Dotace na nezemědělské činnosti

5 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Dotace pro nezemědělské podniky

předchozím článku jsme vás informovali o změnách oproti minulých výzvám z Programu rozvoje venkova, do něhož patří také operace „Investice do nezemědělských podniků“. Tento program pro nezemědělské podniky se zaměří zejména na zakládání nebo rozvoj nezemědělských činností, které by měly vést k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, k vzniku nových pracovních míst a k posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech. Podívejte se, kdo může žádat, na co a jak vysokou podporu lze získat.

Kdo může být žadatelem

 • Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici zemědělského podnikatele podle § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a je minimálně 2 roky před podáním Žádosti o dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.
 • Alespoň 30 % příjmů musí vycházet ze zemědělské prvovýroby nebo je třeba hospodařit v lese s minimální výměrou 10 ha.

K čemu je dotace určena

Dotaci můžete získat pouze na investiční výdaje a konkrétně na:

 • Stavební obnova či nová výstavba provozovny: stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb, dále také úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení v souvislosti s projektem.
 • Technologické vybavení, nákup nezbytné výpočetní techniky a pořízení základního nábytku, které budou sloužit k založení či rozvoji nezemědělské činnosti.
 • Strojové vybavení jako jsou manipulační technika, rýpadla, traktorbagry, atd.
 • Montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání.
 • Nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • V případě záměru Výstavba a modernizace zařízení pro výrobu tvarovaných biopaliv lze navíc počítat s dotací na tyto konkrétní technologie: na výrobu tvarovaných biopaliv (technologie skladu, příjmu, dopravy a třídění biomasy, technologie dezintegrace biomasy, technologie sušení biomasy, technologie mixování a úpravy biomasy, technologie lisování, technologie úpravy a expedice produktu, elektroinstalace).

Kolik můžete získat

 • 25 % dotace pro velké podniky.
 • 35 % dotace pro střední podniky.
 • 45 % dotace pro malé podniky.

Na jeden projekt je minimální částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace 200 000 Kč (včetně) a maximálně 10 000 000 Kč (včetně). Jak na velikost podniku se dozvíte zde.

Na co si dát pozor

 • Realizace projektu je možná na celém území ČR kromě území hl. m. Prahy, Liberce, Plzně, Brna a Ostravy.
 • Projekt musí řídit pravidly režimu „de minimis“.

Zaměření projektu musí spadat do vybraných činností podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), v tomto případě budou podporovány projekty z oborů:

 • Kategorie C Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) nařízení Komise (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou činnosti v oblasti výroby tvarovaných biopaliv, tříd 11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin, 12.00 Výroba tabákových výrobků, 25.40 Výroba zbraní a střeliva.
 • Kategorie F Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost.
 • Kategorie G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách.
 • Kategorie M 72 Výzkum a vývoj s výjimkou výzkumu a vývoje v oblasti zemědělských věd.

Není času nazbyt, příjem žádostí začíná již 5. 10. 2021!

Investice do nezemědělských činností představují zajímavou šanci pro rozvoj vašeho podnikání, neváhejte se na nás proto obrátit a společně připravíme nejen kvalitní, ale hlavně úspěšnou žádost o dotaci.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám s nimi rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí