Jak předejít vrácení nebo krácení dotace

5 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Jak předejít vrácení nebo krácení dotace

Pokud jste se stali úspěšným žadatelem o dotaci, tak zřejmě slova jako krácení či vrácení dotace jsou pro vás noční můrou. Nicméně neděste se zbytečně dopředu, každý problém má řešení, zvláště když je rychlé a odborné. Následující informace jsou vhodné i pro potenciální žadatele o dotaci, je totiž vždy lepší problémům předcházet, než je následně odvracet.


Ať už se jedná o jakýkoli typ dotace, platí, že žadatel či příjemce musejí vždy splnit předem stanovená pravidla a poskytovatel dotace má ze zákona povinnost čerpání dotací kontrolovat. Pokud shledá pochybení, může zaslat příjemci výzvu k nápravě za pomocí konkrétních opatření. V případě, že takovou výzvu obdržíte, jednejte s poskytovatelem dotace ihned, ideálně za pomocí odborníků na dotační problematiku a snažte se společně o co nejrychlejší nápravu.

Dojde-li k závažnému porušení povinnosti, kterou příjemci stanovuje zákon či nebyl-li dodržen účel dotace, obvykle dojde na krácení dotace nebo na požadavek úplného vrácení. Následně příjemce obdrží výzvu, aby dotaci dobrovolně vrátil, musí být specifikováno, jakou část přesně musí vrátit a uvedeny musí být také důvody pro vrácení.

Existují jen 2 možnosti:

1.  Jste si vědomi, že došlo k porušení pravidel a podmínek pro udělení dotace, a můžete tedy požadovanou částku vrátit poskytovateli dobrovolně a nezaplatíte penále.

2. Nejste vědomi porušení pravidel či se zjištěním poskytovatele nesouhlasíte, a tudíž výzvě můžete zcela nebo z části nevyhovět. Musíte tedy podat odvolání proti rozhodnutí o vrácení dotace a uloženém penále u nadřízeného orgánu. V tento moment ke slovu přichází náš Dotační záchranář, program odborníků, který je schopen pomoci téměř každému žadateli zachránit jeho dotaci.

Dotační záchranář vás bude provázet celým procesem odvolání, pečlivě zanalyzujeme váš problém, navrhneme řešení, připravíme veškeré podklady pro jednání s úřady a dovedeme vaši obhajobu až do konce. Naši odborníci mají bohaté zkušenosti s problematikou výzev o vrácení či krácení dotace.

Základem úspěchu je rychlost, pádné argumenty a korektní jednání.

Mějte na paměti, že rozhoduje hlavně rychlost, s jakou se na nás obrátíte. Ideální je samozřejmě kontaktovat Dotačního záchranáře ihned po obdržení takovéto výzvy. Jakmile totiž příjemce promešká stanovené lhůty, automaticky o možnost odvolání přichází. Dále je nutné pro jednání s poskytovatelem mít účinné argumenty a nejlépe úplné, nemá smysl si schovávat nějaký argument jako záložní plán. Nezapomínejte ani na slušné jednání, situace je sice nepříjemná, nicméně nikdo vám nechce záměrně škodit, tudíž je nutné se k pověřenému úředníkovi chovat věcně a vstřícně, což vám prospěje v konečném důsledku více než arogantní či hrubé jednání.

V případě dodržení výše uvedených pravidel, je velká šance, že vám Dotační záchranář pomůže a vrácení či krácení dotace nezmaří váš projekt. Neváhejte se na nás obrátit, s námi má každý problém řešení.

Na co by si měl dát pozor příjemce dotace - kniha pro vás zdarma

Napište nám, pokud se chcete dozvědět, co by měl vědět příjemce dotace.

V knize najdete informace o:

  • Poskytování dotací ze státních zdrojů.
  • Jaká jsou rozpočtová pravidla včetně souvisejících předpisů.
  • Rozhodnutí/smlouvě o poskytnutí dotace.
  • Co se stane v případně neplnění podmínek stanovených pro použití dotace.
  • Jaké jsou postupy vůči příjemci dotace.
  • Kontrolní činnosti finančního úřadu.
  • Porušení rozpočtové kázně.

Potřebujete pomoci s dotací?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky