Dotace z Národního plánu obnovy pro podniky všech velikostí startují již v říjnu

7 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Dotace z Národního plánu obnovy pro podniky všech velikostí startují již v říjnu

Národní fond obnovy jsou extra peníze navíc na obnovu ekonomiky po pandemii covid. Poprvé v historii mohou firmy získat finance na podporu oběhového hospodářství, cirkulární ekonomiky i využití dešťové vody. Naprostou senzací je, že dotace nebudou podmíněny oborem podnikání a velikostí společnosti. Vyčleněny nebudou ani podniky na území hlavního města Prahy či start-upy, ke kterým do této doby podpora nesměřovala. Samostatné výzvy startují již za pár dnů, a to v říjnu 2021, kdy příjem žádostí bude zahájen 15. 11. 2021.

A jaké dotace nás čekají jako první?

Podpora přechodu na čistší zdroje energie

 • Podpora fotovoltaických elektráren (včetně akumulace elektrické energie) na podnikatelských budovách/přístřešků, např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.
 • Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění.

Velmi diskutovanou výzvou je ta na podporu výstavby fotovoltaických elektráren (FVE) a akumulaci energie, to budou vůbec první otevřené dotační výzvy z Národního plánu obnovy (NPO). Alokace, tedy objem peněz pro tato opatření, zde dohromady činí téměř 7 mld. Kč, je možné dosáhnout až na 35 % míry podpory na FVE a 50 % na akumulaci energie. Získat dotaci budou moci podniky všech velikostí na celém území České republiky včetně hlavního města Prahy. Podpořeny budou projekty od 1 KW do 1 MW.

 • Usnadněním oproti minulým výzvám je, že není stanovena podmínka minimální vlastní spotřeby. Podpořeny tedy budou i projekty, kde vyrobená elektřina může až ve 100 % mířit do sítě. Také není třeba realizovat výběrové řízení – bude vyřešeno přes tzv. zjednodušenou metodu vykazování v OP TAK.  Další vítanou změnou je, že pro realizaci projektu stačí mít pronajatou pouze střechu budovy nikoliv budovu celou.

Jaké jsou náležitosti žádosti:

 • Platí, že je třeba mít za sebou dvě uzavřená účetní období, což doložíte prostřednictvím Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát.
 • Smlouva o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě (NN, VN, VVN) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) nebo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení.
 • Žádost platí pouze pro 1 odběrné místo na projekt. 
   

Vyhlášení výzvy je plánováno na 29. 10. 2021, příjem žádostí bude probíhat od 15. 11. 2021 do 31. 3. 2022.

Podpora oběhového hospodářství

 • Úspora vody v průmyslu
 • Cirkulární řešení v podnicích

Tato podpora bude směřovat k optimalizaci spotřeby vody v rámci výrobního procesu, respektive v procesu poskytování služeb – zavádění technologických změn, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody, případně i úplná eliminace potřeby vody. Toho bude dosaženo prostřednictvím přímé recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody, opětovným využíváním znečištěné, tedy využité provozní vody v jiných procesech nebo snižováním ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody. Alokováno je dohromady 2, 5 mld. Kč, předpokládaná výše podpory se pohybuje od 40-60 % pro podniky všech velikostí (míra podpory dle velikosti podniku) nebo 40 % bez určení velikosti podniku.

 • Pro využití dotace bude potřeba „vodní“ audit. 
 • Vyhlášení výzvy je plánováno na říjen, příjem žádostí pak na listopad 2021.

Podpora digitalizace podniku

Výzva podpoří chod firmy ve smyslu její automatizace, lze využít pro zefektivnění výroby a minimalizace zmetkovosti, zlepšení komunikace mezi jednotlivými odděleními či zpřehlednění skladových dispozic. Počítá se s podporou komplexnějších projektů, to znamená, že nebude podpořen prostý nákup hardware či software. Alokováno je téměř 5 mld. Kč, podporu získají výrobní i nevýrobní podniky všech velikostí. To je rozdíl oproti minulé výzvě, ze které velké podniky byly zcela vyňaty, zde je pro ně připravena samostatná výzva s alokací 1/3 prostředků. Další dobrou zprávou je, že ani zde územní dimenze nebude omezena, platí tedy pro celé území České republiky.

 • Výzva je plánována jako průběžná, to znamená, že rozhoduje rychlost podání žádosti, také jinak – kdo dřív přijde (a splní podmínky výzvy), dotaci získá.
 • Hodnocení projektů bude pouze formální, změny po jejich podání nebudou možné. To znamená, že je třeba připravit svůj projekt precizně a podat správně již napoprvé.

Podpora elektromobility

Dotace na elektromobily pro podnikatele a pořízení nabíjecích neveřejných stanic pro areál podniku. Alokována bude 1 mld. Kč, kdy maximální míra dotace je 250-400 tis. Kč. V této výzvě budou moci získat dotaci pouze malé a střední podniky, jak na velikost podniku se dozvíte zde.

 • Podpořeny budou pouze elektromobily a auta na vodík.
   

Veškeré výzvy, které bude implementovat MPO, budou administrovány v programu MS2014. NPO bude řešit přechodné období, než budou vyhlášeny výzvy z OP TAK, což bude přibližně v květnu 2022.

Zaručenou cestou k úspěchu je připravit kvalitní projekt se všemi náležitostmi. 
Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám s nimi rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí