Dotace na provozování vědeckotechnických parků

2 minuty čtení

Program Služby infrastruktury (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - OPPIK) je zaměřen na podporu zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury za účelem zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a veřejným sektorem.

K čemu je dotace určena?

Dotaci lze využít na provozování vědeckotechnických parků a to prostřednictvím:

  • osobních nákladů, které jsou spojené s poskytováním poradenských služeb pro konečné příjemce (inovativní malé a střední podniky);
  • režijních nákladů (15 % z osobních nákladů);
  • nákupu externích služeb poradců a expertů;
  • marketingu a propagace (max. 400 tis. Kč na 1 projekt).

Výše dotace?

  • Dotace 75-100 % ze způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

  • Program Služby infrastruktury je určen pro právnické osoby, které působí nebo budou působit jako provozovatel vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru.
  • Podnikatelský subjekt může být ze 100 % vlastněn veřejným sektorem.
  • Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

Kdy je možné o dotace požádat?

  • Přijem žádostí probíhá do 30. 6. 2019

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky