I nadále se promíjí

4 minuty čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > I nadále se promíjí

Z důvodu prodloužení nouzového stavu přistoupilo Ministerstvo financí k prodloužení platnosti některých dříve přijatých opatření, a to zejména v oblasti promíjení sankcí za opožděné plnění daňových povinností. V následujícím článku jsme pro vás připravili jejich shrnutí.

Daňové úlevy se týkají daňových subjektů, jejichž převažující (nadpoloviční) část příjmů byla v období od 1. června 2020 do 30. září 2020 tvořena příjmy z jedné nebo více činností, které byly (jsou) zakázány nebo omezeny usnesením vlády po dobu od 22. října 2020 do 31. března 2021. Jedná se např. o provozování restauračních služeb a barů či pořádání veletrhů.

Výše uvedeným daňovým subjektům se promíjí:

  • úrok z prodlení vzniklý na DPH za zdaňovací období září, říjen, listopad a prosinec roku 2020 a leden, únor a březen roku 2021 (případně zdaňovací období III. a IV. čtvrtletí roku 2021);
  • úrok z prodlení vzniklý na silniční dani za zdaňovací období roku 2020; a to za předpokladu, že dojde k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději do 16. srpna 2021.

Promíjí se také záloha na daň silniční splatná 15. dubna 2021.

Aby mohla být přijatá opatření v podobě prominutí úroků z prodlení aplikována, je nutné podat příslušnému správci daně oznámení, že převažující část jeho příjmů v rozhodné období pocházela z vymezených činností.

Dále je prodlouženo období, kdy dochází k prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky v případech, kdy bylo daňovému subjektu na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání či splátkování úhrady daně z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2. Prominutí je omezeno do 16. srpna 2021.

Ministerstvo financí zároveň přistoupilo k prominutí sankcí všem podnikatelům v případě, že bude přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční podáno opožděně, a to až do 1. dubna 2021.

I nadále zůstává v platnosti plošné prominutí správního poplatku při podání vybraných žádostí finančnímu či celnímu úřadu, a to všem podnikatelům. Jedná se např. o žádost při prominutí úroku z prodlení, úroku z posečkané částky či potvrzení bezdlužnosti.

Autor:
Ing. Lucie Kořínková
Daňový poradce

Potřebujete pomoci s daněmi? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. 

Mohlo by vás zajímat...

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – II. díl

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – II. díl

V minulém díle jsme vás informovali o dlouho očekávaných změnách v uplatňování pravidel DPH u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Zabývali jsme se definicí pojmů domnělý dodavatel a částečně jsme probrali zvláštní režimy, kterými budeme v tomto článku pokračovat.

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – I. díl

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – I. díl

Seznamte se s dlouho očekávanými změnami, ke kterým došlo v rámci uplatňování pravidel DPH u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Nová pravidla pro přeshraniční operace budou účinná na úrovni celé Evropské unie a nabydou účinnosti 1. července 2021.

Jak je to tedy s těmi lhůtami pro podání daňového přiznání?

Jak je to tedy s těmi lhůtami pro podání daňového přiznání?

Jak je to s termínem podání daňového přiznání pro letošní rok? A co přináší prominutí a příslušenství daně z důvodu mimořádné události, které vydalo Ministerstvo financí ČR? Více v našem článku.

Potřebujete poradit s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky