebude vám dotaci bezdůvodně brát, když už vám ji jednou přidělil. I on totiž pracuje s klíčovými cíli, které musí z hlediska poskytnuté podpory naplnit a každá úspěšně nedočerpaná dotace mu jejich naplnění komplikuje.

Úředník proto k vašemu projektu apriori nepřistupuje s cílem vám dotaci sebrat, zároveň mám ovšem na rozdíl od vás omezený přístup k informacím, které může o vašem projektu zkoumat. Najde-li proto ve vašem projektu nesrovnalosti, bude hlavně na vás, abyste skutečnosti uvedli na pravou míru a příslušným způsobem je i doložili. 

Úplnost

Cokoli jen pro účinnou obranu k dispozici máte, nebojte se to použít. Rozhodně se nemusí vyplatit, nechávat si např. některé argumenty jako tzv. záložní plán apod. Pokud existují skutečnosti, které mohou zásadním způsobem ovlivnit vnímání vzniklého problému ve váš prospěch, určitě byste je měli v rámci své obrany předložit a objasnit ideálně co nejdříve a všechny najednou. Na pozdější doplňování by totiž nemusel být brán zřetel.

Slušnost

Jak jsme již zmínili výše, ať už se vám celá situace bude zdát sebenepříjemnější, apriori vám jistě nikdo nechce záměrně škodit. Proto byste měli v neposlední řadě myslet také na skutečnost, že i úředník pověřený řešením vašeho problému je jen člověk, který se snaží svou práci dělat dobře. Budete-li se k němu chovat slušně, vstřícně a bez projevů zbytečné záště, určitě se vám takové jednání pozitivně vrátí i z druhé strany.

Tak jako správný skaut bez své KPZtky neopustí své útočiště, určitě se i vám jako příjemci dotace vyplatí, mít naší pomyslnou KPZtku tzv. vždy při ruce (konkrétně na paměti). A pokud byste i tak měli v případě nastalého problému pocit, že vám v té vaší krabičce něco chybí, určitě se na nás neváhejte obrátit, rádi vám svízelnou situaci pomůžeme co nejlépe vyřešit.

Náš Dotační záchranář je tu pro vás.

POTŘEBUJETE POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky