Dotace pro Prahu na rok 2019

4 minuty čtení

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

K čemu je dotace určena?

 • Vznik azylového domu
 • Vznik nízkoprahových denních center
 • Vznik terénních programů
 • Vznik domu na půli cesty
 • Vznik kontaktního centra
 • Vznik krizové pomoci
 • Podporu aktivizace komunitního centra
 • Podporu sociálního bydlení

Výše dotace?

 • Dotace 85–100 % podle typu oprávněného žadatele

Kdo může o dotace žádat?

 • NNO (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, OPS, církve, zájmová sdružení právnických osob)
 • Veřejné instituce (hl.m. Praha, městské části, včetně organizací jimi zřizovaných a založených)

Kdy je možné o dotace požádat?

Vyhlášení výzvy se očekává 27. února 2019

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

K čemu je dotace určena?

Školky

 • Dotace na učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji
 • Dotace na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (včetně venkovních učeben)
 • Dotace na rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních učeben)
 • Dotacena stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti a zajištění bezpečnosti v mateřských školách
 • Dotace na bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami)

Základní školy a speciální základní školy

 • Dotace na odborné učebny pro rozvoj klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, matematickou a finanční gramotnost, přírodní vědy)
 • Dotace na bezbariérovost škol (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami) - neplatí pro speciální ZŠ
 • Dotace na rozvoj polytechnických dovedností
 • Dotace na práci s digitálními technologiemi
 • Dotace na zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Střední školy a speciální střední školy

 • Dotace na odborné učebny pro rozvoj klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, matematickou gramotnost, kompetence k podnikavosti, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)
 • Dotace na bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami) - neplatí pro speciální SŠ
 • Dotace na polytechnické vzdělávání
 • Dotace na práce s digitálními technologiemi
 • Dotace na zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Výše dotace?

 • Dotace 600 tis. Kč až 2,5 mil. Kč
 • Dotace až 90 %

Kdo může o dotace žádat?

 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu, příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Podnikatelské subjekty

Kdy je možné o dotace požádat?

Vyhlášení výzvy se očekává 16. října 2019

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí