Daňový balíček 2021

7 minut čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > Daňový balíček 2021

Daňový balíček 2021

Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček. Ten přináší jedny z nejzásadnějších změn za několik posledních let. Daňový balíček musí být ještě schválen Senátem a následně podepsán prezidentem. Přinášíme vám přehledné shrnutí hlavních navržených úprav, které by za předpokladu úspěšného dokončení legislativního procesu bez dalších změn měly platit od 1. ledna 2021.


1. Zrušení superhrubé mzdy

Zdanění z tzv. superhrubé mzdy, která představuje hrubou mzdu navýšenou o odvody na zdravotní pojištění (9 %) a sociální pojištění (24,8 %) hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance, bylo aplikováno od roku 2008. V případě, že Senát daňový balíček schválí, pak se bude od 1. ledna 2021 pro výpočet daně používat pouze hrubá mzda zaměstnance bez započtení pojistného hrazeného zaměstnavatelem. Tato změna by se tedy projevila pouze ve výši daně z příjmů, nikoliv již v částce pojistného, které by bylo nadále hrazeno v dosavadní výši.

2. Vyšší sleva na poplatníka

Zároveň by mělo dojít k navýšení základní daňové slevy na poplatníka, ta v současné době činí 24 840 Kč ročně. Sleva na poplatníka by od nového roku měla být stanovena dle úrovně průměrné hrubé mzdy za rok předminulý rok. Tato sleva na poplatníka za rok 2021 by se tedy odvozovala od průměrné mzdy za rok 2019, tj. 34 125 Kč ročně.

U této změny je zvýšená pravděpodobnost zamítnutí ze strany Senátu, tedy pokud by bylo přijato zrušení superhrubé mzdy. Navýšení uvedené slevy mělo být totiž pouze alternativou po případ, že by zrušení superhrubé mzdy neprošlo.

3. Změna solidární výše daně

Nově byla schválena sazba daně ve výši 23 %. Ta by se měla aplikovat na část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy (přibližně 140 000 Kč měsíčně). Současné znění zákona stanovuje solidární zvýšení daně pouze u osob, které mají příjmy ze zaměstnaní (příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů) nebo samostatně výdělečné činnosti (příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů). Nově však daňová sazba 23 % dopadne i na daňové poplatníky, kteří mají příjmy z nájmu či kapitálové příjmy.

4. Zrušení stropu pro daňový bonus

Daňový bonus vzniká při uplatnění daňového zvýhodnění (slevy) na děti v částce převyšující vypočtenou daň. Rodiny s více dětmi mohly doposud uplatňovat daňový bonus do maximální výše 60 330 Kč ročně. Tento limit byl v rámci schváleného daňového balíčku zrušen.

5. Stravenkový paušál

Další převážně vítanou změnou je tzv. stravenkový paušál. Nově budou moci zaměstnavatelé poskytovat příspěvek na stravování v peněžní formě. Peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování je dle nového znění zákona považován za osvobozený příjem do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

6. Zvýšení hranice pro odpisování a zrychlené odpisy majetku

Novelou zákona o daních z příjmů by mělo dojít ke zvýšení hranice pro povinné odpisování, a to ze současných 40 000 Kč na 80 000 Kč. Veškerý majetek, který bude pořízen za nižší částku než 80 000 Kč bude moci být odepsán jednorázově do daňových výdajů obdobně, jako tomu bylo doposud v případě majetku s cenou do 40 tis. Kč.

Dále dochází ke zrušení kategorie nehmotného majetku. Výdaje související s jeho pořízením bude možné uplatnit tak, jak jsou uplatňovány v účetnictví.

Zároveň dochází k zavedení tzv. mimořádných odpisů u majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek v první odpisové skupině bude moci být odepsán v období 12 měsíců místo standardních 3 let a majetek zařazený v druhé odpisové skupině bude moci poplatník odepsat za 24 měsíců místo standardních 5 let. Cílem je podpora investiční aktivity českých firem a podnikatelů.

7. Omezení osvobození příjmů z prodeje cenných papírů

V případě prodeje cenných papírů (např. akcie či dluhopisy) po třech a více letech platí osvobození příjmů z prodeje bez ohledu na výši příjmu. Nově by však mělo být toto osvobození omezeno, a to pouze na příjmy do výše 20 mil. Kč za rok. V případě příjmů z prodeje cenných papírů převyšujících tento limit bude osvobozena pouze výše uvedená část příjmu.

Dle stávajícího znění navržených přechodných ustanovení by tento nový limit měl platit pro všechny prodeje cenných papírů bez ohledu na to, zda byly nabyty před účinností novely či po ní.

8. Zdanění příjmů z dluhopisů

Dojít by mělo rovněž ke zrušení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR. Mělo by tím dojít k narovnání podmínek mezi domácími a zahraničními investory. Účinnost toho ustanovení však byla stanovena až na 1. ledna 2022.

9. Výdaje související s pandemií COVID-19

Osoby samostatně výdělečně činné i firmy si mohou snížit daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžní plnění (tj. nepeněžní dary) určené pro boj s pandemií koronaviru. Jedná se o výdaje vynaložené v období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020.

10. Sazby spotřební daně

Dále dochází k navýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků. Sazby budou navyšovány dle předem schváleného harmonogramu pro období 2021 – 2023. Naopak dochází ke snížení spotřební daně z nafty o korunu na litr. U benzinu zůstává spotřební daň beze změn.

Potřebujete pomoci s daněmi? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. 

Autor:
Ing. Lucie Kořínková
Daňový poradce

Mohlo by vás zajímat...

Paušální daň

Paušální daň

Od roku 2021 mají poplatníci daně z příjmů fyzických osob možnost vstoupit do tzv. paušálního režimu a odvádět tak jednou pevnou částkou daň z příjmů a sociální a zdravotní pojištění, bez povinnosti podat daňové přiznání a pojistné přehledy.

Stravenkový paušál – nový limit pro osvobození

Stravenkový paušál – nový limit pro osvobození

Od r. 2021 mohou zaměstnavatelé poskytovat příspěvek na stravování svým zaměstnancům i v peněžní formě. Ten je poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování a je dle zákona považován za osvobozený příjem do výše 70 % horní hranice stravného.

Daňové novinky v roce 2023

Daňové novinky v roce 2023

S účinností od 1. ledna 2023 budou aplikovány změny v oblasti daní z příjmů, DPH a souvisejících zákonů, které se týkají jak podnikajících fyzických osob, tak právnických osob.

Potřebujete poradit s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky