Jak to bude nově s finanční podporou dle regionů?

3 minuty čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Jak to bude nově s finanční podporou dle regionů? 

V souvislosti s novým programovým obdobím schválila Evropská komise v rámci nových Pokynů k regionální podpoře budoucí Regionální mapu podpory v České republice, která bude platná pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027.

Tato mapa rozděluje v ČR jednotlivé regiony podle míry regionální podpory, které regiony konkrétně jsou pro podporu způsobilé a jaká maximální výše podpory vyjádřená v procentech způsobilých nákladů je zde možná.

Mezi podporované oblasti s mírou podpory 30 % budou spadat regiony NUTS II Severovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko, vyšší podporu 40 % mohou očekávat v regionu NUTS II Severozápad. Zbylým oblastem v rámci NUTS II, tedy Středním Čechám, Jihozápadu a Jihovýchodu byla vyčleněna podpora v rozmezí 15 % až 25 %, přičemž během doby platnosti mapy se bude podpora pro konkrétní regiony lišit. Nejvyšší míru podpory 25 % zde mohou očekávat projekty bez ohledu na NUTS II v okresech Rakovník, Kladno, Mělník, Tachov a Plzeň-sever.

Na druhou stranu v regionech Střední Čechy, Jihovýchod a Jihozápad (mimo výše uvedené okresy) bude míra podpory 20 % do konce roku 2024 a od 1. ledna 2025 se sníží o 5 %, tedy na 15 %.

Uvedené hodnoty regionální podpory jsou platné pro velké podniky, v případě dotací pro malé a střední podniky se počítá s bonusem k základní podpoře ve výši 20 % pro malé a 10 % pro střední podniky.

Po schválení Plánu spravedlivé transformace v EK by následně měla ČR notifikovat změnu mapy regionální podpory, což by mohlo přinést zvýšení podpory o 10 % v budoucích oblastech spravedlivé transformace.

Máte projekt v hlavě nebo jste teprve na začátku? Ozvěte se nám a my vám pomůžeme vybrat vhodný dotační titul. Připravte se na období 2021+ s námi, rádi vám pomůžeme.

Aktuální dotační podpora: 

ICT a sdílené služby - Digitální podnik

ICT a sdílené služby - Digitální podnik

Až 45% dotace na pořízení ICT produktů a služeb - např. investice do HW, SW a ostatních strojů i zařízení pro malé a střední podniky.

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp - Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp - Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Až 50% dotace na instalaci nových obnovitelných zdrojů energie a prvků aktivního energetického hospodářství, jako jsou fotovoltaické panely.

Inovační vouchery

Inovační vouchery

Až 85% dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací. Podpora je určena malým a středním podnikům.

Poradenství

Poradenství

Až 50% dotace na poradenské služby pro začínající a rozvojové malé a střední podniky.

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Až 80% dotace na rekonstrukci nebo výměnu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie.

Zaujala vás možnost získat dotaci?

Vyplňte formulář a my vám s ní rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky