Daňová karanténa č. 2 aneb další přijatá opatření

4 minuty čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > Daňová karanténa č. 2 aneb další přijatá opatření

Dynamický vývoj situace způsobené koronavirem potvrzuje i přijetí dalších opatření v rámci tzv. liberačního balíčku č. 2. Počátkem týdne jsme vás informovali o plánovanýchkrocích Ministerstva financí. To ve svém finančním zpravodaji uvádí další opatření, která byla schválena a která by měla pomoci překlenout nouzový stav. Připravili jsme pro vás krátké shrnutí.

Zrušení povinnosti platit zálohu na daň z příjmů splatnou 15. června 2020

Tato záloha je automaticky prominuta fyzickým i právnickým osobám bez nutnosti podávat žádost o zrušení povinnosti hradit zálohu na daň z příjmů.

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Spolu s pokutou za opožděné podání přiznání budou promíjeny i veškeré úroky z prodlení, které jsou vyměřovány v případě pozdní úhrady splatné daně. To se týká daňových poplatníků, jimž vznikla povinnost podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí v období od 31. března 2020 do 31. července 2020. K prominutí úroků z prodlení dojde automaticky, a to za předpokladu, že k úhradě daně (případně její zálohy) dojde nejpozději do 31. srpna 2020.

Prominutí správního poplatku za přijetí žádosti o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku

Správní poplatek se promíjí za podmínky, že žádost bude podána ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí do  31. července 2020.

Pozastavení elektronické evidence tržeb

Návrh zákona o pozastavení povinnosti evidovat tržby po dobu stavu nouze a následujících třech měsících byl schválen Parlamentem ČR. Po tuto dobu nebude muset žádný poplatník evidovat své tržby, a tato povinnost nebude nijak kontrolována.

Institut zpětné ztráty

Ministerstvo financí dále připravuje novelu zákona o daních z příjmů, díky které by daňový poplatníci měli možnost ztrátu roku 2020 zpětně započítat proti daňové povinnosti roku 2018 a 2019, čímž by vznikl vratitelný přeplatek na dani.

Prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty

Pokud by byla na základě individuální žádosti prominuta pokuta za nepodání kontrolního hlášení (vyšší než 1 000 Kč – u té platí plošné prominutí) v souvislostech způsobených koronavirem, promíjí se automaticky i pokuta za opožděné podané daňové přiznání k DPH týkající se stejného zdaňovacího období. Podmínkou je, že k podání daňového přiznání došlo nejpozději v den, kdy bylo podáno opožděně kontrolní hlášení.


Zajímá vás více informací nebo máte jiný problém? 

Mohlo by vás zajímat...

„Daňová karanténa“ aneb sada opatření na zmírnění následků aktuální koronavirové krize

„Daňová karanténa“ aneb sada opatření na zmírnění následků aktuální koronavirové krize

Vláda schválila mimořádná opatření reagující na aktuální situaci kolem koronaviru. Jaké změny díky liberačnímu daňovému balíčku můžeme čekat? Přečtěte si v našem článku.

POTŘEBUJETE POMOC S DANĚMI?

Vyplňte formulář a my vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí