Jste inovující subjekt? Dotace Epsilon: Výzkum a vývoj

6 minut čtení

Dotace TA ČR: Epsilon

Dotační program Epsilon podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Dotaci lze využít pro podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách a to v energetice, životním prostředí a dopravě.

Co chce podporovat až 60% dotace Epsilon?

 • Výzkum a vývoj v oblasti baterií
 • Výzkum v oblasti nových nanomateriálů a nanotechnologií
 • Využití digitalizace a automatizace v průmyslové výrobě, průmysl 4.0
 • Technologie v oblasti automobilového průmyslu
 • Zlepšení předvídání dynamiky poptávky po mobilitě a dopravě pro občany, průmysl a obchod
 • A mnoho dalšího...

Pro koho je dotace Epsilon určená?

 • Podnikatelské subjekty - právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které řeší projekt samostatně, anebo ve spolupráci s dalšími účastníky
 • Výzkumné organizace - řešící projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky

Jaké jsou základní podmínky?

Výstupem projektů musí být alespoň jeden z následujících výsledků:

 • patent;
 • technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
 • poloprovoz, ověřená technologie;
 • software;
 • průmyslový a užitný vzor;
 • certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem.

Všichni uchazeči musí prokázat schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných zdrojů.

Na co lze až 60% dotaci využít?

 • Osobní náklady - mzdy vč. povinných odvodů pro pracovníky podílející se na realizaci projektu
 • Náklady na subdodávky
 • Ostatní přímé náklady - náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, provozní náklady v přímé souvislosti s projektem (materiál, služby apod.), odpisy majetku používaného pro účely projektu, cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s projektem apod.
 • Nepřímé náklady - administrativní náklady, nájemné, pomocný personál, energie apod.

A kdo je ten aplikační garant?

Jde o subjekt, díky kterému má být Váš výsledek aplikovaného výzkumu uplatnitelný v praxi. Na Vašem projektu má spolupracovat 1 a více aplikačních garantů. V tomto se současná veřejná soutěž výrazně liší od té předchozí. S aplikačním garantem máte spolupracovat při přípravě, realizaci a aplikaci výstupů Vašeho výzkumu a vývoje. Pokud je žadatelem o dotaci firma, tak podmínky dotace kupodivu dovolují, aby aplikačním garantem byl žadatel o dotaci sám sobě. V tomto případě je potřeba doložit schopnost firmy aplikovat výsledek projektu do praxe.

Komerčně uplatnitelný výsledek Vašeho projektu

V tomto případě je aplikačním garantem projektu firma, která výsledek projektu využije třeba v novém výrobku či službě s komerčním přínosem. Aplikační garant je většinou také spoluřešitelem projektu. A jak bylo napsáno výše, je možno, aby firma sama sobě dělala aplikačního garanta…

Nekomerčně uplatnitelný výsledek Vašeho projektu

V druhém případě je aplikačním garantem projektu např. ministerstvo, kraj, obec, nezisková organizace (škola, kulturní instituce, církevní organizace a další).

Čím nasbíráte extra body?

Jde Váš projekt na ruku s iniciativou Průmysl 4.0? Získáte až 6 extra bodů. Můžete prokázat komerční potenciál? Získáte až 10 extra bodů. Má Váš projekt krátkodobě i dlouhodobě pozitivní přínosy pro ekonomiku? Může Váš projekt pomoci s diverzifikací naší ekonomiky? Získáte až 10 extra bodů.

Kdy uvidíte peníze?

Technologická agentura České republiky Vám bude peníze dávkovat pro každý rok realizace projektu. První platbu obdržíte do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti dotační smlouvy. V následujících letech to bude do 60 kalendářních dnů od začátku příslušného kalendářního roku.

POZOR! Bez čeho můžete na Epsilon zapomenout?

Zaujala Vás dotace Epsilon? Abychom stihli vypracovat dotační žádost, která bude mít hlavu a patu, MUSÍTE nám do 30. 3. 2018 doložit následující:

 1. zveřejněné účetní závěrky v Obchodním rejstříku a to za roky 2014-2016;
 2. firma nesmí být v obtížích, není vystaven inkasní příkaz;
 3. v projektu musí být přítomen aplikační garant (v případě, kdy je žadatelem o dotaci firma, může být firma sama sobě aplikačním garantem);
 4. projekt musí splňovat podporované cíle, viz v článku výše: „Jaké jsou základní podmínky?“;
 5. předchozí prokazatelná spolupráce s vysokou školou na společném projektu, který byl završen splněním stanoveného cíle.

Máte průzkum cílového trhu?

Dotační žádost se neobejde ani bez průzkumu trhu z pera renomované společnosti. Žadatel o dotaci si průzkum trhu sice může vypracovat i sám, ale dokument musí splňovat přísná kritéria. Nemáte průzkum trhu ještě vypracovaný? Zajistíme za Vás!

A jak je to s tou Prahou?

Dotační program je určený pro celou ČR včetně hlavního města Prahy!

Spěchejte!

Ve hře je půl miliardy! Proto dlouho nerozmýšlejte a ozvěte se nám do 30. 3. 2018.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí