Internetové „daňovnictví“ a další z novely daňového řádu

4 minuty čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > Internetové „daňovnictví“ a další z novely daňového řádu

Aktuální novela daňového řádu přináší řadu v zásadě pozitivních změn, jejichž cílem je pomoci podnikatelům, jako například rozšíření funkcionalit daňové informační schránky, urychlené vyplacení nesporné části daňového odpočtu DPH, či snížení úroků z prodlení. Shrnujeme pro vás to nejdůležitější.

„MOJE daně“

Nová podoba online finančního portálu „MOJE“ daně by měla rozšířit současnou funkčnost a podobu daňové informační schránky, kterou dle informací ministerstva využívá jen malé procento poplatníků. Ta nyní nabízí uživateli například informace o stavu jeho jednotlivých daňových účtů, o podaných daňových tvrzeních či obecných písemností. Nový systém by měl být obdobou internetového bankovnictví a poplatník by měl mít lepší přehled o svých daňových povinnostech. Do budoucna by se měl systém rozšiřovat o další funkcionality, které by usnadňovaly výběr daní, a hlavně komunikaci s poplatníky daně.

Záloha na daňový odpočet

Důležitou, a hlavně pozitivně vnímanou změnou je tzv. záloha na daňový odpočet. Tento institut by měl umožnit správcům daně bez zbytečného zdržení vyplatit plátcům nespornou část nadměrného odpočtu i v případě probíhající daňové kontroly či postupu k odstranění pochybností. Hlavní přínos pro plátce DPH bude tedy z hlediska jejich cash-flow a také by se měla zvýšit právní a podnikatelská jistota plátců. Pro vznik nároku na zálohu na daňový odpočet musí nesporná část přesáhnout alespoň 50 000 Kč.

Zjednodušené kontrolní postupy

Novela by měla vést také ke zjednodušení kontrolních postupů. V rámci daňové kontroly by měla být připuštěna dálková forma komunikace. Zahájení a ukončení daňové kontroly nebude již spojeno s povinností ústního jednání se správci daně.

Snížení sankcí

Dochází ke snížení úroku z prodlení se zaplacením daně. V současnosti je úrok z prodlení počítán na úrovni repo sazby navýšené o 14 procentních bodů. Nově by mělo dojít ke snížení o 6 procentních bodů. Stejně tak by mělo dojít ke snížení úroku z posečkané částky na polovinu. Naopak zůstává zachována kompenzace v případě, že je vymáhána daň nesprávně stanovená či zajištěná.

Toleranční doba

S ohledem na dnešní expresní internetové platby dochází ke zkrácení tzv. toleranční doby, u které se nepočítá úrok z prodlení. V současné době vzniká povinnost uhradit úrok při neuhrazení daně počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti daně. Nově již bude vznikat od čtvrtého kalendářního dne (nikoliv pracovního). Pozitivním faktem zůstává, že podle původního návrhu novely daňového řádu měla být toleranční doba zrušena úplně. Od tohoto záměru bylo nakonec upuštěno.

Lhůta pro podání daňového přiznání

Nově dochází k prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání na 4 měsíce v případě, že je přiznání podáno elektronicky. To by mělo vést ke zvýšení užívání daňové informační schránky, skrze kterou bude možné daňové přiznání podávat

Potřebujete poradit s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky