Dotace na fotovoltaické elektrárny pro obce

6 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Dotace na fotovoltaické elektrárny pro obce

V rámci výzev Modernizačního fondu je možné čerpat podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov. Kromě samotné instalace bude podpořena i akumulace elektrické energie či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

Vyhlášeny jsou dvě dotační výzvy – pro malé a větší obce na celém území České republiky.

Oba tituly se vztahují na pořízení nové fotovoltaiky a akumulace energie musí sloužit výhradně pro vlastní potřebu. Za uznatelné náklady se považují takové, které vznikly nejdříve 1. ledna 2022. V průběhu realizace je nutné zajistit odborný technický dozor a spotřebovat min. 80 % vyrobené energie.

Komunální FVE

Komunální FVE

Až 75% dotace na sdružené projekty výstavby FVE s více než jedním předávacím místem do DS/PS, systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, systémy výroby vodíku elektrolýzou vody a zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a dalších prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

FVE pro malé obce

Tato výzva (RES+ č. 3/2022) je určena pro malé obce na území České republiky s maximálním počtem obyvatel do 3 000. Celková výše podpory je až 75 %.

Příjem žádostí zde probíhá od 17.8.2022 do 15.3.2023 a realizace projektů musí být ukončena nejpozději do tří let od podpisu Rozhodnutí ministra životního prostředí. Maximálně možný instalovaný výkon nesmí překročit 1 MWp na jedno předávací místo.

Fotovoltaickou elektrárnu můžeme nainstalovat na jakoukoliv veřejnou budovu, včetně přístřešků (na auta, skladování apod.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele. V praxi to znamená, že můžeme instalovat FVE na střechu obecního úřadu, školy, školky, knihovny a další veřejné budovy. Pokud k budovám náleží i přístřešky (u obecního úřadu např. na komunální techniku, u školky zastřešený altán apod.) instalace je možná i zde. Výzva nás neomezuje ani v tom, že si musíme vybrat jen jednu veřejnou budovu. Můžeme tedy FVE osadit klidně všechny veřejné budovy, které jsou ve vlastnictví a na území dané obce a které jsou tomu způsobilé.

Kromě samotné instalace je podpořena i akumulace elektrické energie. Samotná akumulace musí dosahovat alespoň 20 % instalovaného výkonu. Dále může být podpořena i tzv. vynucená investice do renovací konstrukcí střech, na které budeme FVE instalovat a modernizace elektroinstalace, aby vyhovovaly jak požárním, tak i bezpečnostním podmínkám. Současně lze podpořit i zavedení energetického managementu včetně řídícího SW a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

FVE pro větší obce

Dotační výzva (RES + č. 4/2022) je určena pro větší obce a města nad 3 000 obyvatel, kde se vytváří tzv. energetické společenství. Instalace FVE musí být s více než jedním předávacím místem do přenosové soustavy. Výše podpory se v tomto případě pohybuje v rozmezí 40 – 60 %.

Příjem žádostí zde probíhá od 17.8.2022 do 15.3.2023 a realizace projektů musí být ukončena nejpozději do pěti let od podpisu Rozhodnutí ministra životního prostředí. Maximálně možný instalovaný výkon nesmí překročit 1 MWp na jedno předávací místo.

Stejně tak, jako je výše uvedeno, i zde můžeme fotovoltaickou elektrárnu nainstalovat na jakoukoliv veřejnou budovu, včetně přístřešků (na auta, skladování apod.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele. Navíc můžeme osadit i komerční budovy na území žadatele, do maximální výše celkového výkonu 20 %. Provozovatelem a vlastníkem FVE však musí být žadatel.

Povinné přílohy žádosti o dotaci

Mezi povinné přílohy žádosti o dotaci patří:

  • projektová studie technologického řešení nebo projektová dokumentace v úrovni stavebního povolení,
  • odborný posudek,
  • energetický posudek,
  • dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem.

V případě dotační výzvy pro větší obce se mezi povinné přílohy řadí také průkaz energetické náročnosti budovy.

Projektový, odborný a energetický posudek je u výzvy určené pro malé obce (do 3 000 obyvatel) součástí způsobilých výdajů projektu.

Pořízení FVE

Při pořízení fotovoltaiky je velmi důležitá kvalita partnera, který vás celým procesem provede a pomůže vám zvolit nejvhodnější řešení na míru vašim potřebám. Tento proces obsahuje výběr technologie (kvalita, spolehlivost, garance), kvalitu podkladů a smluv, komplexní přípravnou část (a její včasné zpracování), následuje realizace a užívání technologie, kde je pro vás nejdůležitější servisní podpora.

Rozdílů služeb a technologií je dnes na trhu mnoho, a tak doporučujeme realizaci nepodcenit. Garance technologie se ideálně pohybuje v rozmezí 10 – 20 let, splňuje maximální požární bezpečnost a disponuje online monitoringem, na který je navázán online servis.

Mgr. Veronika Vlčková
Marketingový specialista

Zuzana Šlížková
Obchodní manažer

Chcete mít jistotu, že podáte úspěšný projekt?
Ozvěte se nám, rádi vám se získáním dotace pomůžeme.

MŮŽEME VÁM POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí