Jak pomáhají naši advokáti?

7 minut čtení

Naše advokátní kancelář pomáhá podnikatelům uskutečňovat jednotlivé kroky, které jsou nezbytné k úspěšnému podnikání v jejich oboru. Jak?

Před vznikem firmy

Jeden z klientů se na nás obrátil s žádostí o pomoc v začátcích podnikání. Ve spolupráci s naším daňovým oddělením jsme pro něj připravili návrhy způsobu výkonu podnikání po právní a daňové stránce v České republice a v zahraničí.

Úvodním problémem, který jsme s klientem řešili, byl výběr vhodného typu obchodní společnosti pro provozování podnikání vč. vnitřního nastavení společnosti. Na základě jeho přání a možností jsme mu doporučili společnost s ručením omezeným a to po zohlednění relevantních právních i daňových aspektů. Na základě informací od klienta jsme nastavili fungování společnosti ve všech detailech, tedy:

  • způsob zastupování společnosti;
  • nastavení kontroly společnosti ze strany společníka;
  • nastavení práv v případě dalšího růstu společnosti;
  • vstupu dalších společníků;
  • získání veškerých podnikatelských oprávnění potřebných k jeho podnikatelské činnosti.

Po vzniku společnosti

Klientovi jsme pomohli s nastavením právního rámce fungování společnosti navenek vůči dalším osobám. Klient se k tomuto kroku nejdříve stavěl skepticky. Přišlo mu totiž zbytečné řešit již v tomto okamžiku přípravu různých smluv. Nejprve si myslel, že na dané právní vztahy není zapotřebí smlouvy, anebo si vystačí se vzory staženými z internetu. Klient nakonec ocenil, že veškeré důležité obchodní vztahy má zasmluvněny způsobem, který chrání především jeho zájmy a to jak v běžném obchodním styku, tak pro případ sporu.

Naše advokátní kancelář pro klienta připravila veškeré smlouvy nezbytné k provozu podnikatelské činnosti a dalšího rozvoje společnosti, zejména však se zaměřením na dvě typické oblasti, které musí řešit téměř každý podnikatel:

  1. pracovněprávní dokumenty;
  2. smlouvy se svými odběrateli a dodavateli.

Pracovněprávní dokumenty

Jednalo se mimo jiné o jednorázovou přípravu vzorové dokumentace, která je s menšími modifikacemi na konkrétní případ použitelná pro většinu smluvních vztahů, které klientovi jako podnikateli vznikají. Tato investice pro klienta znamenala finanční úsporu jak v úvodu spolupráce se třetími osobami, kdy nemusí pokaždé nechat připravovat nové smlouvy, tak i v případě možných sporů ze smluv, které by byly tradičně způsobené chybami a nedostatky ve smlouvách nepřipravených advokáty.

V rámci pracovněprávních dokumentů jsme připravili vzorové pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a pracovní činnosti a zároveň i některé dokumenty pro případ ukončení pracovního poměru. Už v tomto stádiu jsme poskytli klientovi poradenství ohledně nastavení benefitů pro zaměstnance a různých detailů týkajících se pracovního poměru zaměstnance za účelem zlepšení práv a ochrany klienta jako zaměstnavatele, a to i s ohledem na ekonomickou stránku. Klient následně sám zjistil, že připravené vzorové pracovní dokumenty mu pomohly zabránit vzniku soudního sporu s bývalým zaměstnancem, který chtěl napadnout ukončení pracovního poměru. Také správné nastavení vnitropodnikových benefitů mu pomohlo zajistit výhodu při hledání zaměstnanců na dnes tak konkurenčním trhu práce a zároveň daňovou úsporu na jednotlivé zaměstnance.

Smlouvy s odběrateli a dodavateli

Druhou oblastí byla příprava smluv pro smluvní vztahy s obchodními partnery klienta, a to jak s dodavateli, tak zejména s jeho odběrateli. Na základě našeho doporučení jsme zjednodušili celkový proces prodeje výrobků klienta odběratelům, kde klient může nyní využívat kombinaci jednoduché smlouvy doplněné o všeobecné obchodní podmínky, na základě kterých se pak provádějí jednotlivé dílčí objednávky. V případě jednorázových dodávek zboží klient tak pouze doplní jednoduchou smlouvu o identifikaci svého zákazníka a předmětu koupě a ve zbývající části použije své univerzální obchodní podmínky. V případě svých stálých odběratelů si rámcovou smlouvu nastaví dílčí dodej výrobků na základě běžných objednávek, které pak mohou probíhat i formou zaslaných e-mailů. Výše uvedené nastavení vedlo k zjednodušení administrativy klienta a přineslo právní jistotu při vzniku potencionálních sporů.

Další příběhy našich klientů

Řekněte 3 x ano své budoucí fotovoltaice

Řekněte 3 x ano své budoucí fotovoltaice

Nezáleží na oboru podnikání. Rozhodující není ani účel budovy, na kterou fotovoltaiku umístíte. Hlavní je, aby to bylo technicky proveditelné – aby konstrukce střechy byla vyhovující z hlediska únosnosti i vhodné orientace. V rámci chystaných programů navíc můžete získat dotaci na fotovoltaickou elektrárnu (FVE) umístěnou na zem.

Příběh úspěšného žadatele – dotace Potenciál

Příběh úspěšného žadatele – dotace Potenciál

Chcete vyvíjet, ale nemáte na čem? Jste malý nebo střední podnik? S Potenciálem postavíte a vybavíte výzkumné středisko, anebo prototypovou dílnu. Umíte si představit projekty, které by mohly být podpořené z dotačního programu Potenciál? Zde je jeden z nich.

Rekonstrukce průmyslové haly v rámci programu Úspory energie

Rekonstrukce průmyslové haly v rámci programu Úspory energie

Jak využít co nejlépe starý sklad? Podívejte se na opatření, která proběhla v podniku našeho klienta v rámci dotačního programu Úspory energie a vedla tak k nárůstu obratu o více jak 40 %.

Jak si udržet zákazníka, který je jednou nohou pryč?

Jak si udržet zákazníka, který je jednou nohou pryč?

Stále je co zlepšovat a primárním důvodem pro změnu je váš klient. Podívejte se na jednu z možností, jak udržet zákazníka, který je již jednou nohou pryč.

Digitalizací firmy k věrnému zákazníkovi

Digitalizací firmy k věrnému zákazníkovi

O digitalizaci se hovoří ve všech sférách našeho života, ovšem pro malé a střední podniky to bude doslova jedna z klíčových taktik, jak přežít na trhu a prosadit se i vedle velkých, nadnárodních firem, které právě do digitalizace již teď investují značné prostředky.

Jak na úspory energie v podniku

Jak na úspory energie v podniku

O tom, jak se podařilo uspořit náklady na energii malému průmyslovému pivovaru, se dočtete v naší případové studii. Kolik ročně ušetří? Jaké jsou další přínosy?

Klientovi dosud poskytujeme právní poradenství v běžné korporátní agendě i složitějších věcech. Můžeme hrdě prohlásit, že klientovi se po našem boku daří, má již více než padesát zaměstnanců a chystá se rozšířit svou podnikatelskou činnost do zahraničí.

Chtějte i vy právní servis na míru vašim potřebám.

Kdo se o vás postará?

Mgr. Jan Jakl absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na Manchester Metropolita University ve Velké Británii absolvoval kurz evropského práva. Působil na řídících pozicích v několika renomovaných mezinárodních advokátních kancelářích, kde se zabýval především právem obchodních korporací a právem nemovitostí. Vzhledem ke svým zkušenostem, schopnostem a profesním úspěchům se Mgr. Jan Jakl stal managing partnerem v advokátní kanceláři GRANTEX legal s.r.o.

Mgr. Jan Jakl
Partner, advokát

jakl@grantex.cz
+420 777 590 400

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky