Jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě

3 minuty čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > Jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě

Jednorázový příspěvek na dítě 5000 kč

Od 15. srpna 2022 je možné žádat o jednorázový příspěvek na pomoc rodinám s dětmi ve výši 5 000 Kč na jedno dítě. Příspěvek je určen pro všechny děti do 18 let s trvalým bydlištěm v ČR, které žijí v rodině, jejíž příjem v minulém roce nepřesáhl 1 mil. Kč hrubého.


Do příjmu rodiny se počítá:

 • příjem ze závislé činnosti (zaměstnání) dle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“), a dále
 • příjmy:
  • ze samostatné činnosti (podnikání) dle § 7 ZDP,
  • z nájmu dle § 9 ZDP, a
  • ostatní příjmy dle § 10 ZDP (s výjimkou výher, soutěží, slosování),

a to vždy po odpočtu souvisejících daňově uznatelných výdajů.

Dále se též započítávají:

 • dávky nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství),
 • dávky důchodového pojištění (např. starobní a invalidní důchody),
 • podpora v nezaměstnanosti a rekvalifikaci,
 • rodičovský příspěvek,
 • mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, či
 • některé osvobozené příjmy dle ZDP (např. příjem z úplatného prodeje podílu v obchodní korporaci aj.).

Nárok na příspěvek mají též děti narozené od 2. srpna 2022 do konce roku 2022.

Žádost se podává elektronicky na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“). Žadatel (zákonný zástupce) ověří svou totožnost elektronickou identitou občana (např. Bankovní identitou, Mobilním klíčem eGovernmentu), případně osobně na obecních, městských a krajských úřadech prostřednictvím služby CZECH POINT. Na České poště bude tato možnost spuštěna od 1. října. Žádat lze do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti zákona. Příspěvek bude vyplacen do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci podání žádosti. Automaticky, tedy bez žádosti, budou tyto příspěvky vypláceny rodinám, které měly v červnu nárok na přídavek na dítě.

Autor: Ing. Michala Darebná

Potřebujete pomoci s daněmi? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. 

Mohlo by vás zajímat...

Klienti Equa bank a změna registračních údajů

Klienti Equa bank a změna registračních údajů

Equa bank a Raiffeisenbank se spojily. Klientům zaniklé Equa bank tak vzniká oznamovací povinnost vůči správci dani, a to v souvislosti se změnou čísla účtu.

Změny v minimálních zálohách pro OSVČ 2023

Změny v minimálních zálohách pro OSVČ 2023

S účinností od 1. ledna 2023 jsou nařízením vlády č. 290/2022 Sb. zvýšeny minimální zálohy pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) na sociální i zdravotní pojištění. Podívejte se, k jakým změnám dojde v zálohách pro OSVČ v roce 2023.

Změna limitu pro povinnou registraci k DPH

Změna limitu pro povinnou registraci k DPH

V létě letošního roku vláda předložila návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kterou by mělo dojít ke zvýšení limitu pro povinnou registraci plátce dle § 6 tohoto zákona (dále jen „ZDPH“) ze současného 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč. Změna by měla platit od 1. ledna 2023, nicméně novela zákona prošla prozatím druhým čtením v Poslanecké sněmovně, a tak není stále zcela jisté, jak bude tato novela finálně vypadat.

POTŘEBUJETE PORADIT S DANĚMI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí