Epsilon: dotace pro aplikovaný výzkum a experimentální vývoj

2 minuty čtení

Dotační program Epsilon podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Dotaci lze využít pro podporu projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách a to v energetice, životním prostředí a dopravě. K vyhlášení 4. výzvy dojde 28. 2. 2018.

Na co lze dotaci Epsilon využít?

 • Osobní náklady - mzdy vč. povinných odvodů pro pracovníky podílející se na realizaci projektu
 • Náklady na subdodávky
 • Ostatní přímé náklady - náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, provozní náklady v přímé souvislosti s projektem (materiál, služby apod.), odpisy majetku používaného pro účely projektu, cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s projektem apod.
 • Nepřímé náklady - administrativní náklady, nájemné, pomocný personál, energie apod.

Jak velkou podporu lze získat?

 • Dotace až 60 %

Kdo může o dotaci žádat?

 • Podnikatelské subjekty - právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které řeší projekt samostatně, anebo ve spolupráci s dalšími účastníky
 • Výzkumné organizace - řešící projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky

Program je určen pro celou ČR včetně hlavního města Prahy.

Jaké jsou základní podmínky dotace Epsilon?

Cílem projektů musí být alespoň jeden z následujících výsledků:

 • patent;
 • technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
 • poloprovoz, ověřená technologie;
 • software;
 • průmyslový a užitný vzor;
 • certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí