I nadále se promíjí

4 minuty čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > I nadále se promíjí

Z důvodu prodloužení nouzového stavu přistoupilo Ministerstvo financí k prodloužení platnosti některých dříve přijatých opatření, a to zejména v oblasti promíjení sankcí za opožděné plnění daňových povinností. V následujícím článku jsme pro vás připravili jejich shrnutí.

Daňové úlevy se týkají daňových subjektů, jejichž převažující (nadpoloviční) část příjmů byla v období od 1. června 2020 do 30. září 2020 tvořena příjmy z jedné nebo více činností, které byly (jsou) zakázány nebo omezeny usnesením vlády po dobu od 22. října 2020 do 31. března 2021. Jedná se např. o provozování restauračních služeb a barů či pořádání veletrhů.

Výše uvedeným daňovým subjektům se promíjí:

  • úrok z prodlení vzniklý na DPH za zdaňovací období září, říjen, listopad a prosinec roku 2020 a leden, únor a březen roku 2021 (případně zdaňovací období III. a IV. čtvrtletí roku 2021);
  • úrok z prodlení vzniklý na silniční dani za zdaňovací období roku 2020; a to za předpokladu, že dojde k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději do 16. srpna 2021.

Promíjí se také záloha na daň silniční splatná 15. dubna 2021.

Aby mohla být přijatá opatření v podobě prominutí úroků z prodlení aplikována, je nutné podat příslušnému správci daně oznámení, že převažující část jeho příjmů v rozhodné období pocházela z vymezených činností.

Dále je prodlouženo období, kdy dochází k prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky v případech, kdy bylo daňovému subjektu na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání či splátkování úhrady daně z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2. Prominutí je omezeno do 16. srpna 2021.

Ministerstvo financí zároveň přistoupilo k prominutí sankcí všem podnikatelům v případě, že bude přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční podáno opožděně, a to až do 1. dubna 2021.

I nadále zůstává v platnosti plošné prominutí správního poplatku při podání vybraných žádostí finančnímu či celnímu úřadu, a to všem podnikatelům. Jedná se např. o žádost při prominutí úroku z prodlení, úroku z posečkané částky či potvrzení bezdlužnosti.

Autor:
Ing. Lucie Kořínková
Daňový poradce

Potřebujete pomoci s daněmi? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. 

Mohlo by vás zajímat...

Lhůta pro podání daňového přiznání po novele daňového řádu

Lhůta pro podání daňového přiznání po novele daňového řádu

Aktuální novela daňového řádu přináší mnoho změn a jedna z nich se týká i lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů.

DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. ledna 2021

DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. ledna 2021

Od 1. ledna 2021 je účinná novela § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zjistěte, co nově není možné zatížit daní.

Paušální daň pro OSVČ

Paušální daň pro OSVČ

Institut paušální daně v novém pojetí bude platný od 1. ledna 2021. V případě, že by OSVČ chtěla odvádět daně a pojistné v tzv. paušálním režimu již za rok 2021, musí se do uvedeného režimu přihlásit, a to nejpozději do 11. ledna 2021.

Potřebujete poradit s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky