Dokumentová příprava do šuplíku 1. díl

11 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Dokumentová příprava do šuplíku 1. díl

V našem minulém článku jsme se seznámili s jednotlivými stupni projektové dokumentace, které potřebujete při stavbě či rekonstrukci svých projektů. Dnes se na problematiku podíváme podrobněji a vysvětlíme si, jakou projektovou dokumentaci budete potřebovat pro přípravu žádosti o dotaci k jednotlivým cílům Integrovaného regionálního operačního programu.

První prioritou chystaného IROP je rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí, plus ochrana obyvatelstva, to vše má směřovat k cíli nízkouhlíkové a zelenější Evropy v budoucnosti.

V rámci této priority budou podporovány následující stavby a rekonstrukce městské mobility:

Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu

Jedná se o výstavbu dobíjecích stanic nebo vodíkových plnicích stanic pro silniční a drážní bezemisní vozidla (tramvaje a trolejbusy) poskytující veřejné služby v přepravě cestujících;

Dále o výstavbu plnicích stanic pro silniční nízkoemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících a využívající alternativní palivo biometan.

Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu

 • U nového terminálu budete potřebovat dokumentaci k územnímu rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení, pokud se rozhodnete pro rekonstrukci, pak je třeba mít dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R)

 • Zde opět platí následující - nové parkoviště vyžaduje dokumentaci k územnímu rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení.
 • Budete-li modernizovat stávající parkoviště, potřebujete dokumentaci ke stavebnímu povolení

Stavební úpravy silnic a místních komunikací, tak aby došlo ke zvýšení kapacit veřejné dopravy

Podpora zvýšení bezpečnosti pěší dopravy

Sem lze zahrnout výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními úpravami v nehodových lokalitách, zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy rekonstrukcí mostů v trase místní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.

 • V případě nové výstavby nové komunikace pro pěští, potřebujete dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení.
 • Pokud se bude jednat o úpravy stávajících prvků v dopravě, vyžaduje se dokumentace ke stavebnímu povolení či dokumentace ke stavebnímu ohlášení, podle typu úpravy.

Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty, tedy cyklostezky a doprovodná infrastruktura

 • Nové cyklostezky budou vyžadovat dokumentaci k územnímu rozhodnutí i ke stavebnímu povolení;
 • Pokud se vrhnete na jejich rekonstrukci, je nutné mít dopředu dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Kraje,
 • Obce, dobrovolné svazky obcí,
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo dopravy ČR,
 • Dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Dalším specifickým cílem v rámci této priority bude posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění. Pokud se rozhodnete ve své obci zaměřit na tento cíl, pak můžete počítat s podporou staveb krajinářské architektury a s budováním zelené infrastruktury, konkrétně můžete získat dotaci na výstavbu a revitalizaci parků, náměstí, městských tříd a uličních prostor.
Počítá se s podporou těchto staveb:

Povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulační nádrže

 • Bude-li se jednat o novou stavbu, potřebujete dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení, při rekonstrukci stávající stavby postačí dokumentace pro stavební povolení.

Vodní plochy a vodní prvky

 • Zcela nová vodní plocha či vodní prvek budou vyžadovat dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení.

Dětská a workoutová hřiště

 • Nová hřiště vyžadují dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení.

Veřejné toalety

 • Opět platí, že nová stavba musí předem mít dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení,

Kdo může o dotaci žádat:

 • Obce,
 • Kraje,
 • Veřejné a státní vysoké školy,
 • Státní podniky,
 • a další.
Dalším specifickým cílem v rámci této priority bude posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění. Pokud se rozhodnete ve své obci zaměřit na tento cíl, pak můžete počítat s podporou staveb krajinářské architektury a s budováním zelené infrastruktury, konkrétně můžete získat dotaci na výstavbu a revitalizaci parků, náměstí, městských tříd a uličních prostor.
Počítá se s podporou těchto staveb:

Povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulační nádrže

 • Bude-li se jednat o novou stavbu, potřebujete dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení, při rekonstrukci stávající stavby postačí dokumentace pro stavební povolení.

Vodní plochy a vodní prvky

 • Zcela nová vodní plocha či vodní prvek budou vyžadovat dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení.

Dětská a workoutová hřiště

 • Nová hřiště vyžadují dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení.

Veřejné toalety

 • Opět platí, že nová stavba musí předem mít dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení,

Kdo může o dotaci žádat:

 • Obce,
 • Kraje,
 • Veřejné a státní vysoké školy,
 • Státní podniky,
 • a další.

Dalším specifickým cílem v rámci této priority bude posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění. Pokud se rozhodnete ve své obci zaměřit na tento cíl, pak můžete počítat s podporou staveb krajinářské architektury a s budováním zelené infrastruktury, konkrétně můžete získat dotaci na výstavbu a revitalizaci parků, náměstí, městských tříd a uličních prostor.

Počítá se s podporou těchto staveb:

Povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulační nádrže

 • Bude-li se jednat o novou stavbu, potřebujete dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení, při rekonstrukci stávající stavby postačí dokumentace pro stavební povolení.

Vodní plochy a vodní prvky

 • Zcela nová vodní plocha či vodní prvek budou vyžadovat dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení.

Dětská a workoutová hřiště

 • Nová hřiště vyžadují dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení.

Veřejné toalety

 • Opět platí, že nová stavba musí předem mít dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení,

Kdo může o dotaci žádat:

 • Obce,
 • Kraje,
 • Veřejné a státní vysoké školy,
 • Státní podniky,
 • a další.
Třetí specifický cíl sleduje podporu přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám. Projekty budou směřovány především záchranným složkám Integrovaného záchranného systému (ZS IZS).
Je možné spolufinancovat tyto stavby:

Výstavba a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek

 • V případě, že budete stavět nové středisko, bude nutné mít dopředu dokumentaci k územnímu rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení,
 • Pokud budete modernizovat pomocí rekonstrukce, pak potřebujete dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Opatření k zajištění kapacity nebo zodolnění staveb, objektů a zařízení ZS IZS

 • V případě přístavby či rekonstrukce stávající budovy je zapotřebí opatřit dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR.
 • Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje, zdravotnické záchranné služby, organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.

Druhý díl našeho seriálu o projektové dokumentaci je u konce, ale zároveň se už teď můžete těšit na jeho pokračování. V příštím díle se dozvíte více o projektové dokumentaci na všechny stupně školních zařízení či na sociální bydlení, ale také o podporovaných stavbách a rekonstrukcích ve zdravotnictví. 

V případě jakýchkoli otázek, nás neváhejte kontaktovat, jsme tu pro vás.

Autor:
Ing. Veronika Šáchová
Obchodní manažer

Mohlo by vás zajímat...

Jak předejít vrácení nebo krácení dotace

Jak předejít vrácení nebo krácení dotace

Pokud jste se stali úspěšným žadatelem o dotaci, tak zřejmě slova jako krácení či vrácení dotace jsou pro vás noční můrou. Nicméně neděste se zbytečně dopředu, každý problém má řešení, zvláště když je rychlé a odborné.

Nový program přináší miliardu pro start-upy

Nový program přináší miliardu pro start-upy

Program Technologická inkubace má za cíl nechat vzniknout a dále rozvíjet zhruba 300 inovativních start-upů a tzv. spin-off firem převádějících výsledky výzkumu a vývoje na trh.

Zelené střechy: Velká dotační příležitost pro obce

Zelené střechy: Velká dotační příležitost pro obce

Podívejte se na hlavní důvody, proč říct zeleným střechám ano i ve vaší obci. A využijte možnosti dotační podpory.

42 miliard jen pro uhelné regiony

42 miliard jen pro uhelné regiony

Zcela nový Operační program Spravedlivá transformace (OPST) přináší unikátní možnost řešit zhruba 10 tematických oblastí najednou, v jednom programu.

Potřebujete pomoci s dotací?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky