„Daňová karanténa“ aneb sada opatření na zmírnění následků aktuální koronavirové krize

5 minut čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > Daňová karanténa“ aneb tolerované zpoždění při podání daňového přiznání 

V rámci nedělního mimořádného jednání vlády byl schválen tzv. „liberační daňový balíček“.

Situace kolem koronaviru se dynamicky vyvíjí - doslova každou hodinou.

V minulém týdnu jsme Vás informovali o zvažovaných krocích Ministerstva financí spočívající v plošném prominutí veškerých sankcí za případná opožděná podání přiznání k dani z příjmů vybraných poplatníků (zejména fyzické osoby bez povinnosti elektronického podání), přitom v rámci následného nedělního mimořádného jednání vlády byl tzv. „liberační daňový balíček“ schválen v poněkud širší a pro poplatníky pozitivnější podobě.

Vláda jeho prostřednictvím schválila opatření, která reagují na aktuální situaci a která by měla alespoň částečně pomoci společnosti překlenout nouzový stav.

Shrnuli jsme pro vás základní opatření, která by měla být během dnešního dne uveřejněna na webových stránkách finanční správy:

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů jak fyzických, tak právnických osob.

Spolu s pokutami za opožděná přiznání budou promíjeny i veškeré úroky z prodlení, které jsou obecně vyměřovány v případě pozdní úhrady splatné daně. Automaticky tak bude umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez sankce, a to nejdéle do 1. července 2020. 

Prominutí správního poplatku spojeného s podáním žádosti.

A to ve všech případech, kdy daňový subjekt požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem (např. onemocnění či karanténa účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců). 

Snížení či odpuštění zálohy na daň z příjmů.

Ministryně financí ve svém prohlášení k mimořádné vládní schůzi upozornila všechny poplatníky, kteří platí zálohy na daň z příjmů, že mohou požádat o snížení či zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů. Správci daně by těmto žádostem měli údajně z 98 % vyhovět.  

Pokuta za opožděně podané kontrolní hlášení.

Generální finanční ředitelství by mělo během tohoto týdne aktualizovat pokyn D-44 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení. Nově by tak měl na seznamu ospravedlnitelných důvodů přibýt bod související s koronavirem, a to tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to v období od 1. března do 31. července 2020. Pokuta ve výši 1 000 Kč za opožděné podání kontrolního hlášení by měla být v tomto období prominuta plošně a automaticky.  

Elektronická evidence tržeb.

S účinností od 1. května 2020 nabývá platnosti třetí a čtvrtá vlna elektronické evidence tržeb. V rámci zákona není možné odložit účinnost tohoto zákona, nicméně Finanční a Celní správa bude při kontrolních činnostech od 1. května 2020 po dobu tří měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci

Podnikatelé dotčení koronavirem se nemusí po tuto dobu obávat sankcí v případě, že se nestihli připravit včas na vznik evidenční povinnosti.


Zajímá vás více informací nebo máte jiný problém? 

Mohlo by vás zajímat...

(Ne)přehledné sazby DPH u piva od 1. května 2020

(Ne)přehledné sazby DPH u piva od 1. května 2020

V médiích a na sociálních sítích se objevilo několik článků a tabulek, které upozorňují na nepřehledné zdanění piva různými sazbami DPH. Dle vyjádření Ministerstva financí jsou skutečnosti daleko jednodušší, odborníci se však shodují, že znění zákona o DPH tak jednoznačné není.

Novela EET a s ním spojené snížení sazeb DPH

Novela EET a s ním spojené snížení sazeb DPH

Novela zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „EET“) nabyla účinnosti z části k 1. listopadu 2019, zbývající část pak nabývá účinnosti k 1. květnu 2020. Jaké změny přináší?

Jaké daňové povinnosti na vás mohou číhat s koncem ledna?

Jaké daňové povinnosti na vás mohou číhat s koncem ledna?

Již v pátek 31. ledna 2020 je poslední den pro splnění povinnosti podání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční.

POTŘEBUJETE PORADIT S DANĚMI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí