Jak nejlépe vložit peníze do své společnosti

7 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace > O právu > Jak nejlépe vložit peníze do své společnosti 

V současné náročné ekonomické situaci se obchodní společnosti bohužel často dostávají do stavu, že mají nedostatek finančních prostředků z důvodu výpadků příjmů. To může být způsobeno neplacením ze strany zákazníků a odběratelů, nebo i poklesem poptávky po jejich výrobcích a poskytovaných službách. Společnosti a jejich společníci tak řeší, jakým způsobem pomoci společnosti s cash flow. V našem článku jsme se proto zaměřili na několik možností, jak do společnosti „vnést“ finanční prostředky a udržet ji v chodu. 

Poskytnutí dobrovolného příplatku společníkem

Jedním z efektivních nástrojů, jak může společník společnosti s ručením omezeným vložit peníze do společnosti, je rozhodnutí o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál. Pro účely poskytnutí příplatku totiž postačí, aby s ním jednatel souhlasil a současně, aby se uzavřela smlouva mezi společností a společníkem. Poskytnutý příplatek se následně stává součástí vlastního kapitálu a společnost může s poskytnutými peněžními prostředky volně disponovat. 

Na rozdíl od zvýšení základního kapitálu existuje pak i jednoduchá možnost vrácení příplatku společníkovi. Obecně platí, že valná hromada může rozhodnout o vrácení příplatku společníkovi v rozsahu, v jakém převyšuje ztrátu společnosti. Pokud se tedy společnost například dostane již do zisku a nebude mít ztrátu, může dojít k vrácení celé poskytnuté částky zpět společníkovi. 

Zvýšení základního kapitálu

Dalším ze způsobů vložení peněz do společnosti společníkem nebo investorem je zvýšení základního kapitálu. Jedná se však o způsob, který je spojený s většími náklady (notářský zápis, administrativní náklady) a který není tak flexibilní, jak výše uvedený příplatek. Předpokladem je, že valná hromada nebo jediný společník rozhodnou o zvýšení základního kapitálu. Na základě tohoto rozhodnutí následně mohou stávající společníci, příp. i jiné osoby, převzít vkladovou povinnost (resp. upsat akcie v případě akciové společnosti). V rámci převzaté povinnosti následně vloží do společnosti peníze, které se stanou součástí základního kapitálu. Pokud se jedná o převzetí povinnosti jinými osobami než stávajícími společníky, stanou se tyto osoby rovněž novými společníky společnosti. Společnost může následně opět volně disponovat těmito peněžními prostředky, nicméně případné vracení lze učinit pouze cestou snižování základního kapitálu. 

Vzhledem k značné přísnosti právní úpravy zvyšování základního kapitálu je tato varianta vhodná zejména pro případy, kdy si společnost chce zvýšit své renomé pomocí základního kapitálu (např. typicky u zvýšení základního kapitálu ve výši 1 Kč na vyšší částky) nebo má do společnosti vstoupit nový investor, který se současně stane i jejím společníkem. V ostatních případech spíše doporučujeme variantu dobrovolného příplatku. 

Úvěry a zápůjčky 

Nejtypičtějším způsobem získání peněz společností však bývají již tradičně zápůjčky nebo úvěry. Může se jednat o zápůjčky jak ze strany společníků, tak ze strany banky nebo jiných třetích subjektů. Zejména v případě společníků je nutné si pohlídat, aby půjčky byly poskytované s obvyklou úrokovou mírou, a zároveň je nutné, aby byla dodržena veškerá zákonná pravidla ohledně možného střetu zájmů (typicky např. u jednatele společnosti, který poskytuje zápůjčku).  

Problémem z pohledu společnosti u úvěrů a zápůjček pochopitelně je, že jí vzniká závazek danou částku vrátit. Jedná se o ekonomický problém, tj. společnost si musí vydělat na vrácení poskytnutých peněz včetně úroků, aby se nedostala do problémů souvisejících s vymáháním pohledávky zejména ze strany třetích subjektů. Zároveň se však může jednat částečně i o právní problém, neboť dochází k zvyšování závazků společnosti. To může v některých případech vést až k vzniku úpadku společnosti a k souvisejícímu riziku insolvenčního řízení. I z toho důvodu doporučujeme proto zejména u poskytování peněz ze strany společníků provést vyhodnocení, která varianta je v konkrétním případě nejvhodnější. Pokud společnost již má uzavřené půjčky se společníky, které není schopna splatit a výsledkem je existence značného zadlužení společnosti, lze řešit tuto situaci tzv. kapitalizací pohledávek. Jedná se o právně-účetní operaci, jejímž výsledkem je, že společnost nemusí společníkovi nic vracet a současně dojde k zániku dluhu. 

V případě, že byste potřebovali pomoci s jednou z výše uvedených možností financování společnosti nebo s kapitalizací pohledávek nebo řešili jakýkoliv související problém, neváhejte se na nás obrátit. 

Autor:
Mgr. Jan Jakl
Partner, advokát

Mohlo by vás zajímat...

Aktuální situace ve stavebnictví ve vztahu k veřejným zakázkám

Aktuální situace ve stavebnictví ve vztahu k veřejným zakázkám

Současná situace s Ukrajinou může pro dodavatele ve stavebnictví znamenat značné těžkosti při plnění existujících závazků ze smluv uzavřených na plnění veřejných zakázek kvůli zdražení stavebního materiálu a také odlivem pracovních sil.

Podnikatelé mohou žádat o dotace rovněž v oblasti duševního vlastnictví

Podnikatelé mohou žádat o dotace rovněž v oblasti duševního vlastnictví

Máte inovativní nápad? A víte, že byste ho včas měli zaregistrovat jako vaše duševní vlastnictví? Získejte podporu z veřejných zdrojů na označení vašich výrobků, uměleckých děl nebo obchodních postupů. Více v našem článku.

Nově stanovené finanční limity pro zadávání veřejných zakázek v roce 2022

Nově stanovené finanční limity pro zadávání veřejných zakázek v roce 2022

Zjistěte, jaká je aktuální výše finančních limitů u veřejných zadavatelů, tj. finančních limitů s účinností od 1. 1. 2022 v porovnání s finančními limity stanovenými pro loňský rok. Jste informováni o tom, co se změnilo a co je jinak?

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky