Dotace předem na účet na zavedení inovací do vašeho podniku

6 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Dotace předem na účet na zavedení inovací do vašeho podniku 

Program The Country for the Future (CFF) je programem navazujícím na The Country for the Future – zaměření COVID-19. V minulé výzvě bylo vybráno 34 firem s celkovou dotací ve výši 232 mil. Kč. Aktuální výzva podporuje zavádění inovací, vznik i rozvoj inovativních firem a digitálních služeb. Cílem programu je usnadnění robotizace, automatizace a prosazování inovací ve firmách. Alokace pro celou soutěž je cca 300 mil. Kč. Novinkou pak je, že investice nemusí být jen 50 % způsobilých výdajů. Příjem žádostí bude spuštěn na konci ledna 2021.

Pojďme se společně podívat na jednu z nejzajímavějších dotačních výzev letošního roku.

Jaké jsou základní podmínky dotace?

Zásadní výhodou této dotační výzvy je vyplacení dotace ex-ante. Platbou ex-ante se rozumí, že příjemce obdrží platbu předem na svůj účet a podporu může tedy rovnou využít na realizaci svého projektu. Dále ve výzvě není určeno zaměření ekonomické činnosti, které podnik musí splňovat, jako je to u jiných programů.

 • Maximální výše dotace je 25 mil. Kč; zároveň do 50 % způsobilých výdajů (tzn. alespoň 50 % nákladů hradí uchazeč z vlastních zdrojů)
 • Způsobilé náklady dle GBER (= obecné nařízení o blokových výjimkách) jsou v zásadě neinvestiční, tzn. poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací - konzultace či vzdělávání, náklady na mzdy zaměstnanců, provozní náklady a další.
 • Způsobilé náklady pro podporu „de miniminis“ (lze i ), konkrétně jde např. o investice do technologií – CNC stroje, 3D tiskárny, automatické/poloautomatické linky; pořízení informačních systémů – ERP, MES, MIS.

V této výzvě nemusí být projekt zaměřen na COVID-19 (ale žadatel tím zvyšuje své bodové ohodnocení).

Kdo může žádat?

 • Malý nebo střední podnik (ne FO) na území celé České republiky
 • Je možná spolupráce s dalšími subjekty (vč. výzkumných organizací – např. univerzit)
V případě, že žádá čerstvě založený podnik, je třeba pečlivé doložení způsobilosti odborné i ekonomické + využít historie zaměstnanců nebo zakladatelů.

Jaké mohou být typy inovací?

Inovace postupu

Uchazeč chce především změnit proces výroby, tzn. nepůjde tedy o prostou výměnu výrobního zařízení. Projekt má vést např. k úspoře energie, materiálu, snížení zmetkovosti při výrobě, automatizace částí procesu, uvolnění personálních kapacit či navýšení efektivity.

Lze kombinovat s inovací produktu. Zde ale pozor na ukončení a splnění výsledku účelu celého projektu. 

Inovace produktu

 1. Uchazeč má prototyp s požadovanými parametry, ale potřebuje zlepšit např. jeho design či materiál tak, aby získal jeho co nejlepší vlastnosti a za co nejlepší výrobní cenu.
 2. Uchazeč bude připravovat výrobu vč. zpracování dokumentace, testování výrobní série.
  A) Uchazeč může použít dosavadní výrobní postup jen s drobnými úpravami (nízké náklady),
  B) Uchazeč potřebuje výraznou změnu produktu – do projektu přidá i inovaci výrobního postupu.

Organizační inovace

V tomto případě se může jednat např. o zavedení nebo rozšíření ERP systému. Cílem je propojení dosavadních dílčích informačních systémů, zefektivnění komunikace s dodavateli, zákazníky, i uvnitř firmy.

Rozdíl oproti projektům výzkumu a vývoje je ten, že zde postačuje „novost“ na úrovni uchazeče, tzn. že v projektu musí jít prokazatelně o inovaci, nejen o běžnou změnu v daném postupu. Nemusí však jít o technicky či technologicky unikátní řešení v oboru.

Jak získám nejlepší ohodnocení svého projektu?

 • Mám shodu se zaměřením projektu Programu – tzn. splňuji naplnění podmínky Průmyslu 4.0 a digitalizace.
 • Kladu důraz na ekonomické přínosy celého projektu (dokládá se po jeho realizaci).
 • Mohu vyzdvihnout neekonomické aspekty (jako je např. dopad na životní prostředí).

 Podstata projektu musí splňovat zaměření na inovaci produktu, postupu či organizační inovaci, zároveň musí být smysluplně naplánován rozpočet celého projektu.

Dobře připravený projekt může podniku ušetřit i miliony korun.

Uvědomujeme si, že pohybovat se v dotační problematice znamená vysokou časovou náročnost, doslova léta znalostí a zkušeností. My máme s přípravou žádostí do programu The Country for the Future bohaté zkušenost. Rádi tedy pomůžeme se získáním dotace i vašemu podniku.

Získejte finanční podporu právě pro váš projekt a objevte kouzlo spolupráce s profesionály.

Rádi byste připravili projekt, ale nevíte jak na to? Napište nám nebo volejte 800 151 111, poradíme vám. 

Mohlo by vás zajímat...

The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

Dotace na zavádění inovací v podnicích včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby nebo poskytováním služby. Program podporuje inovace produktu i inovace postupů (procesu výroby či poskytování služby).

Inovace do praxe - výzva v programu The Country for the Future bude vyhlášena na konci ledna 2021

Inovace do praxe - výzva v programu The Country for the Future bude vyhlášena na konci ledna 2021

MPO vyhlásilo předběžné podmínky již třetí výzvy Inovace do praxe, která spadá pod program The Country for the Future. Jaké projekty budou podpořeny? Jaké jsou parametry úspěšného projektu? A jaké jsou změny oproti předchozí výzvě?

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám s ní rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky