Dokumentová příprava do šuplíku 1. díl

11 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Dokumentová příprava do šuplíku 1. díl

V našem minulém článku jsme se seznámili s jednotlivými stupni projektové dokumentace, které potřebujete při stavbě či rekonstrukci svých projektů. Dnes se na problematiku podíváme podrobněji a vysvětlíme si, jakou projektovou dokumentaci budete potřebovat pro přípravu žádosti o dotaci k jednotlivým cílům Integrovaného regionálního operačního programu.

První prioritou chystaného IROP je rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí, plus ochrana obyvatelstva, to vše má směřovat k cíli nízkouhlíkové a zelenější Evropy v budoucnosti.

V rámci této priority budou podporovány následující stavby a rekonstrukce městské mobility:

Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu

Jedná se o výstavbu dobíjecích stanic nebo vodíkových plnicích stanic pro silniční a drážní bezemisní vozidla (tramvaje a trolejbusy) poskytující veřejné služby v přepravě cestujících;

Dále o výstavbu plnicích stanic pro silniční nízkoemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících a využívající alternativní palivo biometan.

Výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu

 • U nového terminálu budete potřebovat dokumentaci k územnímu rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení, pokud se rozhodnete pro rekonstrukci, pak je třeba mít dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R)

 • Zde opět platí následující - nové parkoviště vyžaduje dokumentaci k územnímu rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení.
 • Budete-li modernizovat stávající parkoviště, potřebujete dokumentaci ke stavebnímu povolení

Stavební úpravy silnic a místních komunikací, tak aby došlo ke zvýšení kapacit veřejné dopravy

Podpora zvýšení bezpečnosti pěší dopravy

Sem lze zahrnout výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy, zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními úpravami v nehodových lokalitách, zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy rekonstrukcí mostů v trase místní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.

 • V případě nové výstavby nové komunikace pro pěští, potřebujete dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení.
 • Pokud se bude jednat o úpravy stávajících prvků v dopravě, vyžaduje se dokumentace ke stavebnímu povolení či dokumentace ke stavebnímu ohlášení, podle typu úpravy.

Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty, tedy cyklostezky a doprovodná infrastruktura

 • Nové cyklostezky budou vyžadovat dokumentaci k územnímu rozhodnutí i ke stavebnímu povolení;
 • Pokud se vrhnete na jejich rekonstrukci, je nutné mít dopředu dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Kraje,
 • Obce, dobrovolné svazky obcí,
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
 • Provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo dopravy ČR,
 • Dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Dalším specifickým cílem v rámci této priority bude posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění. Pokud se rozhodnete ve své obci zaměřit na tento cíl, pak můžete počítat s podporou staveb krajinářské architektury a s budováním zelené infrastruktury, konkrétně můžete získat dotaci na výstavbu a revitalizaci parků, náměstí, městských tříd a uličních prostor.
Počítá se s podporou těchto staveb:

Povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulační nádrže

 • Bude-li se jednat o novou stavbu, potřebujete dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení, při rekonstrukci stávající stavby postačí dokumentace pro stavební povolení.

Vodní plochy a vodní prvky

 • Zcela nová vodní plocha či vodní prvek budou vyžadovat dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení.

Dětská a workoutová hřiště

 • Nová hřiště vyžadují dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení.

Veřejné toalety

 • Opět platí, že nová stavba musí předem mít dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení,

Kdo může o dotaci žádat:

 • Obce,
 • Kraje,
 • Veřejné a státní vysoké školy,
 • Státní podniky,
 • a další.
Dalším specifickým cílem v rámci této priority bude posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění. Pokud se rozhodnete ve své obci zaměřit na tento cíl, pak můžete počítat s podporou staveb krajinářské architektury a s budováním zelené infrastruktury, konkrétně můžete získat dotaci na výstavbu a revitalizaci parků, náměstí, městských tříd a uličních prostor.
Počítá se s podporou těchto staveb:

Povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulační nádrže

 • Bude-li se jednat o novou stavbu, potřebujete dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení, při rekonstrukci stávající stavby postačí dokumentace pro stavební povolení.

Vodní plochy a vodní prvky

 • Zcela nová vodní plocha či vodní prvek budou vyžadovat dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení.

Dětská a workoutová hřiště

 • Nová hřiště vyžadují dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení.

Veřejné toalety

 • Opět platí, že nová stavba musí předem mít dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení,

Kdo může o dotaci žádat:

 • Obce,
 • Kraje,
 • Veřejné a státní vysoké školy,
 • Státní podniky,
 • a další.

Dalším specifickým cílem v rámci této priority bude posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění. Pokud se rozhodnete ve své obci zaměřit na tento cíl, pak můžete počítat s podporou staveb krajinářské architektury a s budováním zelené infrastruktury, konkrétně můžete získat dotaci na výstavbu a revitalizaci parků, náměstí, městských tříd a uličních prostor.

Počítá se s podporou těchto staveb:

Povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulační nádrže

 • Bude-li se jednat o novou stavbu, potřebujete dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení, při rekonstrukci stávající stavby postačí dokumentace pro stavební povolení.

Vodní plochy a vodní prvky

 • Zcela nová vodní plocha či vodní prvek budou vyžadovat dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení.

Dětská a workoutová hřiště

 • Nová hřiště vyžadují dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení.

Veřejné toalety

 • Opět platí, že nová stavba musí předem mít dokumentaci k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu povolení,

Kdo může o dotaci žádat:

 • Obce,
 • Kraje,
 • Veřejné a státní vysoké školy,
 • Státní podniky,
 • a další.
Třetí specifický cíl sleduje podporu přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám. Projekty budou směřovány především záchranným složkám Integrovaného záchranného systému (ZS IZS).
Je možné spolufinancovat tyto stavby:

Výstavba a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek

 • V případě, že budete stavět nové středisko, bude nutné mít dopředu dokumentaci k územnímu rozhodnutí a dokumentaci ke stavebnímu povolení,
 • Pokud budete modernizovat pomocí rekonstrukce, pak potřebujete dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Opatření k zajištění kapacity nebo zodolnění staveb, objektů a zařízení ZS IZS

 • V případě přístavby či rekonstrukce stávající budovy je zapotřebí opatřit dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR.
 • Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje, zdravotnické záchranné služby, organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.

Druhý díl našeho seriálu o projektové dokumentaci je u konce, ale zároveň se už teď můžete těšit na jeho pokračování. V příštím díle se dozvíte více o projektové dokumentaci na všechny stupně školních zařízení či na sociální bydlení, ale také o podporovaných stavbách a rekonstrukcích ve zdravotnictví. 

V případě jakýchkoli otázek, nás neváhejte kontaktovat, jsme tu pro vás.

Autor:
Ing. Veronika Šáchová
Obchodní manažer

Mohlo by vás zajímat...

Dotace pro zemědělce - PRV startuje již 5. 10.

Dotace pro zemědělce - PRV startuje již 5. 10.

Ministerstvo zemědělství vypsalo další kolo příjmu žádostí v oblíbeném Programu rozvoje venkova (PRV), příjem žádostí bude spuštěn 5. října a bude ukončen 26. října 2021. Podívejte se, na co je možné získat finanční podporu. A neváhejte se na nás obrátit, pokud potřebujete s žádostí o dotaci pomoct.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Obec Postřekov vybudovala 3 byty pro osoby v bytové nouzi

TISKOVÁ ZPRÁVA: Obec Postřekov vybudovala 3 byty pro osoby v bytové nouzi

Obec Postřekov připravila v roce 2018 projekt přestavby původní prodejny průmyslového zboží a textilu na tři sociální bytové jednotky určené pro osoby v bytové nouzi. Tento projekt byl k 31. 8. 2021 dokončen. Pro financování záměru získala obec podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 3,9 milionu Kč.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Obec Věcov vybudovala s dotační podporou v místní části Jimramovské Pavlovice sociální bydlení

TISKOVÁ ZPRÁVA: Obec Věcov vybudovala s dotační podporou v místní části Jimramovské Pavlovice sociální bydlení

Obec Věcov má za sebou úspěšný projekt zaměřený na sociálního bydlení. Díky tomu v obci mohly vzniknout dva byty 2+kk a tři byty 1+kk určené pro osoby v bytové nouzi, které se nachází v podkrovní části věcovské budovy občanské vybavenosti.

Zlepšete kvalitu prostředí v sídlech s 60% dotací

Zlepšete kvalitu prostředí v sídlech s 60% dotací

Až 60% podporu můžete využít na budování nových či obnovu stávajících funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně. Příjem žádostí končí 30. 11. 2021. Více podrobností v článku.

Potřebujete pomoci s dotací?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky