Dražší energie, prominutí DPH

5 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O daních > Dražší energie, prominutí DPH

V poslední době jste jistě všichni zaznamenali zprávy o růstu cen plynu a elektřiny. Zároveň i zprávy o ukončení činnosti jednoho z velkých dodavatelů energií. V souvislosti s tím se aktuálně dosluhující vláda rozhodla, že bude v rámci mimořádné události prominuta povinnost přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu, a to za předpokladu, že se zdanitelné plnění uskutečnilo nebo byla přijata úplata (zálohy), u níž vznikla povinnost přiznat daň, v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.

Prominutí se tedy nevztahuje jen na domácnosti, ale na veškeré dodávky elektřiny a plynu, tedy i distributorům a dalším podnikatelským subjektům.

Prakticky to znamená, že u vyúčtování s datem uskutečnění zdanitelného plnění (tj. provedením odečtu elektroměrů a plynoměrů) ve zmíněném období bude prominuta DPH u případného doplatku. Stejně je to i u záloh přijatých ve zmíněném období. Zákon o DPH a ani samotné rozhodnutí o prominutí daně však neukládá povinnost provést povinný odečet elektroměrů a plynoměrů nebo měnit výši samotných záloh ve zmíněném období.

A jak je to s nárokem na odpočet daně?

Plátce DPH je oprávněn k odpočtu daně z přijatých zdanitelných plnění, která použil nebo použije pro účely dodání elektřiny nebo plynu, a u kterých mimo jiné bylo DPH aplikováno v souladu s právními předpisy. Naopak v případě, že by dodavatel energií na dokladu za uskutečněné zdanitelné plnění (tj. dodávku energií) či k přijaté zálohové platbě ve výše uvedeném období, kdy je v platnosti prominutí DPH, DPH v rozporu s rozhodnutím na dokladu uváděl, pak by odběratel z těchto plnění nemohl uplatnit nárok na odpočet, a to ani za předpokladu, že předmětnou DPH uhradí, DPH je na dokladu uvedena a plnění bylo použito v rámci ekonomické činnosti.

Předmětná plnění uskutečňovaná plátcem či identifikovanou osobou by měla být zároveň vykázána na řádku 26 daňového přiznání. To znamená, že se nejedná o plnění, které by jakkoliv ovlivňovalo výši koeficientu pro případné krácení nároku na odpočet.

Generální finanční ředitelství zároveň k problematice prominutí DPH z dodávek energií vydalo oficiální Informaci k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny nebo plynu. Informace neuvádí, jak se bude postupovat při vyúčtování dodávek elektřiny a plynu. Zřejmě by se však mělo podstupovat dle ustanovení § 37a zákona o DPH.

I přesto, že je rozhodnutí ministryně financí v rozporu se Směrnicí EU, je více než pravděpodobné, že předmětné ustanovení bude od listopadu 2021 platné i přes námitky odborné veřejnosti, stejně jako tomu bylo u prominutí daně u respirátorů, u kterých mimo jiné došlo k prodloužení dosavadního prominutí daně, a to též do 31. prosince 2021.

V návaznosti na výše uvedené si vás dovolujeme také informovat o tom, že současná vláda zároveň schválila návrh novely zákona o DPH, dle kterého by měly být od 1. ledna 2022 dodávky elektřiny a plynu považovány za osvobozené plnění od DPH s nárokem na odpočet daně. Jelikož i toto ustanovení by bylo v rozporu se Směrnicí EU, byla vláda nucena obrátit se na Evropskou komisi s žádostí o umožnění tohoto postupu. Návrh této novely však musí úspěšně projít standardním legislativním procesem, který bude schvalovat už pravděpodobně nově ustanovená vláda. Ta se však ke znění výše uvedené novely zatím vyjádřila kriticky.


O dalším vývoji vás budeme informovat.

Ing. Lucie Kořínková

Daňový poradce

Lucie je daňová poradkyně ve společnosti GRANTEX ADVISORY GROUP. Podstatnou část své kariéry strávila ve společnosti PwC, kde se dlouhodobě specializovala na poradenství související s daní z přidané hodnoty.

   
   E-mail: korinkova@grantex.cz
   

Mohlo by vás zajímat...

Daňové povinnosti v počátku roku 2023

Daňové povinnosti v počátku roku 2023

Připravili jsme pro vás přehled daňových povinností na počátku roku 2023. Článek se věnuje oblasti silniční daně, daně z nemovitých věcí, oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí a oznamovací povinnosti pro fyzické osoby.

Klienti Equa bank a změna registračních údajů

Klienti Equa bank a změna registračních údajů

Equa bank a Raiffeisenbank se spojily. Klientům zaniklé Equa bank může vzniknout povinnost změnit své registrační údaje evidované u správce daně.

Změny v minimálních zálohách pro OSVČ 2023

Změny v minimálních zálohách pro OSVČ 2023

S účinností od 1. ledna 2023 jsou nařízením vlády č. 290/2022 Sb. zvýšeny minimální zálohy pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ) na sociální i zdravotní pojištění. Podívejte se, k jakým změnám dojde v zálohách pro OSVČ v roce 2023.

POTŘEBUJETE POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí